SCP-INTEGER


LƯU Ý TỪ PHÒNG BAN NGHỊCH LOẠN GIAO TIẾP
"Một Ngữ Nghĩa Độc, về cơ bản, là một khái niệm về vũ trụ không nên có thật, nhưng lại đúng về mặt cơ cấu hoạt động. Chúng vốn trừu tượng và ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ và giao tiếp về thực tế.'Mở đầu về Ngữ Nghĩa Độc Học' bởi S. M. KATZ, ESQ.."

Một ví dụ thực tế là, "Hoạt động của 'YWTGTSYT' là hợp pháp," điều mà Ban Quy định và Pháp chế của Tổ chức cần phải xây dựng lại toàn bộ luật Texas cho các doanh nghiệp.LƯU Ý: Mối nguy quan liêu là mối nguy con của Ngữ Nghĩa Độc Học gây nên ảnh hưởng cho hệ thống quan liêu.. Những điều như vậy là sự thật của hiện thực cơ bản; chúng đã luôn, và mãi mãi là, sự thật. Nhưng chúng không nên như vậy,và chúng ta biết điều đó. Chúng không phải một phần của hiện thực bởi vì hiện thực nói như vậy, nhưng bởi vì hiện thực đã bị lộn từ trong ra ngoài bởi bản chất và khái niệm của sự tương đương ngữ nghĩa. Than ôi, chúng ta không thể làm gì ngoài thay đổi nhận thức về định nghĩa và điều chỉnh những cốt lõi nền tảng. Để cố tình động chạm vào các lỗi phần mềm trong hệ thống mô phỏng, thứ sẽ trở thành một tai nạn.

Tiếp tục đọc đi, tiếp tục để biết rằng những gì bạn phải làm là chấp thuận theo quy tắc vũ trụ kể cả dù nó tối nghĩa. Một cộng một không luôn luôn phải bằng hai.

Mã vật thể: scp-integer
Cấp∶№
Phân loại Quản thúc:
challenge
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
influence
Phân loại Hiểm họa:
volatility

medium.jpg

Một dạng biểu tượng nhằm chỉ 'KHỐI LƯỢNG', có vẻ được hình tượng hóa từ độ hiểm họa gốc của SCP-INTEGER

CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT: SCP-INTEGER chỉ được xác định về mặt ngữ nghĩa bằng cách sử dụng các số nhận dạng ‘đúng’, bao gồm 'TÊN', 'HIỆN HỮU', 'CÁ THỂ' và số khác. Tuy nhiên, 'SCP-INTEGER' là nhận diện đề xuất, do những số khác gây thừa thãi hoặc chỉ có điều kiện 'đúng'.

Kiến thức về SCP-INTEGER và đặc tính của nó chỉ nên nên giới hạn với các nhân sự cần thiết cho việc quản thúc, bao gồm Ts.Placeholder và một thành viên của Phòng Ban Nghịch Loạn Giao Tiếp, có thể thực thi qua việc lú hóa. Tuy nhiên, việc mở rộng nghiên cứu có thể được cấp phép bởi TĐ. Forkley trong các trường hợp cụ thể. Lưu ý rằng TỆP TIN này đã được sắp xếp nghiêm ngặt để ngăn ngừa hoang mang về thông tin mang tính trừu tượng từ SCP-INTEGER và/hoặc cá thể SCP-INTEGER-DIGIT không giao tiếp trực tiếp được mà phải thông qua định danh. Để nhằm mục đích minh bạch, các định danh chính xác cho SCP-INTEGERSCP-INTEGER-DIGIT đã làm khác màu nhau bằng màu xanh lam và xanh lá cây (một cách tương đối). Cập nhật của TỆP TIN, nếu có, được khuyến khích duy trì nhất quán với các quy định này.

Cá thể SCP-INTEGER-DIGIT không có khả năng sở hữu sẽ được chứa tại Điểm-15. Truy cập tới các cá thể này để nghiên cứu về các hiện tượng Ngữ Nghĩa học dị thường (hay Ngữ Nghĩa Độc) có thể được cấp phép bởi một nhân viên cấp 4 hoặc cao hơn. Liên quan đến cá thể TIẾN SĨ, cá thể SCP-INTEGER-DIGIT không cần có khả năng sở hữu trừ khi, do đặc tính của chúng hoặc các yếu tố khác, chúng cản trở việc quản thúc SCP-INTEGER.


