SCP-5190


đánh giá: +6+x

Mã vật thể: SCP-5190

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do bản chất của nó, SCP-5190 được coi là tự quản thúc, và do đó không cần đến các quy trình quản thúc cụ thể.

Mô tả: SCP-5190 là mã định danh dành cho một tỉ lệ phần trăm dân số chưa xác định nhưng không đáng kể, những người chịu ảnh hưởng của một dị tượng tác động đến thế giới xung quanh họ.

Các cá thể SCP-5190 sẽ không có tác động đáng kể đến thế giới xung quanh họ trong suốt cuộc đời — và bất kỳ thay đổi nào về xã hội hoặc môi trường họ thực hiện sẽ hoàn nguyên ngay sau đó.

Toàn bộ cá thể SCP-5190 đều phải chịu một hiệu ứng lọc nhận thức nhỏ khiến việc nhận ra họ trở nên khó khăn, hiệu ứng tăng theo cấp số nhân khi có nhiều cá nhân khác ở gần. Tuy nhiên, hiệu ứng này giảm xuống gần bằng không khi cá thể tham gia vào các hành vi được coi là phạm tội hoặc không phù hợp với xã hội1.

Mặc dù hầu hết các cá thể SCP-5190 đều tin tưởng, phần lớn các mối quan hệ cá nhân của họ đạt tới mức độ quen thuộc nhất — khi bị thúc ép, hầu hết các cá nhân quen biết họ đều mô tả một cách mơ hồ nhưng cuối cùng đều không đáng kể. Trong 80% cuộc thẩm vấn được tiến hành với các cá nhân quen biết các cá thể SCP-5190, họ đều gặp khó khăn đáng kể trong việc nhớ lại đầy đủ các chi tiết như tên và đặc điểm nhận dạng; trong 20% trường hợp còn lại, họ không thể nhớ hoàn toàn những chi tiết này.

Sau khi chết đi, những ký ức về cá thể SCP-5190 sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí của tất cả những người từng gặp họ. Tất cả các trường hợp được quan sát đều dẫn đến việc mất ký ức hoàn toàn về cá thể trong vòng ba ngày, chỉ giữ lại một khái niệm mơ hồ rằng đối tượng được thẩm vấn đã quên đi một điều gì đó không quan trọng.


Phụ lục-5190-1: Do không được Tổ Chức chú ý, thông tin sâu hơn về dị tượng này không có sẵn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License