SCP-5378

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}
đánh giá: +8+x
Ladybugs.jpeg

SCP-5378-A và SCP-5378-B.

Mã vật thể: SCP-5378

Phân Loại: Neutralized

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-5378-A và SCP-5378-B phải được giữ trong buồng quản thúc nhỏ với sỏi, đá và các thảm thực vật khác biệt. Đối tượng được cho ăn bốn quả nho khô mỗi ngày, và được vệ sinh buồng quản thúc mỗi tuần.

Mô tả: SCP-5378 là tên gọi cho hai dị thể hình bọ cánh cam,1 đối tượng được phân ra thành SCP-5378-A và SCP-5378-B. Cả hai cá thể tái dựng bản thể thu nhỏ của những công trình nhân tạo bằng các tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như lá, đá, và đất.

Phụ lục 1: Danh sách phía dưới ghi lại những công trình được xây dựng bởi SCP-5378-A và SCP-5378-B, cũng như bối cảnh tạo ra chúng.

Công trình Được Dựng Bối Cảnh
Một cái lều nhỏ bao gồm hai chiếc lá hoa hồng được nâng lên. SCP-5378-A và SCP-5378-B vừa mới được quản thúc.
Một cái túi ngủ được làm bằng các cuống lá đan vào nhau. SCP-5378-A and SCP-5378-B xuất hiện để "ngủ" cùng nhau trong cái túi ngủ khoảng tám giờ đồng hồ .
Một chiếc túi ngủ được tách rời. Sau khi leo trèo xung quanh buồn quản thúc trong những nỗ lực nhằm trốn thoát, SCP-5378-A và SCP-5378-B gặp nhau ngoài lều. Dị thể bắt đầu tạo ra những tiếng ồn vo ve gay gắt với nhau. Sau trận cãi nhau, SCP-5378-A đã tự làm một chiếc túi ngủ riêng.
Hai Cabin hai tầng. Có lẽ là hậu quả của sự cố trước đó.
Một bức thư được khắc lên dăm gỗ. Sau chín tháng kể từ khi cabins được tạo dựng, SCP-5378-A gửi thư tới SCP-5378-B tại các bậc cửa.
Một băng ghế được làm từ cành cây được bện lại với nhau bằng dây leo . SCP-5378-B chậm chậm bước khỏi cabin và đi thẳng tới cabin của SCP-5378-A. dị thể gõ lên cánh cửa. Khi SCP-5378-A ra ngoài, Chúng dựng lên một băng ghế và ngồi tựa vào nhau. Sau sự hỗn tạp của các tiếng vo ve thầm lặng, Chúng chạm vào các chi trước của nhau.
Trái Tim. SCP-5378-A và SCP-5378-B bện hai chiếc lá tạo thành hình trái tim trên sàn nhà của buồng quản thúc. Chúng cùng nằm ở giữa trái tim ở mỗi bên, giữ chặt đôi tay nhau.

Sau khi SCP-5378-A và SCP-5378-B được quan sát không di chuyển trong hàng tiếng đồng hồ, họ đã bị đưa khỏi buồng quản thúc. Tổ chức xác nhận rằng SCP-5378-A và SCP-5378-B đã qua đời, rất có thể là do tuổi già.

Phụ lục 2: Phía dưới là bức thư được đề cập ở Phụ lục 1. Nó được đặt dưới kính hiển vị để đọc rõ toàn bài.

Xin chào Rose ngọt ngào của anh,

Bàn tay anh đang nhức nhối, và cảnh vật xung quanh anh đang quay cuồng mất kiểm soát. Anh nghĩ đây là kết thúc.

Anh xin lỗi về những cuộc cãi vã trước đây. Sự giam cầm của chúng ta giờ đây không phải lỗi của em, và anh nên bớt khắc nghiệp lại.

Không có em, anh đã rất tiếc thương. Anh nhớ cái chạm của em, và đôi cánh em rung rinh bên tai anh. Anh nhớ những cuộc băng qua bầu trời xanh với em ở cạnh bên. Không quan tâm ta ra sao, em luôn làm mọi thứ trở nên tốt hơn.

Anh nghĩ rằng ta đang trút những hơi thở cuối cùng, ta hãy lại gần nhau. Chúng ta không nên chết trong cô độc.

Làm ơn. Hãy trò chuyện với anh như ta đã từng.

Trân trọng,

Harold

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License