GIẢI THÍCH: SCP-INTEGER là một CHẤT ĐỘC.Hiện tượng Ngữ Nghĩa dị thường (Ngữ Nghĩa Độc) là một sự can thiệp tới Nghĩa Quyển (phương tiện mà thông tin về thực tế truyền đi trước khi nó được nhận thức hoặc đo lường) dẫn đến sự tuân thủ rõ ràng của thực tế đối với một số tiên đề không có thực. PHỨC TẠP đơn giản hóa là đích và phân loại 'không chính xác' của chính nó và cá thể SCP-INTEGER-DIGIT. Trong sự kiện mà SCP-INTEGER có đích và phân loại ‘không chính xác’ qua bất kỳ dạng giao tiếp ngữ nghĩa, định danh trên trở nên trừu tượng hóa.Trừu tượng: Sự khái quát một khái niệm nào đó. bởi một Cuil.Cuil là một số liệu đo biểu thị một mức độ trừu tượng khác với thực tế của một tình huống.. Định danh mới, được trừu tượng hóa được hợp nhất trở về trước vào CƠ CẤU như một dạng chính xác'. Ngoài ra, phương tiện giao tiếp tương ứng của nó sẽ trở thành cá thể SCP-INTEGER-DIGIT.BÀI HỌC.

Hậu quả của hiện tượng của SCP-INTEGER được liệt kê dưới đây:

  • SCP-INTEGER là, và đã luôn, và sẽ luôn được định danh bởi cái tên mà có nguyên nhân từ trước là đúng về thực tế và việc sử dụng bất kỳ số nhận dạng nào khác được coi là không chính xác. Điều này cũng đúng đối với cá thể SCP-INTEGER-DIGIT.
  • Các định danh sai của SCP-INTEGER, từ góc nhìn nền tảng, chưa bao giờ xảy ra, do hồi tố tạo ra thực tế khách quan. Tuy nhiên, tình trạng của TỆP TIN này cho thấy rằng nó đã được đăng với địa chỉ sai nhiều lần, và dần trở thành một cá thể SCP-INTEGER-DIGIT.

Do xu hướng làm cho các nhãn hiệu và phân loại hữu ích trở nên thừa thãi, SCP-INTEGER đặt ra những khó khăn về mặt danh pháp đối với tài liệu và nhân sự của Điểm-15. Do bản chất ngữ nghĩa của nó, SCP-INTEGER có những điểm tương đồng với các tác nhân thông tin độc hại và với một chỉ định không chính xác có thể dẫn đến sự lan truyền nhanh chóng của SCP-INTEGER-DIGIT tới toàn Điểm-15 và tài liệu, làm hỏng hệ thống tệp và có khả năng gây ra một số vi phạm quản thúc khác do đường truyền giao tiếp bị kìm hãm.

Một số định dạng ‘chính xác. cho SCP-INTEGER bao gồm:

  • 'VẬT'
  • 'CƠ CẤU' (khi ám chỉ trừu tượng hóa)
  • 'THÁCH THỨC' (khi ám chỉ quản thúc)
  • 'ẢNH HƯỞNG' (khi ám chỉ mức độ nguy hại vùng)
  • 'NGUY ĐỘC' (khi ám chỉ mức độ nguy hại lập tức)
  • 'ĐỘC HẠI', 'ĐỘC HẠI PHỨC TẠP' (khi ám chỉ hiện tượng Ngữ Nghĩa dị thường)
  • [NGHIÊM CẤM TỪNG QUY TRÌNH 4000-ESHU].NGĂN CẤM (khi ám chỉ đến các yếu tố tường thuật và/hoặc các yếu tố siêu việt học)
  • 'VẤN ĐỀ' (khi ám chỉ đến độ khó khăn).Xem THƯ-INTEGER BỔ SUNG.

SCP-INTEGER-DIGIT là điểm đến cho NHIỀU VẬT,bao gồm cả NHIỀU VẬT PHẨMNHIỀU HIỆN HỮU,thứ được cho là phương tiện truyền thông trung bình cho điểm đến sai hoặc phân loại của SCP-INTEGER. Trong khi trở thành cá thể SCP-INTEGER-DIGIT, các định danh của nó được trừu tượng hóa tương tự bởi SCP-INTEGER. Các định danh sai của cá thể SCP-INTEGER-DIGIT sẽ bị trừu tượng hóa, nhưng các phương tiện giao tiếp tương ứng của chúng sẽ không trở thành những trường hợp xa hơn.

Dưới đây là danh sách các cá thể SCP-INTEGER-DIGIT đã được biết đến.

