SCP-5514

/* ---------------------------------
War on All Fronts (Black Highlighter)
2020 Wikidot Theme
Created by stormbreath
Header image created by EstrellaYoshte
--------------------------------- */
 
/* -------------- ROOT -------------- */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Saira+Stencil+One&display=swap');
 
:root {
  /* S-CSS-P Integration */
  --theme-base: "black-highlighter";
  --theme-id: "woaf-bhl";
  --theme-name: "War on All Fronts Theme (BHL)";
 
  /* Header */
  --logo-image: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Awar-on-all-fronts-bhl/mksjr3.png");
  --header-title: "Chiến Tranh Toàn Diện";
  --header-subtitle: "Chúng Ta Sẽ Cần Một Con Thuyền Lớn Hơn";
 
  /* Typefaces */
  --header-font: 'Saira Stencil One', cursive;
  --title-font: 'Saira Stencil One', cursive;
 
  /* Standard Colors */
  --white-monochrome: 245, 245, 245;
  --pale-gray-monochrome: 235, 235, 235;
  --pale-accent: 60, 40, 230;
  --bright-accent: 5, 0, 133;
  --medium-accent: 44, 46, 100;
  --dark-accent: 15, 3, 100;
  --alt-accent: 17, 102, 221;
  --deepsea: linear-gradient(to bottom,rgb(0,0,101),rgb(23,0,82),rgb(0,0,0));
 
  /* Header Gradients */
  --gradient-header: var(--deepsea);
  --diagonal-stripes: none;
 
  /* Other Variables */
  --rating-module-bg-color: var(--pale-gray-monochrome);
}
 
#side-bar {
  --sidebar-links-text: 173,171,181;
  --sideblock-heading-text-color: var(--white-monochrome);
  --social-icon-hover-color: 173,171,181;
}
 
/* -------------- HEADER -------------- */
#header h1 a:before,
#header h2 span:before {
  color: rgb(173,171,181);
  font-variant: small-caps;
}
 
#top-bar div.top-bar > ul > li > ul,
#top-bar div.mobile-top-bar > ul > li > ul {
   background-image: var(--deepsea);
}
 
/* -------------- SIDE-BAR -------------- */
#side-bar {
  background-image: var(--deepsea);
  background-attachment: fixed;
  background-size: unset;
}
 
#side-bar div.menu-item a:hover {
  background-color: rgba(173,171,181,.15);
  color: white;
}
 
#side-bar div.menu-item a:before,
#side-bar div.menu-item a:hover:before {
  background-color: rgba(173,171,181,.25);
}
 
#side-bar .side-block.media,
#side-bar .side-block.resources {
  background: transparent !important;
}
 
#side-bar .heading p,
#side-bar .side-block > .collapsible-block .collapsible-block-link {
   font-family: var(--header-font);
   font-weight: initial;
}
 
#side-bar div.scpnet-interwiki-wrapper {
  filter: hue-rotate(60deg) invert(1) brightness(0.7);
}
 
#side-bar::-webkit-scrollbar-track {
  background-image: var(--deepsea);
}
 
#side-bar::-webkit-scrollbar,
#side-bar::-webkit-scrollbar-thumb,
#side-bar::-webkit-scrollbar-corner {
  border-color: rgba(71, 79, 107, .6);
}
 
/* -------------- BODY -------------- */
#page-title {
   color: rgb(var(--medium-accent));
   border-color: rgb(var(--medium-accent));
   text-align: center;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
   filter: hue-rotate(260deg)
}
 
#page-content .modalbox {
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 100,.5);
  background: linear-gradient(
    rgb(200,200,200) 51px,
    rgb(240,240,240) 51px,
    rgb(240,240,240)) !important;
}
 
