SCP-5476

đánh giá: +7+x

SCP-54761

Phân loại: Keter2

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:3 Technobabble.aic4 có nhiệm vụ phục hồi lại bất kỳ chỉnh sửa nào trong cơ sở dữ liệu của Tổ chức5 bởi các sự cố SCP-5476.

Mô tả:6 SCP-5476 là một dị tượng khiến các tài liệu trong cơ sở dữ liệu của Tổ chức SCP bao gồm chú thích7 nhằm làm rõ nghĩa của nhiều từ ngữ. Những chỉnh sửa này không được thực hiện bởi bất kỳ người dùng nào và có thể vượt qua khóa bảo vệ của tài liệu8 Trong một vài trường hợp, các sự cố SCP-5476 đã xảy ra trên tài liệu giấy thông thường, sao chép loại mực được sử dụng trong trang. Các sự cố SCP-5476 được gây ra bởi một thực thể tinh khôn9 hay không hiện chưa được xác định.

Phát hiện:10 Sự cố SCP-5476 đầu tiên xảy ra vào ngày 07/03/2111 trong một sự cố thử nghiệm AIC. Nghiên cứu viên Sơ cấp12 █████ ███████13 phát triển Crystal.aic14 nhằm mục đích giảng dạy nhân sự mới về định nghĩa của nhiều thuật ngữ phức tạp15 được sử dụng trong tài liệu chính thức của Tổ chức. Trong quá trình thử nghiệm, AIC cố gắng định nghĩa một tác nhân độc16 và ngay lập tức ngừng hoạt động. Trong khoảng một giờ17 sau, AIC hoạt động trở lại và hoàn thành chỉnh sửa trang, cũng như nhiều định nghĩa không cần thiết18 khác. Toàn bộ tệp tin liên quan đến đã bị xóa, và các sự cố SCP-5476 bắt đầu xảy ra trong các tài liệu khác của Tổ chức.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License