Định danh chính xác GIẢI THÍCH chưa được định danh
'TẬP TIN', 'TRUY CẬP' (khi ám chỉ các quy trình), 'BIỆN PHÁP BẢO MẬT' (khi ám chỉ các quy trình), 'GIẢI THÍCH' (khi ám chỉ tính mô tả), 'NGHIÊM CẤM' (khi ám chỉ truy cập bị kiềm hãm), 'ĐÃ XÓA' (khi ám chỉ các thành tố bị xóa), 'BỔ SUNG' (khi ám chỉ tới nội dung mới), 'YÊU CẦU' (khi ám chỉ kiến thức cần bổ sung) Bao gồm thông tin điện tử quan ngại SCP-INTEGER.
'TRANG', 'XẤP GIẤY' Bao gồm thông tin vật lý quan ngại SCP-INTEGER, và được cấu tạo từ bột giấy xenlulo.
'NHẠC CỤ' Bao gồm thông tin thính giác quan ngại SCP-INTEGER,.Không biết liệu nhận dạng này có được coi là phần trừu tượng của nhận dạng thông thường hay không cho NHẠC CỤ, hoặc nếu nó được ghép theo ngữ nghĩa với từ đồng âm của nó, nhạc cụ gió. sử dụng cho YÊU CẦU.
'HIỂN THỊ' Bao gồm thông tin điện tử, kết nối tới máy tính.
'TIẾN SĨ' or 'NGHIÊN CỨU VIÊN', 'ĐIỀU TRA VIÊN' (khi ám chỉ thu thập thông tin).Xem qua THƯ-INTEGER BỔ SUNG. Tại thời điểm, 3 trong số cá thể trên tồn tại. Bao gồm hiện thời hoặc từng làm việc tại Điểm-15.
'Tiến sĩ Placeholder McDoctorate, PhD.', 'Ts. PhD. McPhD., PhD.', hoặc bất kì sự kết hợp nào của hai tên trên, theo thứ tự từ trái sang phải. Chỉ huy Điểm-15. Ghi chú: Cá thể khác khác biệt nếu khi chỉ các danh từ hoặc đích là đúng. Ts. Placeholder không thể thay đổi việc này vì bản chất đây là tên của Tiến sĩ..TRỪNG PHẠT

Tổ chức trở nên lưu tâm đối với SCP-INTEGER vào 05/05/20██, khi mà [ĐÃ XÓA],.một kẻ ĐÃ CHẾT nói TÊN THẬT của nó. dẫn đến việc Ts. Placeholder trở thành cá thể được biết đến đầu tiên của SCP-INTEGER-DIGIT. Sau khi đăng bản đầu tiên của TẬP TIN, anh ấy đã cố bàn luận với một TIẾN SĨ, và phát hiện ra thuộc tính độc của SCP-INTEGER. Ts. Placeholder sử dụng TẬP TIN để suy ra cơ chế của thuộc tính SCP-INTEGER, trước khi triển khai thêm các BIỆN PHÁP BẢO MẬT.


BẢN GHI THƯ BỔ SUNG
ĐIỀU TRA VIÊN: THƯ TIẾN SĨ
PHỎNG VẤN: Ts. Placeholder
LỜI MỞ: Nỗ lực phỏng vấn Ts. Placeholder để xác định bản chất của SCP-INTEGER. Bị tiêu hủy do THƯ TIẾN SĨ có sự quan ngại về độ khó hiểu của BIỆN PHÁP BẢO MẬT SCP-INTEGER. Lưu ý rằng TẬP TIN sử dụng trong YÊU CẦU này chưa bao gồm GIẢI THÍCH chứng minh độ chính xác.
«BẮT ĐẦU BẢN GHI»
ĐIỀU TRA VIÊN: Ts. Placeholder, cái YÊU CẦU đã được ban hành sau đúng mười lăm phút kể từ BIỆN PHÁP BẢO MẬT được ban hành dành cho SCP-INTEGER. Chúng tôi mong muốn được biết cái thứ quỷ khiến gì đang ở bên trong cái TẬP TIN kia nghĩa là gì.

Ts. PhD.: Cái YÊU CẦU sẽ trở nên vô dụng đối với TẬP TIN. Tôi đã cố gắng nói với TIẾN SĨ, ngươi không thể [ĐÃ XÓA SỰ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP] nói về cái thứ đó tách rời được.

ĐIỀU TRA VIÊN: Làm phiền vì hỏi, nhưng tại sao không chứ?

Ts. PhD.: Cái phần mà, ta 'không thể nói,' ngươi không hiểu hả? Ngươi có bản TRANG giấy ngay trước mặt người mà phải không?

