SCP-5124

đánh giá: +2+x

bởi J Dune

playdomous

Một bản sao của playdomous.jpg

Mã Vật Thể: SCP-5124

Phân loại: Euclid

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Trình thu thập web Beta-17 ("Bẫy chuột") phải theo dõi internet để tìm các hình ảnh khớp với mô tả của SCP-5124. Sau khi phát hiện, hình ảnh sẽ bị xóa và chặn truy cập công khai. Khi nó được chuyển sang một hệ thống mạng an toàn, .AIC-5124 sẽ vô hiệu hóa cá thể.

Những cá nhân đưa SCP-5124 ra ngoài môi trường bằng cách thủ công phải được nhận diện, thẩm vấn và xoá trí nhớ. Các thiết bị có chứa SCP-5124 sẽ bị Tổ Chức thu giữ và tiêu hủy.

Mô tả: SCP-5124 là một tệp hình ảnh có tên 'playdomous.jpg', đóng vai trò như một mối mối liên hệ giữa một số hiện tượng dị thường. Về cơ bản, SCP-5124 có hành vi tiêu thụ thông tin kỹ thuật số, thay thế các thông tin văn bản bằng ô trống. Các loại dữ liệu trực quan, chẳng hạn như hình ảnh hoặc video, sẽ được thay thế bằng một bản sao của SCP-5124. SCP-5124 sẽ tự nhân lên cho đến khi toàn bộ dữ liệu trong quỹ tích xác định của nó, sau đây gọi là là SCP-5124-1, bị thay thế hoặc bị tiêu thụ bởi dị thể.

SCP-5124-1 là định danh cho không gian kỹ thuật số mà SCP-5124 chiếm giữ. SCP-5124 thường xuất hiện trên các trang web có lưu lượng truy cập cực thấp bằng những cách không xác định. Những trang này sau đó sẽ tự lưu trữ web một cách độc lập, khiến chúng không thể bị gỡ xuống bằng cách cắt giảm dịch vụ.

SCP-5124 có thể được đưa vào không gian kỹ thuật số mới bằng cách thủ công thông qua chia sẻ hình ảnh — chẳng hạn như tải tệp lên trang web — nhưng việc lưu hoặc sao chép SCP-5124 sẽ khiến thiết bị trở thành một trường hợp SCP-5124-1.

SCP-5124 có thể bị xoá bỏ khỏi SCP-5124-1 thông qua các phương pháp dị thường, như đã được chứng minh bởi các trình thu thập web của Tổ Chức.

Phụ lục.5124.1: Báo cáo Sự cố 5124

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License