SCP-5095

đánh giá: +16+x

O5-12
Đến: O5-3 Chi tiết

Trả lời: N/A
12 Tháng tư, 2018 vào 12:57 PM

O5-3
Đến: O5-12 Chi tiết

N/A
12 Tháng tư, 2018 vào 12:15 PM

Max,

Tôi có một số chuyện muốn nói với anh. Vì tôi tin tưởng anh hơn tất cả những người ở đây, và tôi biết anh sẽ hiểu cho tôi mà.

Mary Eliot
O5-3

Mary,

Tôi luôn ở đây vì cô, bạn của tôi. Cảm ơn vì đã tin tưởng.

Maxwell McKenna
O5-12

04/13/2018

MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG O5

Tài liệu trên bị hạn chế truy cập bởi O5-4, O5-10 và O5-12.
Nghiên cấm truy cập trái phép.

5095

O5-12
Đến: O5-3 Chi tiết

Trả lời: Nghỉ hưu
13 tháng tư, 2018 vào 8:40 PM

O5-3
Đến: O5-12 Chi tiết

Nghỉ hưu
12 Tháng tư, 2018 vào 9:02 PM

Max,

Như cậu đã biết, tôi đã làm việc ở đây một khoảng thời gian khá lâu rồi, tôi thậm chí đã ở đây kể từ khi Hoover vẫn ở trong hội đồng, một số thành viên có khi còn chưa ra đời lúc đó. Tôi đã dành hơn nửa đời mình để quản thúc, lưu trữ, và bảo vệ. Tôi đã phải cố gắng thật lạnh lùng, vì tôi cần phải như thế, vì tôi luôn phải tự nhủ bản thân rằng tôi làm điều này vì nhân loại.

Và giờ, tôi đã quá già và mệt mỏi rồi, Max ạ. Tôi muốn dành chút thời gian cuối cùng này bên cạnh con gái và những đứa cháu của tôi, xa khỏi Tổ chức và thế giới dị thường. Tôi muốn được sống như một con người bình thường thứ mà tôi đã bảo vệ từ rất lâu.

Tất nhiên, tôi vẫn sẽ sử dụng 006 trong vài tuần, nhưng tôi đã quyết định rồi, rằng tôi không muốn sống như vậy nữa. Đó là lý do tôi xin cậu hãy giúp tôi thoát ra khỏi đây hoàn toàn, để gia đình tôi không phải bị giám sát bởi người của Tổ chức 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. làm ơn hãy giúp tôi được trở lại cuộc sống bình thường.

Tôi không thể ở bên cạnh Rick. Nhưng tôi sẽ không để công việc ngăn tôi ở cạnh Lucy nữa đâu. Con bé đã trưởng thành, nhưng tôi vẫn là mẹ của nó.

Mary Eliot
O5-3

Mary,

O53votes.txt

Tôi xin lỗi. Tôi đã cố hết sức.

Maxwell McKenna
O5-12


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License