.info-container {
  --barColour: #336;
}
 
.anom-bar-container {
   --title-font: Poppins, sans-serif;
}
 
blockquote,
div.blockquote {
  background: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
}
 
div.woaf-hr {
   height: .3em;
   background: linear-gradient(to right,
     rgb(0,0,0),
     rgb(23,0,82),
     rgb(0,0,101),
     rgb(23,0,82),
     rgb(0,0,0));
   margin: 1em 0;
   border-radius: 5px;
}
 
div.woaf-hr p,
div.woaf-hr ul {
  display: none;
}
 
#footer a,
#footer a:visited {
   color: white;
}
đánh giá: +15+x

viết bởi stormbreath, Ellie3, chiifu, và J Dune

warning01.png
Mã vật thể: 5514
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
thaumiel
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
danger

dragonslayer2.png

SCP-5514 trong quá trình chế tạo. Đại pháo Beowulf-Sigurd chưa được gắn lên.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5514 hiện đang được sử dụng làm phương tiện phòng thủ chính để chống lại Viễn cảnh Cấp-MH ("Bạo Kích Quy Mô Lớn") đang diễn ra. Do đó, các giao thức quản thúc hạn chế đang được thực hiện một cách phù hợp. Do Viễn cảnh Cấp-SK ("Mặt Nạ Vỡ") đang diễn ra, không cần có quy trình bảo mật nào được áp dụng cho SCP-5514.

MTF Eta-5 ("Những Kẻ Ném Bom Jäeger") đã được huấn luyện để lái SCP-5514, đồng thời chịu trách nhiệm vận hành phương tiện. Các liên lạc viên từ Liên minh Huyền bí Toàn cầu và chính phủ Hy-Brasil đã được chỉ định hỗ trợ cho việc lái SCP-5514. Trưởng bộ phận Nghiên cứu SCP-5391 Mikasa Kaori đã được biệt phái đến MTF Eta-5 để làm cố vấn chiến thuật khi điều khiển SCP-5514.

Trong trường hợp Thực thể thù địch Cỡ lớn (LSA) tấn công một thành phố hoặc khu vực đông dân, SCP-5514 phải được triển khai ngay lập tức đến khu vực nói trên để giao chiến với các thực thể. Vũ lực chết người được phép sử dụng để chống lại tất cả thực thể mà SCP-5514 sẽ chiến đấu.

blueprint.png

Bản thiết kế của SCP-5514.

Mô tả: SCP-5514 là một phương tiện cơ giới dạng người khổng lồ do Tổ Chức chế tạo với sự hỗ trợ của Liên minh Huyền bí Toàn cầu. SCP-5514 hiện đang được sử dụng như một phần của lực lượng phòng thủ chống lại Viễn cảnh Cấp-MH("Bạo kích Quy mô lớn") đang diễn ra. Để đạt được mục tiêu này, SCP-5514 đã tham chiến và giao tranh vật lý với những Thực thể thù địch Cỡ lớn (LSA). SCP-5514 đã giết thành công hoặc vô hiệu hoá mười hai LSA.

Nhiều hiện tượng dị thường đã được áp dụng trong quá trình chế tạo SCP-5514. Tài liệu này đã đính kèm mô tả đầy đủ về các hiện tượng dị thường đó. (Xem Phụ lục 5514.1.)

Chế tạo: Quá trình xây dựng SCP-5514 bắt đầu vào năm 1988, sau khi Điểm-03 bị phá huỷ bởi một LSA không xác định trước đó. Do thiếu khả năng phòng thủ chung với Hy-Brasil và sự hiện diện đã biết của các LSA khác trên thế giới, Dự án KEY đã được thành lập như một nhóm nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định phương án tốt nhất để bảo vệ nền văn minh và chống lại các LSA.

Dự án KEY nhanh chóng xác định nhiều vấn đề với tất cả những hình thức phòng thủ tiềm năng. Những Thực thể thù địch Cỡ lớn đã cho thấy khả năng chống lại hầu hết các loại hình tấn công truyền thống, vì vậy nhóm nghiên cứu nhận định rằng chúng có một số năng lực siêu nhiên bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm đến từ vũ khí thông thường. Ngoài ra, các LSA cũng có thể xuyên thủng chính các hệ thống phòng thủ này.

Việc thuần hóa hoặc tạo bản sao sinh học của LSA đã bị loại trừ. Tuy nhiên, kết quả phân tích của SCP-24061 cho thấy rằng nó có thể được sử dụng để sao chép các thế tấn công của LSA. Sau đó, Dự án KEY bắt đầu lên kế hoạch chế tạo một loại người máy tương tự, vì nó là phương án phòng thủ khả thi nhất.

