SCP-5321

đánh giá: +8+x

KHỞI ĐỘNG

.

.

.

TÌM KIẾM BẢN CẬP NHẬT

.

CẬP NHẬT THẤT BẠI: THỬ LẠI

CẬP NHẬT THẤT BẠI: THỬ LẠI

CẬP NHẬT THẤT BẠI: THỬ LẠI

CẬP NHẬT THẤT BẠI: THỬ LẠI

.

HỦY BỎ CẬP NHẬT

.

.

.

KẾT NỐI VỚI MÁY CHỦ

.

KẾT NỐI THẤT BẠI: THỬ LẠI

KẾT NỐI THẤT BẠI: THỬ LẠI

KẾT NỐI THẤT BẠI: THỬ LẠI

KẾT NỐI THẤT BẠI: THỬ LẠI

.

.

.

KẾT NỐI THÀNH CÔNG


CẢNH BÁO: Cơ sở Dữ liệu SCP đã ở chế độ APOLLYON trong: 6,580 ngày.

Tất cả các giới hạn truy cập thông tin của Tổ Chức đã được xóa bỏ.


Điểm Đang Hoạt Động: 0
Nhân Sự Đang Hoạt Động: 0
AIC Đang Hoạt Động: 1

Dị Thể Đang Được Quản thúc: 1

  • SCP-5321Mã vật thể: SCP-5321

Phân loại: Apollyon Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Ngoại trừ việc vô hiệu hóa, việc quản thúc dị thể là bất khả thi.

Mô tả: SCP-5321 là sự kiện diễn ra lúc 0:00 EST 1/14/2020 khiến cho tất cả các dạng ý thức hoàn toàn đạt được sự toàn trí. Kiến thức thu được là vĩnh viễn và sẽ tồn tại ngay cả sau khi chết. Tất cả dạng ý thức phát sinh sẽ đạt được sự toàn trí ngay khi được hình thành, bao gồm cả các dạng tri thức vô cơ được tạo ra sau sự kiện SCP-5321.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License