SCP-5479


#page-content .collapsible-block { 
    position: relative;
    padding: 0.5em;
    margin: 0.5em;
    box-shadow: 2px 1.5px 1px rgba(176,16,0,0.7), 0 0 0px 1px lightgrey;
    overflow-wrap: break-word;
}
 
.collapsible-block-unfolded{
    color: black;
    overflow-wrap: break-word;
 
}
 
.collapsible-block-unfolded-link {
    text-align:center;
}
 
.collapsible-block-folded {
    text-align: center;
    color: dimgrey;
}
 
.collapsible-block-link {
    font-weight: bold;
    color: dimgrey;
    text-align: center;
}
 
.addendumbox {
    padding: .01em 16px;
    margin-bottom: 16px;
    margin-top: 16px;
    padding-bottom: 1em;
    box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}
 
.material-box {
    padding: .01em 16px;
    margin-bottom: 16px;
    margin-top: 16px;
    padding-bottom: 1em;
    border: 1px lightgrey solid;
    box-shadow: 1px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.16);
}
 
.material-box blockquote {
    border: 1px double #999;
}
 
.wiki-content-table {
    width: 100%;
}
 
.addendumbox blockquote {
    border: 1px double #999;
}
 
.addendumtitle {
   opacity: 0.8;
   margin-bottom: 10px;
   color: #b01;
}
 
.maintitle {
   margin-bottom: 10px;
   color: black;
}
 
.scp-header {
    text-align: center;
    font-size:x-large;
    color:#b01;
}
 
.addenda-header {
    width: 100%;
    border-bottom: 2px black solid;
    color: black;
}
 
.scp-info {
    display:flex;
    justify-content:space-between;
    font-size:large;
}
 
.scp-info-box {
    display:flex; 
    justify-content:space-between;
}
 
.object-info {
    color:black;
    align-self: flex-end;
    font-size: large;
}
 
.title-style {
    opacity: 0.8;
    margin-bottom: 10px;
    color: #b01;
    font-size: large;
    text-decoration: underline;
    font-weight: bold;
}
 
.update-div-empty {
    text-align: right;
    font-size: x-small;
    color: lightgrey;
}
 
.update-div {
    text-align: right;
    font-size: x-small;
}
 
.computed {
    border: 1px black solid;
    width: 50%;
    display: inline-block;
text-align: left;
    padding: 3px;
}
.computed:before {
    content:"Computed Code";
    font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.rawcode {
    border: black solid 1px;
    width: 50%;
    display: inline-block;
text-align: left;
    padding: 3px;
}
.rawcode:before{
    content:"Raw Code";
    text-align: center;
    font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.codebox {
    display: inline-block;
    width: 100%;
    text-align: center;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a em,  .yui-navset .yui-nav a em{
        padding: 0.25em .75em; 
        top: 0px;
        margin-bottom: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
     background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav .selected {
       margin: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a:focus, .yui-navset .yui-nav .selected a:hover, .yui-navset .yui-nav .selected a {
         background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
    background: gainsboro;
    text-decoration: none;
}
.yui-navset .yui-nav a, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
background-color: none;
background-image: none;
}
.yui-navset .yui-nav a {
background: none;
}
.yui-navset .yui-nav li{
margin: 0px;
}
 
#page-content .licensebox .collapsible-block {
    position: unset;
    padding: unset;
    margin: unset;
    box-shadow: unset;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded{
    color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded-link {
    text-align: left;
}
 
.licensebox .collapsible-block-folded {
    text-align: left;
    color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-link {
    color: inherit;
    text-align: left;
}
movieposter2

Tấm áp phích phim của SCP-5479 được phục hồi sau khi phát hiện.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:

Những nhà nghiên cứu có liên hệ với Ủy Ban Đạo Đức, hoặc đã được nhận thuốc lú trong tuần, không được phép có bất kỳ liên hệ nào với SCP-5479.

METATRON.aic cần phải được cử giám sát tất cả các liên hoan phim trên toàn Bắc Mỹ nhằm tìm kiếm sự liên hệ với TLĐLT-5889. Nếu Thế lực đáng lưu tâm TLĐLT-5889 được xác nhận tham gia các liên hoan phim trong – quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai – ĐĐNCĐ-Gamma-5 (“Cá Trích Đỏ”) sẽ được cử đi nhằm thực hiện biện pháp thu dọn và ngụy tạo các câu chuyện.

Cập nhật: Sau cuộc họp giữa O5-3 và Ủy Ban Đạo Đức, SCP-5479 đã được lưu chuyển tới Điểm-43 vì cơ sở này phù hợp hơn cho việc lưu trữ, nghiên cứu và giám sát các hiện tượng bất thường.

Mô tả:

SCP-5479 là định danh cho một bộ phim dị thường được sản xuất và xuất bản bởi TLĐLT-5889 (“Kỹ thuật Điện Ảnh Vikander-Kneed”) có tựa đề “Bộ Phim của Bạn.”

Bộ phim miêu tả lại các sự kiện đã xảy ra trong tuần vừa qua của người xem, như rằng đoàn quay phim đã theo dõi họ. Bộ phim này được biên kịch và chỉnh sửa với chất lượng theo dạng phim tài liệu. Thêm vào đó, SCP-5479 cho thấy người dẫn dắt là một cá thể có giọng nam giống đến 95% mẫu giọng của diễn viên Jeff Bridges.1

Khám phá:
Vào ngày 17/06/2011, điệp viên Tổ chức dưới danh Cảnh sát Bang Georgia đã được báo rằng có sự hoảng loạn tại tại liên hoan phim Shiloh thường niên năm thứ Nhất. SCP-5479 đã được khởi chiếu vào chiều sớm hôm liên hoan, và các cá thể đã xem phải bộ phim hiện được điều trị các trạng thái phân ly cấp tính và các triệu chứng sau chấn động. Một vài cá thể đã bị thương trong cuộc hoảng loạn, nhưng các chấn thương không ảnh hưởng đến tính mạng. ĐĐNCĐ Gamma-5 đã được cử đi để lấy lời khai và cấp thuốc lú cho những ai xem phải bộ phim. Bản quay phim liên hoan đã được ngụy tạo, và các nhân viên Tổ chức đã thu hồi toàn bộ tài nguyên quảng cáo của bộ phim.

Không có bất kì đại diện của Vikander-Kneed xuất hiện. Khi được truy vấn, nhà tổ chức đã cho rằng họ không có bất cứ thông tin nào về việc bộ phim được thêm vào nội dung liên hoan. Họ không biết làm thế nào mà bộ phim lại nhận được sự lựa chọn chính thức của liên hoan phim trước khi những cuộc thảo luận như vậy thậm chí xảy ra.đánh giá: +10+x


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License