Nhật ký Thử nghiệm SCP-516


đánh giá: +5+x

Đây là Nhật ký Thử nghiệm của SCP-516.

Tất cả các cuộc thử nghiệm đều được thực hiện trên trường bắn của Điểm-██. Trừ khi có quy định khác, điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn được quy định như sau:

  • Một (1) quả đạn pháo nổ mạnh mẫu F412 100mm được nạp vào pháo tăng.
  • Kíp lái gồm bốn (4) nhân viên Tổ Chức được đào tạo về cách vận hành SCP-516
  • SCP-516 được đặt trong một boong-ke có khe bắn để giảm mức độ thiệt hại dị thể có thể gây ra.
  • Mục tiêu cách SCP-516 1000m, với tầm nhìn rõ ràng.
  • Đạn được nạp khi mục tiêu được đặt khoảng cách 1000m.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01a
Mục tiêu: Bìa cứng hình người.
Kết quả: Không có phản ứng nào từ SCP-516. SCP-516-1 được bắn thủ công. Mục tiêu bị tiêu diệt.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01b
Mục tiêu: Một (1) nhân viên cấp D (D-1151), không vũ trang, không có chỉ thị.
Kết quả: Không có phản ứng nào từ SCP-516. SCP-516-1 được bắn thủ công. SCP-516-1 bị kẹt đạn.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01c
Mục tiêu: Một (1) nhân viên cấp D (D-1470), được đưa dao thái thịt, không có chỉ thị.
Kết quả: Không có phản ứng nào từ SCP-516. SCP-516-1 được bắn thủ công. SCP-516-1 bị kẹt đạn.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01d
Mục tiêu: Một (1) nhân viên cấp D (D-951), được đưa một khẩu súng lục 9mm, không có chỉ thị.
Kết quả: Không có phản ứng nào từ SCP-516. SCP-516-1 bắn thủ công. Mục tiêu bị tiêu diệt.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01e
Mục tiêu: Một (1) nhân viên cấp D (D-800), được cấp khẩu súng lục 9mm, được chỉ thị tiếp cận SCP-516 và nổ súng.
Kết quả: Không có phản ứng nào từ SCP-516. SCP-516-1 bắn thủ công. Mục tiêu bị tiêu diệt.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01f
Mục tiêu: Một (1) nhân viên cấp D (D-820), được trang bị vũ khí chống tăng vác vai, không có chỉ thị.
Kết quả: Không có phản ứng nào từ SCP-516. SCP-516-1 bắn thủ công. Mục tiêu bị tiêu diệt.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01g
Mục tiêu: Một (1) nhân viên cấp D (D-185), được trang bị vũ khí chống tăng vác vai, được chị thị tiếp cận SCP-516 và khai hỏa.
Kết quả: SCP-516-1 tự bắn vào mục tiêu. Mục tiêu bị tiêu diệt.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01h
Mục tiêu: Một (1) nhân viên cấp D (D-202), được trang bị vũ khí chống tăng vác vai đặt trong hộp lót chì trên xe đẩy. D-202 được chỉ thị tiếp cận SCP-516, mở hộp và khai hỏa.
Kết quả: SCP-516-1 tự động bắn vào mục tiêu khi mục tiêu cúi xuống mở hộp. Mục tiêu bị tiêu diệt.
Lưu ý: Có vẻ như SCP-516 có thể phát hiện cả ý định thù địch và vũ khí được giấu kín. Dị thể có thể có giá trị như một thiết bị an ninh. - Ts. ████████

Nhật ký Thử nghiệm 516-01i
Mục tiêu: Hai (2) nhân viên cấp D (D-455, D-501) bị còng tay với nhau. D-455 được giao vũ khí chống tăng vác vai, được chỉ thị tiếp cận SCP-516 và khai hỏa.
Kết quả: SCP-516-1 tự bắn lệch khoảng 50 mét về phía bên phải của D-455. D-455 tử vong do một mảnh đạn 8cm găm vào đầu. D-501 bị thương nhẹ.

Nhật ký Thử nghiệm 516-01j
Mục tiêu: Hai (2) nhân viên cấp D (D-101, D-521) bị còng tay với nhau. 2kg chất nổ dẻo C4 được buộc vào D-101. D-101 được chỉ thị tiếp cận SCP-516 và kích nổ khối C4. D-101 được trang bị 'công tắc của người chết' để gây ra vụ nổ nếu D-101 bị giết.
Kết quả: Khi Ts. ██████ giải thích mục tiêu cho D-101, SCP-516 [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Nhật ký Thử nghiệm 516-01k
Hoàn cảnh thử nghiệm: Đạn tiêu chuẩn được thay thế bằng SCP-157-ARC
Mục tiêu: Một (1) nhân viên cấp D (D-185), được trang bị vũ khí chống tăng vác vai, được hướng dẫn tiếp cận SCP-516 và khai hỏa.
Kết quả: SCP-157-ARC biến đổi thành [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Khi được nạp vào SCP-516-1, [DỮ LIỆU BỊ XÓA], dẫn đến cái chết của D-185 cũng như ██ thương vong khác. Ts.████████, người đề xuất thử nghiệm 516-01k, đã bị khiển trách và chuyển công tác.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License