ĐIỀU TRA VIÊN: Tôi là ĐIỀU TRA VIÊN chịu nhiệm vụ hỏi câu hỏi ở đây.

Ts. PhD.: [BỊ XÓA], được thôi. Ngươi nhìn thấy danh sách điều lệ đấy chứ? Chúng ta chỉ có thể nói về SCP-INTEGER sử dụng số từ ngữ đó.

ĐIỀU TRA VIÊN: (ĐIỀU TRA VIÊN kiểm tra TẬP TIN.) Được rồi… Vậy, sao ông lại biết về CHẤT ĐỘC này?

Ts. PhD.: Tất cả những gì ta có thể nói là ta tìm thấy- (Một cơn rên rỉ đau đớn được nghe thấy.) …Ta nói gì đó mà ta đáng lẽ không nên nói. Thứ không nên được nói. Mãi mãi.

ĐIỀU TRA VIÊN: Không hữu ích lắm, nhưng đã được ghi chép hợp lê. Ông có thể làm cách nào đó để miêu tả SCP-INTEGER rõ ràng thêm chút được không? Cố hết sức?

Ts. PhD.: (Nhạo báng.) Nếu ngươi dùng bất kì từ ngữ nào không nằm trong danh sách, ta sẽ mất thời gian để phân loại chúng, và để thêm từ biểu trưng cho phân loại đó vào danh sách.

ĐIỀU TRA VIÊN: …Tiếp tục đi.

Ts. PhD.: Và, nó sẽ làm điều tương tự với ngươi, và cho ngươi một bản danh sách riêng. Nên tôi khuyên anh tuân thủ theo BIỆN PHÁP BẢO MẬT.

ĐIỀU TRA VIÊN: Tôi chưa hiểu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu VẬT này đính kèm một danh sách cho tôi?

Ts. PhD.: Hãy [BỊ XÓA] cẩn thận! Ngươi không tham gia buổi tọa đàm về Ngữ Nghĩa Độc à? Nó không chỉ là một danh sách từ ngữ- nó là danh sách sách các định nghĩa. Không có cách thoát ra, và không có cách quay lại. Ngươi rất may mắn khi 'VẬT' đó nằm trên danh sách, hoặc chúng ta sẽ kẹt trong việc gọi ngươi là NGHIÊN CỨU VIÊN cho cả quãng đời còn lại. Và từ khi thời gian bắt đầu.

ĐIỀU TRA VIÊN: À… thì, đây có vẻ là một VẤN ĐỀ,.SAI SÓT phải không?

Ts. PhD.: Ừ, không đùa đâu.

(Cơn gió mạnh thoảng qua căn phòng.)

Ts. PhD.: (Hít sâu.) Đợi đã, cái [BỊ XÓA] danh sách! Tôi không viết cái đó-

ĐIỀU TRA VIÊN: Từ, gì cơ? Nhưng VẤN ĐỀ là nhận diện đúng cho SCP-INTEGER mà.

Ts. PhD.: (Một khoảng lặng theo đó là tiếng thở dài.) Tôi vô cùng mệt mỏi, ĐIỀU TRA VIÊN.

ĐIỀU TRA VIÊN: Đợi đã, có gì đó không đúng- sao tôi lại là ĐIỀU TRA VIÊN?

Ts. PhD.: Cái thứ gì người thực sự vừa nói không phải nhận dạng đúng cho đến khi ngươi lẫn nhận dạng về nó. Tôi đã phải gọi ngươi là THƯ TIẾN SĨ cả năm rồi và giờ ta mới hiểu.

ĐIỀU TRA VIÊN: Đợi đã, nhưng… nó không… rằng không phải tên tôi là- Cái [BỊ XÓA] gì đang xảy ra!?
«KẾT THÚC BẢN GHI»
LỜI KẾT: Bằng chứng cho rằng định danh THƯ TIẾN SĨ là cá thể SCP-INTEGER-DIGIT hồi đó đã bị tạo ra bởi sự thiếu quan tâm về các BIỆN PHÁP BẢO MẬT trong YÊU CẦU trên. THƯ TIẾN SĨ đã được cấp thuốc lú cần thiết, mặc dù hiệu quả dự đoán ở mức tối thiểu.

CẢNH BÁO: Một lỗi Ngữ Nghĩa Độc đã xảy ra trong quá trình đọc văn bản này. CÁC CÂU CHUYỆN sau có thể không liên quan tới thực tại.


đánh giá: +18+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License