SCP-5149

đánh giá: +10+x
4/5149 CẤP 4/5149
BẢO MẬT
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Mã Vật Thể: SCP-5149
Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các nỗ lực truy tìm nguồn gốc của SCP-5149 hiện đang được tiến hành.

Mô tả: SCP-5149 là một tín hiệu vô tuyến không rõ nguồn gốc được truyền đến Điểm Mặt trăng-34 sau mỗi 24 giờ. Mọi nỗ lực nhằm xác minh nguồn gốc của SCP-5149 đều không mang lại kết quả, nhưng có thể chắc chắn rằng tín hiệu đó đến từ bên ngoài Hệ Mặt Trời.

SCP-5149 bao gồm một thông điệp ngắn lặp lại liên tục ở tần số UTF-8. Thông điệp được cấu thành từ chuỗi gồm bốn mươi bốn dấu chấm được sắp xếp theo một tổ hợp những vị trí phức tạp, ở giữa các dấu chấm có xuất hiện rải rác những khoảng trống có kích thước khác nhau. Do nguồn gốc ngoài hệ Mặt trời SCP-5149, thông điệp này được cho là một kiểu giao tiếp hoặc hệ thống ngôn ngữ ngoài Trái đất. Hiện tại, việc giải mã SCP-5149 được xếp vào ưu tiên Loại A; và để phục vụ công việc giải mã, một nhóm các nhà mật mã học, ngôn ngữ học và kỹ thuật viên vô tuyến đã được gửi đến Điểm Mặt trăng-34.

Bản ghi nỗ lực giải mã:

Số thứ tự Thời gian Nhận xét Kết quả
1 1.30.14 Chạy thử thông điệp qua mọi trình dịch ngôn ngữ hiện đại để tìm điểm tương đồng. Đây là một phần của quy trình tiêu chuẩn. Phiên dịch thất bại.
2 2.03.14 Đối chiếu thông điệp qua mọi hệ thống ngôn ngữ cổ dựa trên kí tự dấu chấm — không phát hiện điểm tương đồng. Phiên dịch thất bại.
3 2.07.14 Chạy thử một loại nhiệm vụ mới cho chương trình phân tích trên máy tính — cố gắng nhận thức được sự phức tạp của loại ngôn ngữ dựa trên kí tự dấu chấm. Phiên dịch thất bại.
[Đã bỏ qua 145 dòng]
149 5.29.14 Máy tính mới đã đến, đội đã cố gắng giải mã bằng cách dùng máy tính mới tái tạo lại mọi phần có thể của thông điệp. Phiên dịch thất bại.
150 6.30.14 Sử dụng các phương pháp giải mã bằng tay từ lật, xoay, dùng gương phản xạ cho đến kéo dãn và nén ép trước khi đưa vào hệ thống phân tích trước đó. Phiên dịch thất bại.
[Đã bỏ qua 96 dòng]
247 10.01.14 Có lẽ nó không phải một văn bản? Một bức tranh chăng? Chắc bọn tôi nên kiểm tra lại sự nhất quán hoặc sự lặp lại các ký hiệu để xác nhận rằng nó thật sự là một loại ngôn ngữ. Phiên dịch thất bại.
248 10.13.14 Nối các dấu chấm với nhau? Đáng thử đấy chứ. Phiên dịch thất bại.
249 10.20.14 Một tay lính mới đề nghị chúng tôi chạy thử thông điệp qua bộ lọc ngôn ngữ không lời — gã tội nghiệp đó thực sự nghĩ mọi chuyện đơn giản đến vậy cơ à. Phiên dịch thành công!

Trong vòng 0,5 giây sau khi quét, bộ lọc đã cho ra bản dịch tiếng Anh của SCP-5149. Người ta phát hiện rằng không có cá nhân nào trong dự án từng nhận ra thông điệp trên là một dạng chữ nổi.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License