SCP-5097

đánh giá: +3+x

Mã số Dị thể: SCP-5097

Phân loại Dị thể: Chưa quản thúc

Mức độ Hiểm họa: Lục

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Trong trường hợp SCP-5097 quay trở lại thực tại, nó phải bị khiển trách và đưa vào buồng giam dạng người.

Ghi chú SCP-5097 để lại hiện đang được lưu trữ trong Tủ khóa Vật phẩm Dị thường.

Mô tả: SCP-5097 là Nghiên cứu viên Cao cấp Kassidy Kara, một cựu nhân viên của Phòng ban Vô thực1. Vào ngày 4/8/2020, Ts. Kara tự loại bỏ bản thân ra khỏi ranh giới hiện thực và không còn tồn tại nữa.

Nhật ký Phát hiện: SCP-5097 được phát hiện sau khi đơn vị trí tuệ nhân tạo của Tổ chức phát hiện các dữ liệu liên quan đến Ts. Kara đột nhiên biến mất2 vào lúc 9:58 PM ngày 4/9/2020. Cùng lúc đó, một số nhân sự quen biết với Ts. Kara đã nhận ra sự vắng mặt của nó tại Điểm, và họ không thể truy cập các email cũ với Ts. Kara cũng như gửi email mới cho nó.

Một cuộc điều tra được tiến hành. Cuộc điều tra tiết lộ rằng phòng làm việc của nó chỉ chứa một ghi chú viết tay trên bàn (xem Phụ lục). Cá nhân nhận thông điệp hiện chưa được xác định.

Các chương trình phát hiện dị thường tự động được triển khai bởi Thống đốc Điểm đã có thể phát hiện ra một số tàn dư biến động olf3 đã xảy ra trong văn phòng của Ts. Kara. Từ kết quả thu được, một dòng thời gian của những biến động này đã được thiết lập, cho biết Ts. Kara đã tách mình ra khỏi thực tại cơ bản vào ngày 4/8/2020, lúc khoảng 4:25 AM.

Ts. Kara được định danh là SCP-5097 vào ngày 4/10/2020, và quy trình quản thúc được chính thức hóa ngay sau đó.

Phụ lục: Ghi chú để lại bởi SCP-5097.


Xin thứ lỗi, nhưng tôi thật sự không cảm thấy mình muốn đi làm hôm nay.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License