SCP-5107

#page-content .collapsible-block { 
  position: relative;
  padding: 0.5em;
  margin: 0.5em;
  box-shadow: 2px 1.5px 1px rgba(176,16,0,0.7), 0 0 0px 1px lightgrey;
  overflow-wrap: break-word;
}
 
.collapsible-block-unfolded{
  color: black;
  overflow-wrap: break-word;
 
}
 
.collapsible-block-unfolded-link {
  text-align:center;
}
 
.collapsible-block-folded {
  text-align: center;
  color: dimgrey;
}
 
.collapsible-block-link {
  font-weight: bold;
  color: dimgrey;
  text-align: center;
}
 
.addendumbox {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}
 
.material-box {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  border: 1px lightgrey solid;
  box-shadow: 1px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.16);
}
 
.material-box blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.wiki-content-table {
  width: 100%;
}
 
.addendumbox blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.addendumtitle {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
}
 
.maintitle {
  margin-bottom: 10px;
  color: black;
}
 
.scp-header {
  text-align: center;
  font-size:x-large;
  color:#b01;
}
 
.addenda-header {
  width: 100%;
  border-bottom: 2px black solid;
  color: black;
}
 
.scp-info {
  display:flex;
  justify-content:space-between;
  font-size:large;
}
 
.scp-info-box {
  display:flex; 
  justify-content:space-between;
}
 
.object-info {
  color:black;
  align-self: flex-end;
  font-size: large;
}
 
.title-style {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
  font-size: large;
  text-decoration: underline;
  font-weight: bold;
}
 
.update-div-empty {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
  color: lightgrey;
}
 
.update-div {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
}
 
.computed {
  border: 1px black solid;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.computed:before {
  content:"Computed Code";
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.rawcode {
  border: black solid 1px;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.rawcode:before{
  content:"Raw Code";
  text-align: center;
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.codebox {
  display: inline-block;
  width: 100%;
  text-align: center;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a em, .yui-navset .yui-nav a em{
    padding: 0.25em .75em; 
    top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
   background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav .selected {
    margin: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a:focus, .yui-navset .yui-nav .selected a:hover, .yui-navset .yui-nav .selected a {
     background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background: gainsboro;
  text-decoration: none;
}
.yui-navset .yui-nav a, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
background-color: none;
background-image: none;
}
.yui-navset .yui-nav a {
background: none;
}
.yui-navset .yui-nav li{
margin: 0px;
}
 
#page-content .licensebox .collapsible-block {
  position: unset;
  padding: unset;
  margin: unset;
  box-shadow: unset;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded{
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded-link {
  text-align: left;
}
 
.licensebox .collapsible-block-folded {
  text-align: left;
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-link {
  color: inherit;
  text-align: left;
}
đánh giá: +3+x


Mã Vật thể: SCP-5107

Phân loại Quản thúc: Keter

Phân loại Vật thể: Phenomenon

Quy trình Quản thúc Đặc biệt

Do bản chất của SCP-5107, việc quản thúc trực tiếp là không thể.

Mọi bằng chứng công khai về SCP-5107 đều đã bị tịch thu, làm mất uy tín hoặc giả mạo và được lưu giữ trong Kho lưu trữ của Điểm-51. Nhờ nỗ lực đến từ các tay trong của Tổ Chức trong giới học thuật, SCP-5107 sẽ chỉ được coi là một trò bịp hoặc ảo ảnh thị giác bởi phần lớn dư luận. Lớp vỏ nguỵ tạo này sẽ được tiếp tục duy trì đến khi nào cần thiết.

Mô tả

SCP-5107 là một dị tượng được chứng kiến ​​bởi khoảng 50.000 người vào ngày 15/10/1917 tại một cánh đồng gần Fátima, Bồ Đào Nha. Vào lúc 12:37 GMT, mặt trời dường như di chuyển theo một quỹ đạo vô cùng thất thường trong khoảng 10 phút; điều này đã được chứng thực qua bằng chứng hình ảnh và lời khai của đặc vụ Tổ Chức có mặt tại hiện hiện trường. SCP-5107 còn bao gồm một sự kiện thính giác mà qua phân tích cho thấy nó là một cuộc trò chuyện theo chiều ngược lại của những thực thể không xác định bằng tiếng Latinh Giáo hội, chúng được định danh là SCP-5107-A và SCP-5107-B.

Khám phá

Từ giữa tháng 5 đến tháng 9 năm 1917, ba đứa trẻ tên là Lucia Santos (9 tuổi), Jacinta Margo (6 tuổi) và Francisco Margo (7 tuổi) đã trở nên nổi tiếng ở địa phương nhờ những lời khai về việc "Đức mẹ đồng trinh Mary" đã nói chuyện với chúng từ bầu trời phía trên Fatima, Bồ Đào Nha. Một tháng trước sự kiện SCP-5107, những đứa trẻ nói rằng tất cả mọi người sẽ được chứng kiến hiện tượng này thêm lần nữa. Điều này đã khiến 50.000 thường dân kéo đến và tụ tập trên cánh đồng Fatima vào ngày 15/10/1917, trong đó bao gồm cả hai Điều tra viên cấp thấp của Tổ Chức, Thomas Wright và Peter Gladsby. Bản ghi sau đây đã được phiên âm và dịch để tiện cho việc truy cập:Qua những chẩn đoán tâm lý và y tế sâu rộng, một lượng lớn Hợp chất N78E3 đã được phát hiện bên trong cơ thể của các đặc vụ tham gia sự kiện SCP-5107. Hợp chất N78E3 là chất hoá học thường xuyên được sử dụng trong trong quá trình sản thuốc ghi nhớ Loại-Y và được cho là nguyên nhân gây ra sự nhận thức cục bộ về SCP-5107. Nguồn gốc của Hợp chất N78E3 xuất hiện tại hiện trường vẫn chưa được xác định. Không có bất kì sự kiện SCP-5107 nào khác được ghi nhận thêm sau đó.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License