SCP-547


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-547

Phân loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-547 phải được cất giữ bên trong một phong bì đen nhẵn, rồi giữ trong hộp ký gửi an ninh đặt tại văn phòng của Tiến sĩ ██████. Không một nhân viên nào của Tổ chức được phép tiếp cận SCP-547 mà không có sự đồng ý của tiến sĩ ██████ và bản thân SCP-547 chỉ nên được xử lý bởi các đối tượng thử nghiệm. Xin lưu ý rằng bất kỳ người nào tiếp xúc với các tác động của SCP-547 đều sẽ bị coi là Cấp D.

Miêu tả: SCP-547 là một danh thiếp kích thước tiêu chuẩn màu trắng nhạt (85 mm x 55 mm) cho ███████ ██████, một nhà trị liệu thôi miên được cấp phép từ ████████████, Vương quốc Anh. Mặt trước của thẻ không có gì nổi bật. Ở mặt sau, cụm từ “Je pense donc…?” được viết bằng bút bi màu đen. Mặt sau của SCP-547 là một nhận thức độc và cần được xử lý bằng các biện pháp phòng ngừa liên quan.
Trong mọi trường hợp, việc đọc và hiểu cụm từ này sẽ dẫn đến việc đánh mất hoàn toàn nhân cách và suy giảm nhận thức trầm trọng về bản thân. Các đối tượng thử nghiệm đã có thể thực hiện hầu hết các nhiệm vụ cơ bản và gần như tất cả vẫn có khả năng nói. Tuy nhiên, các chủ thể không thể có bất kỳ suy nghĩ và cảm xúc chủ quan nào vượt quá mức độ lý tính và tức thời. Các hiệu ứng của SCP-547 là gây thoái hóa, với biểu hiện đầy đủ xảy ra khoảng mười tuần sau khi tiếp xúc. Một số giai đoạn đã được quan sát:

Sau tiếp xúc 1 tuần : Không có thay đổi đáng kể về tính cách. Đối tượng đôi khi có thể quên các thông tin cá nhân hoặc trả lời với một cái tên khác với tên của họ.

Sau 1-6 tuần: Các đối tượng bắt đầu tỏ ra bối rối về danh tính và các sự kiện quan trọng liên quan đến cuộc sống của họ. Xem cuộc phỏng vấn SCP-547-A để biết thêm chi tiết.

Sau 6-9 tuần: Các đối tượng bắt đầu đến giai đoạn cuối. Cách cư xử và phong thái diễn đạt của đối tượng bắt đầu thiếu đi ngữ điệu và cảm xúc.

Sau 10 tuần hoặc hơn: Các tác động tâm lý và nhận thức được mô tả trước đây được biểu hiện rõ ràng. Xem cuộc phỏng vấn SCP-547-B để biết thêm chi tiết.

Từ: Tiến sĩ ██████ ██████
Đến: O5-█
Đối tượng: SCP-547
Trả lời email trước của ngài, đối tượng không thể nhớ lại bất kỳ trải nghiệm nào trước đây với cảm xúc trống rỗng và hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ chủ quan. Tôi muốn gợi ý rằng do hành vi có thể dự đoán được của chúng, các đối tượng tiếp xúc với SCP-547 sẽ tạo thành các nhóm hoàn hảo để kiểm soát bất kỳ nguy cơ tâm lý hoặc nhận thức độc nào khác mà chúng ta có thể gặp phải.
Thân,
██████

Từ: O5-█
Đến: Tiến sĩ ██████ ██████
Đối tượng: Re- SCP-547
Tôi muốn các đối tượng D-547 từ Alpha đến Gamma được chuẩn bị để vận chuyển vào 07:00 ngày mai.Ông có thể sẽ nhận được nhiều yêu cầu như thế này trong tương lai.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License