SCP-5140


đánh giá: +7+x

Mã vật thể: 5140
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
keter
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
critical

unknown.png

Đỉnh Everest.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do chi phí ngất ngưởng và các khó khăn trong việc di dời an toàn các cá thể SCP-5140 từ Đỉnh Everest, ĐĐNCĐ-Delta-14 "Xứ Sở Mùa Đông" sẽ định kỳ lên Đỉnh Everest để chôn vùi bất kỳ cá thể SCP-5140 nào xuất hiện trên mặt tuyết. Ngoài ra, các chiến dịch đang được tiến hành nhằm thắt chặt các quy định hạn chế về giấy phép leo núi tại Đỉnh Everest từ cả hai phía Nepal và Tây Tạng.

Mô tả: SCP-5140 là mã định danh được gán cho một số tử thi đông lạnh nằm rải rác trên Đỉnh Everest, nằm tại dãy Hy Mã Lạp Sơn của Tây Tạng. Số lượng cá thể SCP-5140 hiện chưa được xác định rõ, nhưng con số được chấp nhận là trên 100 và dưới 200 tại thời điểm hồ sơ này được viết. Các cá thể SCP-5140 là những thực thể ngoại thể thu; khi tiếp xúc vật lý với nguồn nhiệt dưới mọi hình thức, kể cả nguồn nhiệt cơ thể, chúng sẽ hấp thụ mà không làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng, thứ có nhiệt độ ở khoảng 10°C (50°F). Quá trình này thường làm cho việc tiếp xúc vật lý với các cá thể SCP-5140 gây ra tử vong. Nếu một cá nhân chết do tiếp xúc với các cá thể SCP-5140, xác chết của họ sẽ trở thành một cá thể SCP-5140 khác.


Phụ lục 5140.1

GHI CHÉP NHIỆM VỤ — 11.12.2015Phụ lục 5140.2

CẬP NHẬT TỆP — 04.25.2024
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License