[ĐÃ BỊ BỎ ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN]


đánh giá: +18+x

Mã Vật Thể: SCP-5404

Phân Loại: Keter

Làm Thế Nào Để Giữ An Toàn:Làm ơn đừng nói về SCP-5404 ("chữ bùm-bùm"). Không được nói những từ về bùm-bùm trên máy tính hoặc không phải bằng máy tính.

Trong thời điểm hiện tại, chúng ta không có những hiểu biết thông minh về những từ bùm-bùm. Để giữ mọi người được sống an toàn, đừng nói chuyện như bình thường.

Các từ và cụm từ màu đỏ được gọi là các từ bùm-bùm. Hãy nhớ là đừng tập hợp chúng.

Hãy nhớ luôn tạo hai từ "bùm-bùm" với dấu gạch ngang ở giữa. Các từ cùng nghĩa khác sẽ gây bùm-bùm.

Điều mới: Đôi lúc an toàn được tạo ra để không an toàn. Hãy luôn luôn kiểm tra với máy tính bùm-bùm.

Đây là gì: "Chữ Bùm-Bùm" ("cụm-chữ-cái") bùm-bùm là thứ khiến một vài cụm-chữ-cái bùm-bùm khi đặt cụm-chữ-cái với cụm-chữ-cái khác. nhưng chỉ khi điều bạn làm là bùm-bùm các cụm-chữ-cái. Đôi khi một cụm chữ cái sẽ bùm-bùm.

Chỉ khi âm thanh miệng hoặc tạo ra âm thanh biểu thì các cụm chữ cái mới bùm-bùm. Sao chép các bản ghi âm thanh miệng trước đây là an toàn, nhưng chỉ an toàn ở một mức độ nhất định. Tất cả biểu-tượng-máy-tính của Tổ Chức sẽ lưu các cụm-chữ-cái khi mới được tạo, nên nếu thấy các cụm-chữ-cái có màu đỏ, có nghĩa là đã xảy ra một sai lầm.


Nhật Kí Thử-Thứ-Gì-Đó-Mới: Chúng ta có cánh tay máy tính để nhấn-nút chữ trên máy tính để thử xem cái gì bùm-bùm. Những gì bạn xem dưới đây chỉ là một vài cụm-chữ-cái không-an-toàn bùm-bùm thế nào.

Điều xảy ra Xảy ra?
quy trình quản thúc đặc biệt Xấu
q uy trì nh quả n thú c đ ặc bi ệt Xấu
wuy ch1ng wản thúc dặc bịt Xấu
qy trì quả thú đ b Tốt1
yquay hnìrtay nảquay cúthay cặđay tệibay Xấu2
nổ tung Xấu
từ Tốt
câu Xấu
phát nổ Xấu
bùm Xấu
bùm-bùm Tốt
hãy cẩn thận Xấu
giữ an toàn Tốt
chữ Xấu3

Hơn nữa:

Các cụm chữ cái bùm-bùm được tạo ra bởi nhóm không-thích-chúng-ta. Phong cách mới của các cụm chữ cái bùm-bùm luôn xảy ra. Nó trở nên tồi tệ hơn và hơn nữa.

Nếu các cụm-chữ-cái bùm-bùm xảy ra khi âm-thanh-miệng tạo ra các cụm-chữ-cái bùm-bùm, thế giới có thể bị bùm-bùm.

Hội Cầm-Đầu đã khiến việc thử-thứ-gì-đó-mới và nhìn-vào liên tục xảy ra để ngăn chặn nhóm không-thích-chúng-ta và giữ cho thế giới an toàn không bị bùm-bùm.

Họ đưa ra những yêu cầu không chắc chắn. Có thể là Tiamat. Vào thời-gian-bây-giờ, Eshu vẫn ở đây.

Chúng ta giữ-khoảng-cách. Chúng ta giữ-lại. Chúng ta giữ-an-toàn.

Hội Cầm-Đầu #08

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License