SCP-5065

đánh giá: +4+x
The%20Magnificent%20Darnell

Ảnh chân dung của SCP-5065 lấy từ cuốn sách được viết cuối cùng của nó trước khi mất tích.

Mã vật thể: SCP-5065

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5065 hiện đang được quản thúc tại Buồng giam 93, là nơi tái sửa đổi của phòng giam 35-D tại Buồng Quản thúc Dạng người Ít Hiểm Họa tiêu chuẩn. Buồng giam 93 phải được xem xét và sửa đổi dưới sự chỉ dẫn của Trưởng ban Nghiên cứu Ts. Jack H. Woodson và Trưởng ban Điều tra Canton Lodge. Điều này nhằm tránh khả năng xảy ra các vi phạm quản thúc trong tương lai. Chi tiết sửa đổi được mô tả trong Tài liệu 5065-Phòng Khóa.

Nếu nhân sự phát hiện SCP-5065 bên ngoài buồng quản thúc, họ phải yêu cầu nó hộ tống quay trở lại buồng giam và sử dụng 5065-Pager (máy nhắn tin) để báo cáo cho nhân sự được ủy thác ngay lập tức. Trong trường hợp vi phạm quản thúc của SCP-5065 bao gồm các thực thể khác, KHÔNG được báo cáo là vi phạm quản thúc thông thường.

Mô tả: SCP-5065 là một người đàn ông được xác định là "Henry James", một tác giả của nhiều tiểu thuyết huyền bí dưới bút danh "Willard Darnell". SCP-5065 được tuyên bố là mất tích một năm trước khi bị đưa vào quản thúc. Nó đã cho thấy sự khó khăn trong việc quản thúc và có khả năng tẩu thoát trong các trường hợp mà vi phạm quản thúc dường như bất khả thi, bao gồm các nỗ lực của Tổ chức trong việc tái quản thúc.

SCP-5065 ban đầu được phát hiện tại Điểm-██ của Tổ chức. Tại đây, nó vượt qua các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn thâm nhập với quyền hạn không chính đáng. SCP-5065 ngay lập tức bị bắt giữ và thẩm vấn thông qua ép buộc bằng vũ lực mạnh.

Các phương pháp ép buộc cực kì hiệu quả như [DỮ LIỆU BỊ XÓA] được áp dụng. Phương pháp cho thấy tỉ lệ ép buộc thành công 100% trên người bình thường, và 76% trên dị nhân với đặc tính cho phép họ chống lại các điều kiện khó khăn của quy trình lâu hơn. Dù vậy, SCP-5065 vẫn không tỏ ra bối rối trong suốt toàn bộ quy trình. Thẩm vấn thường dẫn đến việc SCP-5065 đáp lại bằng cách nói "Tra tấn đều không cần thiết và hiệu quả, xin hãy đưa tôi vào một trong các buồng quản thúc của các người. Tôi rõ ràng là dị thường mà."

Một đàm phán viên thu được kết quả tốt hơn, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ cao hơn. SCP-5065 bảo đảm với đàm phán viên rằng nó sẽ không gây nguy hiểm cho bất kì nhân sự nào. Nó còn khẳng định rằng sự kháng cự của bản thân là do dị tính và yêu cầu Tổ chức phải quản thúc và nghiên cứu nó.

SCP-5065 được quản thúc bên trong buồng quản thúc dạng người ít hiểm họa vì nó chưa biểu hiện bất kì sự kháng cự nào. SCP-5065 phải được tái chuyển tới buồng giam phù hợp một khi bản chất dị tính của nó được xác định.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License