SCP-5391


đánh giá: +4+x

/* ---------------------------------
War on All Fronts (Black Highlighter)
2020 Wikidot Theme
Created by stormbreath
Header image created by EstrellaYoshte
--------------------------------- */
 
/* -------------- ROOT -------------- */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Saira+Stencil+One&display=swap');
 
:root {
  /* S-CSS-P Integration */
  --theme-base: "black-highlighter";
  --theme-id: "woaf-bhl";
  --theme-name: "War on All Fronts Theme (BHL)";
 
  /* Header */
  --logo-image: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Awar-on-all-fronts-bhl/mksjr3.png");
  --header-title: "Chiến Tranh Toàn Diện";
  --header-subtitle: "Chúng Ta Sẽ Cần Một Con Thuyền Lớn Hơn";
 
  /* Typefaces */
  --header-font: 'Saira Stencil One', cursive;
  --title-font: 'Saira Stencil One', cursive;
 
  /* Standard Colors */
  --white-monochrome: 245, 245, 245;
  --pale-gray-monochrome: 235, 235, 235;
  --pale-accent: 60, 40, 230;
  --bright-accent: 5, 0, 133;
  --medium-accent: 44, 46, 100;
  --dark-accent: 15, 3, 100;
  --alt-accent: 17, 102, 221;
  --deepsea: linear-gradient(to bottom,rgb(0,0,101),rgb(23,0,82),rgb(0,0,0));
 
  /* Header Gradients */
  --gradient-header: var(--deepsea);
  --diagonal-stripes: none;
 
  /* Other Variables */
  --rating-module-bg-color: var(--pale-gray-monochrome);
}
 
#side-bar {
  --sidebar-links-text: 173,171,181;
  --sideblock-heading-text-color: var(--white-monochrome);
  --social-icon-hover-color: 173,171,181;
}
 
/* -------------- HEADER -------------- */
#header h1 a:before,
#header h2 span:before {
  color: rgb(173,171,181);
  font-variant: small-caps;
}
 
#top-bar div.top-bar > ul > li > ul,
#top-bar div.mobile-top-bar > ul > li > ul {
   background-image: var(--deepsea);
}
 
/* -------------- SIDE-BAR -------------- */
#side-bar {
  background-image: var(--deepsea);
  background-attachment: fixed;
  background-size: unset;
}
 
#side-bar div.menu-item a:hover {
  background-color: rgba(173,171,181,.15);
  color: white;
}
 
#side-bar div.menu-item a:before,
#side-bar div.menu-item a:hover:before {
  background-color: rgba(173,171,181,.25);
}
 
#side-bar .side-block.media,
#side-bar .side-block.resources {
  background: transparent !important;
}
 
#side-bar .heading p,
#side-bar .side-block > .collapsible-block .collapsible-block-link {
   font-family: var(--header-font);
   font-weight: initial;
}
 
#side-bar div.scpnet-interwiki-wrapper {
  filter: hue-rotate(60deg) invert(1) brightness(0.7);
}
 
#side-bar::-webkit-scrollbar-track {
  background-image: var(--deepsea);
}
 
#side-bar::-webkit-scrollbar,
#side-bar::-webkit-scrollbar-thumb,
#side-bar::-webkit-scrollbar-corner {
  border-color: rgba(71, 79, 107, .6);
}
 
/* -------------- BODY -------------- */
#page-title {
   color: rgb(var(--medium-accent));
   border-color: rgb(var(--medium-accent));
   text-align: center;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
   filter: hue-rotate(260deg)
}
 
#page-content .modalbox {
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 100,.5);
  background: linear-gradient(
    rgb(200,200,200) 51px,
    rgb(240,240,240) 51px,
    rgb(240,240,240)) !important;
}
 
.info-container {
  --barColour: #336;
}
 
.anom-bar-container {
   --title-font: Poppins, sans-serif;
}
 
blockquote,
div.blockquote {
  background: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
}
 
div.woaf-hr {
   height: .3em;
   background: linear-gradient(to right,
     rgb(0,0,0),
     rgb(23,0,82),
     rgb(0,0,101),
     rgb(23,0,82),
     rgb(0,0,0));
   margin: 1em 0;
   border-radius: 5px;
}
 
div.woaf-hr p,
div.woaf-hr ul {
  display: none;
}
 
#footer a,
#footer a:visited {
   color: white;
}


THÔNG BÁO KHẨN CẤP TỪ HỘI ĐỒNG TỐI CAO

Do các sự kiện thảm hoạ gần đây, cấp độ an ninh của tài liệu sau đã được giảm từ Cấp-5/5391 xuống Cấp-1/5391. Chúng tôi tin rằng thông tin có trong tài liệu sẽ cung cấp sự hiểu biết rõ ràng hơn về dị thể đang đe doạ đến cuộc sống bình thường trên quy mô toàn cầu này. Vì sự an toàn của chính chúng ta và sự tồn vong của nhân loại: tất cả nhân sự của Tổ Chức đều phải đọc tài liệu này.
Bức Màn đã được vén. Chúng ta bây giờ đang trong một cuộc chiến tranh toàn diện.

