SCP-5437


đánh giá: +6+x

viết bởi J Dune

/* ---------------------------------
War on All Fronts (Black Highlighter)
2020 Wikidot Theme
Created by stormbreath
Header image created by EstrellaYoshte
--------------------------------- */
 
/* -------------- ROOT -------------- */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Saira+Stencil+One&display=swap');
 
:root {
  /* S-CSS-P Integration */
  --theme-base: "black-highlighter";
  --theme-id: "woaf-bhl";
  --theme-name: "War on All Fronts Theme (BHL)";
 
  /* Header */
  --logo-image: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Awar-on-all-fronts-bhl/mksjr3.png");
  --header-title: "Chiến Tranh Toàn Diện";
  --header-subtitle: "Chúng Ta Sẽ Cần Một Con Thuyền Lớn Hơn";
 
  /* Typefaces */
  --header-font: 'Saira Stencil One', cursive;
  --title-font: 'Saira Stencil One', cursive;
 
  /* Standard Colors */
  --white-monochrome: 245, 245, 245;
  --pale-gray-monochrome: 235, 235, 235;
  --pale-accent: 60, 40, 230;
  --bright-accent: 5, 0, 133;
  --medium-accent: 44, 46, 100;
  --dark-accent: 15, 3, 100;
  --alt-accent: 17, 102, 221;
  --deepsea: linear-gradient(to bottom,rgb(0,0,101),rgb(23,0,82),rgb(0,0,0));
 
  /* Header Gradients */
  --gradient-header: var(--deepsea);
  --diagonal-stripes: none;
 
  /* Other Variables */
  --rating-module-bg-color: var(--pale-gray-monochrome);
}
 
#side-bar {
  --sidebar-links-text: 173,171,181;
  --sideblock-heading-text-color: var(--white-monochrome);
  --social-icon-hover-color: 173,171,181;
}
 
/* -------------- HEADER -------------- */
#header h1 a:before,
#header h2 span:before {
  color: rgb(173,171,181);
  font-variant: small-caps;
}
 
#top-bar div.top-bar > ul > li > ul,
#top-bar div.mobile-top-bar > ul > li > ul {
   background-image: var(--deepsea);
}
 
/* -------------- SIDE-BAR -------------- */
#side-bar {
  background-image: var(--deepsea);
  background-attachment: fixed;
  background-size: unset;
}
 
#side-bar div.menu-item a:hover {
  background-color: rgba(173,171,181,.15);
  color: white;
}
 
#side-bar div.menu-item a:before,
#side-bar div.menu-item a:hover:before {
  background-color: rgba(173,171,181,.25);
}
 
#side-bar .side-block.media,
#side-bar .side-block.resources {
  background: transparent !important;
}
 
#side-bar .heading p,
#side-bar .side-block > .collapsible-block .collapsible-block-link {
   font-family: var(--header-font);
   font-weight: initial;
}
 
#side-bar div.scpnet-interwiki-wrapper {
  filter: hue-rotate(60deg) invert(1) brightness(0.7);
}
 
#side-bar::-webkit-scrollbar-track {
  background-image: var(--deepsea);
}
 
#side-bar::-webkit-scrollbar,
#side-bar::-webkit-scrollbar-thumb,
#side-bar::-webkit-scrollbar-corner {
  border-color: rgba(71, 79, 107, .6);
}
 
/* -------------- BODY -------------- */
#page-title {
   color: rgb(var(--medium-accent));
   border-color: rgb(var(--medium-accent));
   text-align: center;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
   filter: hue-rotate(260deg)
}
 
#page-content .modalbox {
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 100,.5);
  background: linear-gradient(
    rgb(200,200,200) 51px,
    rgb(240,240,240) 51px,
    rgb(240,240,240)) !important;
}
 
.info-container {
  --barColour: #336;
}
 
.anom-bar-container {
   --title-font: Poppins, sans-serif;
}
 
blockquote,
div.blockquote {
  background: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
}
 
div.woaf-hr {
   height: .3em;
   background: linear-gradient(to right,
     rgb(0,0,0),
     rgb(23,0,82),
     rgb(0,0,101),
     rgb(23,0,82),
     rgb(0,0,0));
   margin: 1em 0;
   border-radius: 5px;
}
 
div.woaf-hr p,
div.woaf-hr ul {
  display: none;
}
 
#footer a,
#footer a:visited {
   color: white;
}
warning.png
Mã vật thể: 5437
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution

4448810235_86b82dec15_b.jpg

Bên ngoài SCP-5437


Điểm Giám đốc Điểm Nghiêm cứu viên trưởng Đội Đặc nhiệm
Điểm lâm thời-5437 Tiến sĩ T. Ithelo Nghiên cứu viên E. Metcalfe An ninh Điểm

4090191656_5abe6d9669_b.jpg

Lối vào Điểm lâm thời-5437

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Khu vực xung quanh Điểm lâm thời-5437 đã được cách ly dưới vỏ bọc một địa điểm khảo cổ thuộc sở hữu của công ty bình phong "Hãng thám hiểm Bartac" của Tổ Chức. Quy trình an ninh tiêu chuẩn là bắt buộc

Xác của SCP-5437-1 đã được chuyển đến Điểm-40 cho mục đích nghiên cứu.

Mô tả: SCP-5437 là một khu phức hợp tôn giáo cổ đại nằm cách Paraguarí, Paraguay ~30km về phía tây. Kiến trúc bên ngoài của SCP-5437 là sự kết hợp giữa các yếu tố nghệ thuật đã biết của Ngũ Giáo nguyên thủy và kiến ​​trúc Mesoamerican cổ điển. Có giả thuyết cho rằng SCP-5437 được xây dựng vào khoảng giữa năm 4100-3100 trước Công nguyên và được sử dụng cho đến đầu thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dị tính duy nhất của SCP-5437 là khả năng bảo quản vật chất sinh học trong một khoảng thời gian lâu bất thường, khiến nó phân hủy với tốc độ chậm.

Kích thước chính xác của SCP-5437 hiện vẫn chưa được biết. Phần lớn cấu trúc nằm dưới lòng đất, cùng với đó một số mật thất và lối đi ẩn đã được phát hiện đằng sau hệ thống tường phức tạp. Ngoài các đặc điểm trên, SCP-5437 chủ yếu bao gồm một cầu thang xoắn ốc dẫn đến một đại sảnh rộng rãi nằm ~86 mét bên dưới mặt đất.

Các bức tranh hang động trải dài khắp các bức tường trong sảnh đường, được sắp xếp tuần tự để biểu thị một câu chuyện tôn giáo. Có thể tìm thấy phân tích về các bức tranh này trong Phụ lục 5437.1. Một hệ thống văn tự ngữ tố và âm tiết không xác định được khắc bên dưới tác phẩm. Chúng vẫn chưa được dịch, khiến việc phân tích nội dung bức tranh phần lớn chỉ là suy đoán. Có giả thuyết cho rằng khu vực thánh đường này là nơi được dùng để thờ phụng SCP-5437-1.

SCP-5437-1 là xác của một thực thể hình rắn khổng lồ, được phân loại là một Thực thể thù địch Cỡ lớn (LSA). Thực thể có màu xanh lục và có năm chi mỏng mọc ra từ trung tâm của nó, mỗi cái dài ~20 mét. SCP-5437-1 có nhiều điểm tương đồng với loài rắn, nhưng lại có hàng trăm con mắt ở giữa cơ thể của nó. Các công nghệ xác định niên đại đã không thể cung cấp bất kỳ thông tin rõ ràng nào về tuổi của SCP-5437-1. Da của SCP-5437-1 không thể bị xuyên thủng, kể cả bằng các biện pháp dị thường. Do đó, mọi nỗ lực mổ xẻ để kiểm tra cấu trúc sinh học của SCP-5437-1 đều thất bại. Không có tác động bất thường thứ cấp nào được quan sát thêm.

Phụ lục.5437.1: Mô tả trên các bức tranh hang động

Phụ lục.5437.2: Bản ghi phỏng vấn

Phụ lục.5437.3: Nhật kí được thu hồi của Nghiên cứu viên Metcalfe

Phụ lục.5437.4: Bản ghi âm

Phụ lục.5437.5: Sự cố-5437Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License