SCP-5135

đánh giá: +6+x
Mã vật thể: SCP-5135
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
caution

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả các bằng chứng về các sự kiện liên quan đến SCP-5135 cần được tịch thu và lưu trữ. Những người tự nhận rằng họ nhớ bất kỳ sự kiện nào liên quan đến SCP-5135 cần được cấp thuốc lú và thả ra dựa vào việc xem xét tâm lí ngắn hạn.

Khu vực chứa SCP-5135-1 cần được đảm bảo an toàn trong một khu vực cấm có bán kính 1km trong Khu Giải Trí Thiên Nhiên Golden Gate với bảo mật vật lý, tường rào và nhân viên an ninh. SCP-5135-1 cần được niêm phong trong một quan tài kích cỡ 10m x 10m với tường bê tông dày ít nhất 0,5m. Việc có cửa vào buồng chưa là không cần thiết. Lưu ý: Quan tài này chỉ có mục đích bảo vệ SCP-5135-1 từ ngoại lực và sẽ không làm giảm thiệt hại quả bom gây ra trong trường hợp phát nổ.

mappo12.png
Vị trí tương đối của SCP-5135-1.

Mô tả: SCP-5135 là một cuộc xung đột vũ trang quy mô toàn cầu không xảy ra từ năm 2009 đến năm 2017, mặc dù tồn tại các bằng chứng cho thấy nó đã xảy ra. Các bằng chứng này bao gồm tài liệu, tín hiệu vô tuyến, ảnh và các đoạn dữ liệu kỹ thuật số như hình ảnh và thông tin liên lạc, đã được thu hồi một cách không liên tục kể từ năm 2011. Các bằng chứng này được cho là xuất hiện một cách dị thường từ một dòng thời gian song song khác (Xem Phụ lục Z)

Mặc dù có rất ít thông tin chi tiết về SCP-5135, một số thông tin chung về nguyên nhân, bối cảnh và hậu quả của cuộc xung đột đã được tìm thấy thông qua việc kiểm tra phần dữ liệu được khôi phục:

  • SCP-5135 bao gồm ít nhất 4 nước tham chiến, hai trong số đó là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • SCP-5135 có mức độ sử dụng gián điệp và chiến tranh mạng cao.
  • Cuộc giao tranh quân sự đầu tiên trên đất Hoa Kỳ diễn ra vào năm 2010, với các cuộc giao tranh liên tục diễn ra nhiều lần kể từ đó, lần cuối vào năm 2014.
  • Các chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch được coi là quyết sách trong chiến lược của Hoa Kỳ và ít nhất một nước khác. .
  • Ít nhất từ năm 2016, xung đột hạt nhân đã xảy ra trong cuộc chiến.
  • Tổ Chức có thể đã dính líu đến cuộc chiến.

SCP-5135-1 là một thiết bị hạt nhân chưa phát nổ. Thiết bị trên có có kích cỡ và trọng tải giống với bom khinh khí RDS-202 ("Bom Sa Hoàng") của Liên Xô được thử nghiệm vào ngày 30/10/1961. Vỏ của quả bom có khắc chữ (xem bên dưới). Đương lượng nổ của quả bom được ước tính vào khoảng 97 megatons.

Chữ khắc trên vỏ bom
Những gia đình đã ra đi
Kau'ai, Hawaii - 24/12/2012
[không đọc được], Bắc Carolina - 12/03/2016
Cái này dành cho các ngươi

SCP-5135-1 hiện đang bị khóa trong một trường ngưng đọng thời gian và đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 104,6 cm. Nguồn gốc của trường ngưng đọng này chưa rõ, nhưng có khả năng nó được tạo ra bởi nhân viên của Tổ Chức hoặc một thế lực tương tự trong dòng thời gian của SCP-5135. Đo đạc cho thấy mặc dù đang đứng yên, SCP-5135-1 vẫn giữ được động lượng và động năng của nó; do đó bất kỳ tương tác vật lý nào với đối tượng sẽ khiến đối tượng ngay lập tức phát nổ.


Voight? Yeah, Dell đây. Delkirk. Tôi chỉ… yeah. Chỉ là… chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây không chỉ là thứ duy nhất họ che giấu đằng sau một tài liệu quản thúc? Phải rồi. Phải rồi, chính là điều đó. Từ từ, có người đang gõ cửa phòng tôi —
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License