SCP-5510

Xin chào, Ts. Archibald.
Bạn hiện đang soạn thảo SCP-5510. Phiên của bạn sẽ kết thúc sau 118 giây không hoạt động.
blank.png

[Không có tệp tin được chọn]

Mã vật thể: SCP-5510

Phân loại: Safe (tạm thời)

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5510 phải được lưu trữ bên trong một tủ khóa vật thể cỡ nhỏ. Thử nghiệm xác thực hiện đang được tiến hành.

Mô tả: SCP-5510 là một chiếc điều khiển TV. Vật thể hoạt động giống như điều khiển thông thường, ngoại trừ bốn nút điều hướng phương tiện của nó. Khi bấm một nút, thời gian xung quanh vật thể sẽ trải qua một chuỗi biến đổi dị thường.

Phụ lục 5510-1: Nhật ký Thử nghiệm

Nút bấm Kết quả
Tua nhanh SCP-5510 trải qua thời gian ở tốc độ một nửa.
Tua lại SCP-5510 trải qua thời gian ở tốc độ gấp đôi.
Chạy Ảnh hưởng hiện chưa rõ.
Dừng 𝖨
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License