5391

Mã vật thể: 5391
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
apollyon
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
danger

5333104910_a22d3748da_b.jpg

Cơ sở thử nghiệm ENSW-1 của Prometheus sau khi LSA-Brasil-01 hồi sinh


Điểm chỉ định Giám đốc Điểm Nghiên cứu viên trưởng Đội ĐN chỉ định
Site-40 A. Darius Simmons M. Kaori Η-5 "Jäeger Bombers"

map.png

Điểm-40, nằm ở ngoài khơi đảo Wake

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Để quản thúc hoàn toàn SCP-5391 đòi hỏi phải có sự tham gia trực tiếp của SCP-5391-1. Các thực thể sẽ bị khuất phục hoặc thủ tiêu tuỳ vào thế lực mà chúng giao chiến.

Tổ Chức đã tuyên bố hợp tác với nhiều thế lực dị thường trên toàn thế giới, đặc biệt là Liên minh Huyền bí Toàn cầu. Mọi thế lực đáng lưu tâm, cùng với các chính phủ trên thế giới, phải dồn mọi nguồn lực để chiến đấu với SCP-5391-1. Điểm-40 đã được đặt vào tình trạng trung lập, và là cơ sở nghiên cứu tất cả hiện tượng dị thường liên quan đến SCP-5391. Do đó, phần còn lại của các thực thể SCP-5391-1 sẽ được lưu trữ tại Điểm này để phân tích thêm. Một số buồng quản thúc khổng lồ dưới lòng đất có thể được sử dụng trong trường hợp cần giam giữ những mẫu vật SCP-5391-1 còn sống.

Tổ Chức hiện đang trong giai đoạn đầu của Viễn cảnh Cấp-SK "Mặt nạ vỡ". Do đó, mọi giao thức nhằm duy trì Bức Màn sẽ bị bỏ qua. Liên hệ với cấp trên trực tiếp hoặc đọc các tài liệu bổ sung để biết thêm thông tin.
 
Xem Phụ lục.5391.4 để biết chi tiết về giao thức tương tác với SCP-5391-1.

Mô tả: SCP-5391 là định danh được đặt cho sự xuất hiện của một số Kẻ hung hãn Cỡ lớn (LSA) thù địch sau sự hồi sinh của LSA-Brasil-01. Các thực thể này đều được gọi chung SCP-5391-1 và được đặt mã hiệu dựa trên đặc điểm về ngoại hình, chiều cao và thành phần sinh học. Mặc dù một số SCP-5391-1 sở hữu những đặc điểm thể chất tương tự như sinh vật bình thường, nhưng chúng lại sở hữu những năng lực dị thường vô cùng mạnh mẽ. Đặc điểm chung nhất giữa các SCP-5391-1 là chúng đều có khả năng sử dụng sức mạnh Huyền thuật học trên quy mô lớn, như phát ra Sóng năng lượng sống Elan hay Bức xạ Akiva. Có thể tìm bản tóm tắt chi tiết đặc điểm và dị tính của một số SCP-5391-1 trong Phụ lục.5391.1. Hiện có 27 thực thể LSA đã biết là kết quả từ SCP-5391.

Vào ngày 28 tháng 6 năm 1998, một loạt các sự kiện địa chấn — bao gồm sóng thần, hoạt động núi lửa dưới nước và trên mặt đất, động đất — dẫn đến sự xuất hiện đồng loạt các LSA-02 đến 09. Các thực thể gần trung tâm dân cư ngay lập tức có những hành vi thù địch. Lực lượng của Tổ Chức, quân đội và Liên minh Huyền bí Toàn cầu được huy động nhưng chỉ đủ có thề đẩy lùi các thực thể khỏi khu dân cư, đa phần các SCP-5391-1 đều tự rút lui về đại dương. Việc phối hợp dọn dẹp và tái thiết các trung tâm dân cư đang sẽ được tiến hành ngay sau khi hoàn toàn quản thúc hoặc vô hiệu hoá các SCP-5391-1.

Sự xuất hiện của SCP-5391-1 đã dẫn đến cả hai Viễn cảnh Cấp-MH "Bạo kích Quy mô lớn" và Cấp-SK "Mặt nạ vỡ", khi Bức Màn không thể nào che dấu thêm được nữa vì sự phá huỷ nặng nề mà chúng gây ra với các trung tâm đô thị và tụ điểm dân cư.

