SCP-5224


đánh giá: +4+x


Mã vật thể: 5224
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Fr%C3%B6g

SCP-5224

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5224 được quản thúc trong một bồn cảnh thủy sinh cạn phù hợp với động vật lưỡng cư. SCP-5224 không được phép lại gần nước trong phạm vi 100m.

Các cá thể ếch được tạo ra bởi SCP-5224 phải bị tiêu diệt và xử lý theo phương pháp xử lý chất thải sinh học tiêu chuẩn.

Mô tả: SCP-5224 là một con ếch đầm lầy cái (Pelophylax ridibundus). Nó không bị lão hóa, và không cần ăn, uống hay thở.

Nếu SCP-5224 phát ra âm thanh trong vòng 100 mét từ một vùng nước, khu vực sẽ bắt đầu trải qua quá trình phú dưỡng,1 và các thành viên khác thuộc Bộ không đuôi2 sẽ bắt đầu xuất hiện bên trong khu vực. Lượng ếch nói trên sẽ luôn là loài bản địa thuộc khu vực, và tỉ lệ ếch được sản sinh là 5000 trên 1 mét khối mỗi giây. Quá trình này sẽ tiếp tục cho tới khi SCP-5224 ngừng kêu.

Sau khi xuất hiện, lượng ếch được sản sinh sẽ ngay lập tức di chuyển tới địa điểm trồng trọt gần nhất. Khi đến nơi, chúng sẽ bắt đầu ăn côn trùng với tốc độ gây tổn hại đến cân bằng sinh thái trong khu vực. Ngoài việc này và phương thức tạo ra chúng, các cá thể đều không dị thường.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License