SCP-540


đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-540

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả các cá thể SCP-540 cần được xử lý và lưu trữ theo các giao thức tiêu chuẩn cho các loại vũ khí sống không dị thường tương đồng với dị thể, ngoại trừ việc tất cả các địa điểm lưu trữ SCP-540 phải được trang bị hệ thống phun nước thứ cấp trên cao có khả năng phun hợp chất diệt cỏ H-540-IB9-4LM đến độ sâu 10 cm trong vòng dưới 90 giây tại bất kỳ phòng chứa nào.

Tất cả các kho vũ khí chứa SCP-540 phải được đặt ở độ sâu tối thiểu 15 mét dưới mặt đất, với các cơ sở giám sát và thử nghiệm nằm trên mặt đất, phục vụ như một phần của Điểm-74-A. Một địa điểm phụ cách đó 117 km, được chỉ định là Điểm-74-B, có nhiệm vụ duy trì một hạm đội máy bay cứu hỏa, bao gồm từ 10 máy bay vận tải chiến lược trở lên. Trong trường hợp SCP-540 vi phạm quản thúc một phần hoặc toàn bộ trên một diện tích đất lớn hơn 0,5 km², đội này cần được tiếp nhiều loại chất làm rụng lá và thuốc diệt cỏ, bao gồm Chất độc da cam và dung dịch natri clorat, sau đó tiến hành phun ngập tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi SCP-540.

Mô tả: SCP-540 là mã định danh cho một bộ sưu tập vật liệu nổ thời Liên Xô với nhiều kiểu mẫu khác nhau. Toàn bộ các chủng loại trong dị thể đều có thể kích nổ bằng cách tương đồng với các mẫu thông thường cũng như có cùng đương lượng và hiệu ứng nổ. Tuy nhiên, khoảng 35-37 giây sau vụ nổ, một lượng lớn thực vật sẽ nhanh chóng mọc và bao phủ phần lớn khu vực bị hư hại1. Tốc độ tăng trưởng ban đầu của thực vật tỉ lệ thuận với đương lượng của vật liệu nổ ban đầu, nhưng sẽ giảm về tốc độ sinh trưởng bình thường của các loài thực vật sau khoảng 90 giây. Hiện tại có █████ cá thể SCP-540 thuộc quyền sở hữu của Tổ Chức và một số lượng không xác định nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổ Chức.

SCP-540 được phát hiện trong một kho vũ khí bỏ hoang gần █████, Ukraine vào ngày ██/██/1999 sau khi Tổ Chức điều tra các báo cáo về một lượng bất thường thực vật ngoại địa xuất hiện ở các khu vực xung quanh trong một thời gian ngắn. Vào thời điểm được phát hiện, kho vũ khí đã bị cướp bóc nặng nề, chỉ còn một phần của kho không bị lấy trộm. Thử nghiệm ban đầu về đạn dược được thu hồi từ kho cho thấy chỉ có khoảng 30% đạn dược còn lại là các cá thể SCP-540. Tuy nhiên, các chủng loại SCP-540 đều giống với các vật liệu nổ bình thường và nằm lẫn. Do đó, tất cả các loại đạn được thu hồi đều đã được gán mã định danh SCP-540 nhằm đề phòng dị thể. Các cá thể trong diện quản thúc rất đa dạng, từ lựu đạn cầm tay đến một thiết bị hạt nhân giống một phiên bản được sửa đổi của Bom Sa Hoàng, với đương lượng nổ tối thiểu được ước tính là 75 megaton. Dựa trên phân tích hiện tại, Tổ Chức dự tính rằng nếu thiết bị hạt nhân trên có dị tính, vụ nổ sẽ dẫn đến Viễn cảnh Tận thế Cấp-GK (“Nhà kính khắc nghiệt”) trên ít nhất một phần ba diện tích đất của toàn thế giới.

Mọi nỗ lực phân tách các cá thể SCP-540 có đương lượng thấp cho mục đích phân tích đều khiến chúng phát nổ sớm và khiến thực vật phát triển trong 50% các trường hợp kể trên. Các trường hợp được tháo rời thành công, sau đó lắp ráp lại và cho nổ đều không biểu thị bất kỳ thuộc tính dị thường nào.

Đoạn Trích Nhật Ký Thử Nghiệm:
Vật Liệu Nổ Được Thử Nghiệm Loài Thực Vật Sinh Trưởng
Lựu đạn RGO 3.1 m² bồ công anh (Taraxacum officinale)
Mìn PFM-1 (chôn xuống đất) 12.8 m² cói răng cưa (Cladium mariscus) mọc cao khoảng 2.2 m
Tên lửa chống tăng 9K115-2 Metis-M Một cây sồi đen (Quercus kelloggii), cao 17 m, đường kính thân 0.96 m
Tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-23 Oka 9M714K (cho kích nổ không thông qua phóng) Một rừng linh sam Douglas (Pseudotsuga menziesii) rộng 19.3 ha (193000 m²)
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License