Có giả thuyết cho rằng chính sự hồi sinh của LSA-Brasil-01 là nguyên nhân của SCP-5391, thực thể đã tấn công Hy-Brasil, một cộng đồng dị thường lớn vào năm 1988. Thực thể này đã bị vô hiệu hóa bởi Liên minh Huyền bí Toàn cầu thông qua việc sử dụng một loại vũ khí thử nghiệm là Pháo năng lượng hạt nhân Casaba-Howitzer, khẩu pháo đã phá hủy phần lớn khu vực xung quanh Hy-Brasil. Sau đó, xác của thực thể rơi vào tay GoI-211, Phòng thí nghiệm Prometheus, họ đã thực hiện một loạt các thí nghiệm và cải tiến sinh học nhằm mục đích nhằm hồi sinh thực thể. Vào ngày 1998/06/28, thực thể được hồi sinh thành công, phá hủy cơ sở nghiên cứu đang giam giữ nó ngoài khơi Swansea, xứ Wales rồi trốn thoát.

Hiện chưa rõ tại sao sự hồi sinh của LSA-Brasil-01 lại dẫn đến SCP-5391.

Phụ lục.5391.1: Tài liệu về một số SCP-5391-1 đáng lưu ý.

Phụ lục.5391.2: Bản ghi nhớ nội bộ Điểm-01 - 1998/07/01

Phụ lục.5391.3: Bản ghi thẩm vấn

Phụ lục.5391.4: Sự cố Wake-02-B

Phụ lục.5391.5: Thông báo từ Hội đồng O5


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ: pcs.tenpics|snommis.a#pcs.tenpics|snommis.a
Tới: pcs.tenpics|iroak.m#pcs.tenpics|iroak.m
Chủ để: Liên quan đến:SCP-5391
Thời gian: 1998/07/05

Ts. Kaori,

Tôi cho rằng bây giờ cô đã đọc bản phát hành công khai của tài liệu này. Không có gì nhiều.

Hai ngày trước, một chuyện gì đó đã xảy ra ở Paraguay, giết toàn bộ đội nghiên cứu của Tổ Chức. Và không chỉ có vậy. Ở đó còn có một một hệ thống hang động mê cung chứa đầy tàn tích của các nền văn minh cổ đại mà cô chưa từng nghe đến. Cấp trên của tôi đang xâu chuỗi mọi việc lại với nhau: tại sao điều này lại xảy ra, ý nghĩa của chúng là gì, chuyện gì sẽ đến tiếp theo? Chúng tôi định giữ bí mật với cô, nhưng bây giờ cô đã là Nghiên cứu viên trưởng. Cô có quyền được biết.

Trân trọng,
Albert Simmons
Giám đốc nghiên cứu Điểm-40


Từ: pcs.tenpics|iroak.m#pcs.tenpics|iroak.m
Tới: pcs.tenpics|snommis.a#pcs.tenpics|snommis.a
Chủ đề: Re:SCP-5391
Thời gian: 1998/07/05

Giám đốc Simmons,

Xin cảm ơn giám đốc. Tôi rất vui vì các O5 đã cho tôi biết những thông tin không thể thiếu để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

Tôi đã dành vả ngày để tranh luận với bộ phận tài chính, cố gắng đào bới một số dự án cũ hoặc thất bại. Cụ thể là Dự án KEY, cũng như một số dự án khác được gấp rút phát triển sau sự cố Hy-Brasil. RAISA thậm chí còn không cung cấp hồ sơ.

Tôi hy vọng ông có thể hiểu rằng việc khư khư ôm chặt những thông tin ấy sẽ không giúp được gì cho đại cục và cũng sẽ chẳng cứu được ai hết. Khi nào tôi mới được những đọc tài liệu đó đây?

Trân trọng,
Ts. Mikasa Kaori
Chuyên viên Nghiên cứu của Tổ Chức


Từ: pcs.tenpics|snommis.a#pcs.tenpics|snommis.a
Tới: pcs.tenpics|iroak.m#pcs.tenpics|iroak.m
Chủ đề: Liên quan đến:SCP-5391
Thời gian: 1998/07/05

Tài liệu sẽ ở ngay trên bàn làm việc của cô vào ngày mai.

Nhắc giùm tôi, dự án KEY là cái gì?


Từ: pcs.tenpics|iroak.m#pcs.tenpics|iroak.m
Tới: pcs.tenpics|snommis.a#pcs.tenpics|snommis.a
Chủ đề: Liên quan đến:SCP-5391
Thời gian: 1998/07/05

Người ta thường làm gì khi đối mặt với bọn quái vật khổng lồ?

Chế tạo người máy mecha.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License