SCP-5047


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-5047

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5047 hiện tại đang được quản thúc bên trong một buồng quản thúc tiêu chuẩn dạng người tại Điểm-17.

Mô tả: SCP-5047 là một thực thể dạng người giới tính nam thường xuất hiện bên ngoài các kho tải trọng tại các điểm thuộc Tổ chức. Qua những lần xuất hiện của nó, thực thể đã được quan sát là mặc một chiếc áo sơ-mi và một chiếc quần khakis. Khi xuất hiện, SCP-5047 sẽ lặp lại yêu cầu được cho phép vào bên trong, thông thường bằng cách nói chuyện với máy quay an ninh ẩn hoặc thông qua nhân sự. Danh tính của SCP-5047 không phù hợp với bất kì người nào đang tồn tại.

SCP-5047 ban đầu được phát hiện vào ngày 23 tháng Tư, 2018 khi thực thể lần đầu tiên kích hoạt các biện pháp an ninh của Điểm-81 trong khi tiếp cận kho tải trọng thông qua bộ hành.

Phụ lục 5047.01 Những lần xuất hiện của SCP-5047

Lần Xuất Hiện: 1 (Phát hiện)
Ngày: 23/04/2018
Địa Điểm: Điểm-81
Tóm Tắt Sự Kiện: SCP-5047 xuất hiện bên ngoài kho tải trọng Điểm-81, kích hoạt các biện pháp an ninh. Nhân viên an ninh tại điểm được triển khai để bắt giữ SCP-5047, thực thể biến mất ngay lập tức sau khi giáp mặt. SCP-5047 sau đó được phân loại.

Lần Xuất Hiện: 2
Ngày: 26/04/2018
Địa Điểm: Điểm-19
Tóm Tắt Sự Kiện: SCP-5047 xuất hiện bên ngoài kho tải trọng Điểm-19, kích hoạt các biện pháp an ninh. Tháp pháo phòng thủ được kích hoạt để bắn hạ SCP-5047, thực thể đã biến mất sau khi bị giật mình bởi loạt đạn đầu tiên. Các Điểm của Tổ chức đã thiết lập cảnh giác cao hơn cho những lần xuất hiện tiếp theo của SCP-5047.

Lần Xuất Hiện: 3
Ngày: 06/05/2018
Địa Điểm: Điểm-64
Tóm Tắt Sự Kiện: SCP-5047 xuất hiện bên ngoài Điểm-64 khi kho trọng tải được mở. SCP-5047 vẫn ở bên ngoài nhưng yêu cầu để được vào trong. Quy trình Phong tỏa Khẩn cấp được triển khai. SCP-5047 biểu hiện tâm trạng thất vọng và biến mất sau mười năm phút.

Lần Xuất Hiện: 4
Ngày: 09/05/2018
Địa Điểm: Điểm-34
Tóm Tắt Sự Kiện: SCP-5047 xuất hiện bên ngoài Điểm-34 và yêu cầu được vào trong. Giám Đốc Điểm Reach ra lệnh cho phép SCP-5047 được vào trong và được giám sát bởi lực lượng vũ trang. Khi ở bên trong, thực thể đi lang thang đến phân phòng quản thúc dạng người và hỏi tất cả phòng giam đang được sử dụng trước khi quay trở lại kho trọng tải. SCP-5047 cảm ơn các nhân viên an ninh có mặt và biến mất một lần nữa ở bên ngoài.

Lần Xuất Hiện: 5
Ngày: 15/05/2018
Địa Điểm: Điểm-17
Tóm Tắt Sự Kiện: SCP-5047 xuất hiện bên ngoài Điểm-17 và yêu cầu được vào trong. Theo chỉ thị của Hội đồng O5, SCP-5047 được cho phép tiến vào Điểm-17 dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang. Khi ở bên trong, SCP-5047 tiếp tục đi lang thang đến phân phòng quản thúc dạng người trước khi quay trở lại kho trọng tải và cảm ơn các nhân viên an ninh hiện có mặt. Ngoài ra, thực thể khen ngợi về tình trạng của Điểm, nói rằng 'Nơi tốt nhất tôi từng thấy'. SCP-5047 biến mất một lần nữa ở bên ngoài.

Phụ lục 5047.02: Quản Thúc

Vào ngày 4 tháng Sáu, 2018, báo động quản thúc được kính hoạt bên trong phân phòng quản thúc dạng người của Điểm-17. Nhân viên an ninh tại Điểm cho biết không có bất kì vi phạm quản thúc nào và được chỉ thị để thực hiện càn quét toàn khu vực. Sau khoảng mười năm phút, SCP-5047 được định vị ở trong một buồng quản thúc trống từ trước cùng với một thực thể dạng người giới tính nữ đang mang thai và nhiều hộp được gắn nhãn khác nhau. Khi được thẩm vấn về cách thức họ xâm nhập vào điểm, SCP-5047 đưa ra một phong bì chứa 2,800$ dán nhãn 'TIỀN THUÊ NHÀ'.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License