SCP-5117

đánh giá: +17+x
blank.png
Mã vật thể: 5117
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
danger

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-5117 được lưu trữ trong một tủ khóa an toàn cao được gia cố. Tiếp xúc với SCP-5117 bởi các thực thể có trí khôn hoặc thực thể dạng người bị nghiêm cấm. Quyền truy cập sẽ bị hạn chế đối với những cá nhân có ủy quyền từ Thống Đốc Điểm Calloway.

Mô tả: SCP-5117 là một cặp nhẫn cưới màu vàng hồng. Khi hai cá nhân đeo cặp nhẫn này tiếp xúc với nhau, chúng sẽ có khả năng bẻ cong hiện thực tương tự như thực thể bẻ cong hiện thực cấp độ IV miễn là cả hai cá nhân thể hiện sự mong muốn hoặc đồng ý với những thay đổi được đề xuất hoặc bày tỏ mong muốn tương tự.

SCP-5117-1 là Noah Pierson, người đầu tiên được biết là sử dụng đặc tính dị thường của SCP-5117. SCP-5117-1 đã bị vô hiệu hóa vào ngày 25/9/2016.

SCP-5117-2 là Maria Pierson, người dùng thứ 2 của SCP-5117, SCP-5117-2 đã qua đời vào ngày 24/9/2016 do nguyên nhân tự nhiên, và đã được tái tạo trở lại trong một thời gian ngắn bởi khả năng của SCP-5117, trước khi trở lại trạng thái cũ trong quá trình quản thúc (xem Phụ Lục 5117-2).

LƯU Ý CỦA RAISA

TỆP TIN DƯỚI ĐÂY CHƯA HOÀN CHỈNH. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, NHÂN SỰ VUI LÒNG TRUY CẬP TỆP SAU:

Phụ lục 5117-1: Bản ghi hội thoại được khôi phục

Bản ghi sau đây được khôi phục từ điện thoại cá nhân của Nghiên cứu viên Alexander Cora. Bản ghi sau đây bao gồm thông tin liên lạc được phát hiện và bất cứ sai sót hoặc mâu thuẫn nào có trong bản ghi liên lạc ban đầu.

Một số tài liệu đã được yêu cầu thêm vào bởi Cora, RAISA đã cân nhắc và một số trường hợp đã được đồng thuận.

[THÔNG TIN KHÔNG LIÊN QUAN ĐÃ BỊ XÓA]

[THÔNG TIN KHÔNG LIÊN QUAN ĐÃ BỊ XÓA]

Phụ lục 5117-2: Bản ghi Âm thanh/Video quản thúc

Bản ghi sau đây bao gồm các tệp âm thanh và video được ghi lại thông qua thiết bị của các thành viên thuộc MTF ε-12 (“Greenguard”) trong quá trình quản thúc ban đầu của SCP-5117. Các mô tả đều khác nhau giữa mỗi thành viên, do đó, một báo cáo bổ sung đã được thêm vào bao gồm ghi chú về các sai lệch khác nhau.
SCiPNET LOGIN

name
affiliation

Login

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License