SCP-5120


THEO MỆNH LỆNH TỪ HỘI ĐỒNG O5
Tài liệu sau có mức độ an ninh cấp 4/5120.
Mọi truy cập trái phép đều bị nghiêm cấm.
5120
Mã vật thể: 5120
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
keneq
Phân loại Hiểm họa:
notice

Materano_banner.JPG

Tranh vẽ về SCP-5120


village-mountain-green-forest.jpg
village-mountain-green-forest.jpg
Ảnh vệ tinh của Điểm ngoại giao

831px-Italy_topographic_map-blank.svg.png
831px-Italy_topographic_map-blank.svg.png
Vị trí gần đúng của SCP-5120

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Thị trấn Malmantile đã được chỉ định làm Điểm ngoại giao để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu SCP-5120. Theo Hiệp ước Fidelis Roma, nhân sự của Tổ Chức được chào đón trong khu vực, nhưng không được rời đi. Tất cả thông tin liên lạc của nhân sự trong SCP 5120 phải được chuyển qua một kênh bảo mật tại địa điểm trung gian. Hiệp ước Fidelis Roma không còn hiệu lực. Các nỗ lực khác hiện đang được thực hiện nhằm khôi phục hiệp ước để có thể tiếp tục nghiên cứu SCP-5120.

Mô tả: SCP-5120 là một thành phố cổ có tên Fidelis Roma. SCP-5120 được thành lập vào khoảng giữa năm 337 đến 361 sau Công nguyên, và vẫn bị cô lập cho đến khi được phát hiện vào năm 2004. Mặc dù nó có nguồn gốc La Mã rõ rệt nhưng ảnh hưởng từ tín ngưỡng Abraham ở đây lại rất yếu. SCP-5120 có dân số tương đối nhỏ so với quy mô của nó, dẫn đến phần lớn các ngôi nhà không có người ở. Một di tích đáng chú ý trên của SCP-5120 là Đại Thư viện, nơi có thể tìm thấy nhiều tài liệu được cho là đã thất lạc vĩnh viễn.

40% SCP-5120 bị chôn vùi bên dưới cái xác chưa phân hủy của một sinh vật dị thường, có chiều dài 5 km và có nhiều điểm tương đồng với loài Canis lupus italicus, nó được định danh là SCP-5120-1. SCP-5120-1 tạo ra một bộ lọc nhận thức, hướng sự chú ý của người quan sát ra xa khỏi khu vực, có tầm ảnh hưởng khoảng 7 km tính từ trung tâm thành phố. Khi một cá nhân biết được về bộ lọc nhận thức, nó sẽ mất hiệu lực và cá nhân đó có thể nhận ra SCP-5120 một cách bình thường.

Phụ lục.5120.1: SCP-5120 được phát hiện trong một cuộc đột kích vào một chi nhánh của Giáo Hội Phế Thần. Những vật đáng chú ý duy nhất được thu hồi là 3 bức thư riêng biệt được gửi giữa Giáo Hội và một nơi được gọi là Fidelis Roma. Các tài liệu sau đây đã được dịch từ bản gốc tiếng Latinh
Phụ lục.5120.2: Các bản ghi sau đây là nghiên cứu của Tiến sĩ Horne. Một số bản ghi đã bị cắt ngắn do Hiệp ước Fidelis Roma không còn hiệu lực.Phụ lục.5120.2: Truy cập thêm về tệp tin này hiện bị giới hạn. Chỉ có nhân sự với truy cập Cấp 5 mới được phép truy cập.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License