Quá trình chế tạo SCP-5514 bắt đầu vào năm 1990 và diễn ra bình thường cho đến ngày 30/6/1998, khi SCP-5391 xuất hiện. Vào thời điểm diễn ra vụ việc, SCP-5514 vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn và không thể được sử dụng để ngăn chặn Viễn cảnh Cấp-MH. Tuy nhiên, nó vẫn là phương tiện hữu hiệu nhất để bảo vệ thế giới khỏi các LSA, vì vậy Tổ Chức đã dồn mọi nguồn lực tài chính có thể có để hoàn thiện nó.

Hơn nữa, Tổ Chức đã liên lạc với nhiều Thế lực Đáng lưu tâm khác nhau để hợp tác trong dự án chế tạo SCP-5514. Phần lớn các bên đã không thể hỗ trợ, vì họ không có sự chuẩn bị cho Viễn cảnh Cấp-MH hoặc bị cản trở đáng kể bởi nó. Chỉ duy nhất Liên minh Huyền bí Toàn cầu là có thể vừa hoạt động vừa cung cấp viện trợ. Việc hợp tác với Liên minh Huyền bí Toàn cầu đã chính thức được thông qua sau cuộc họp khẩn do chính phủ Hy-Brasil tổ chức vào ngày 10/7/1998.

Liên minh/Tổ Chức/ Biên bản cuộc họp khẩn Hy-Brasil

Thành phần tham dự:

 • [Hy-Brasil] Vua Delbáeth II
 • [GOC] Madam D.C. al Fine
 • [GOC] Tướng Rockefeller
 • [SCP] O5-1
 • [SCP] Đội trưởng Perseus Rosales

Vua Delbáeth: Viện dẫn Điều I, Khoản 2 của hiệp ước mà tôi đã kí sáu năm trước, tôi xin triệu tập cuộc họp này nhằm đưa ra một hành động cụ thể. Ngày tận thế đang đến gần, và chúng ta không thể đứng im làm mồi cho bọn quái vật đó.

O5-1: Ý ông là Hiệp ước An ninh Quốc tế Hy-Brasil năm 1992

Madam al Fine: Điều I, Khoản 2 quy định chúng tôi phải hành động trong trường hợp một quái vật khổng lồ thuộc loại khác với thứ đã phá hủy vương quốc của ông xuất hiện. Mặc dù có vẻ như đúng là kẻ huỷ diệt Hy-Brasil đã trở lại.

Đội trưởng Rosales: Nói về điều đó, chúng ta có chắc rằng hòn đảo này an toàn không? Hay ít nhất là nơi phù hợp để gặp nhau thế này?

Vua Delbáeth: Sau Sự diệt vong của Hy-Brasil, chúng tôi đã có những người bảo vệ mới. Chúng đi rất chậm, nhưng có một sức mạnh to lớn, đủ để thịt luôn bất cứ mối đe doạ nào dám mò đến đây.

Madam al Fine: Tôi không biết bất cứ thứ gì có thể giết được một thực thể Cấp Cetus.

Vua Delbáeth: Chúng không thể bị nhìn thấy.

O5-1: À. Tất nhiên. Và không thể điều động những thực thể này đến nơi khác?

Vua Delbáeth: Không. Chúng tôi không kiểm soát chúng và cũng không có cách nào giao tiếp với chúng. Chúng chỉ đơn giản là cắm rễ ở đó trong nhiều năm, cho nên là, giờ chúng tôi có chúng. Tuy nhiên, dù trong bất cứ trường hợp nào, hiệp ước vẫn có hiệu lực.

Tướng Rockefeller: Xin thứ lỗi, nhưng tôi không cảm thấy quen thuộc với các điều khoản của Hiệp ước An ninh. Tôi đã không làm việc cho Liên minh một thời gian, kể từ sự cố ở Hy-Brasil.

Madam al Fine: Thật xấu hổ. Chúng tôi đã định tiếp tục cho ông làm việc. Ông là một người hiếm có khó tìm đấy.

Tướng Rockefeller: Không đến mức đó đâu.

O5-1: Hiệp ước An ninh Quốc tế Hy-Brasil năm 1992 quy định rằng trong trường hợp xảy ra Viễn cảnh Cấp-MH, Liên minh, Tổ Chức và Hy-Brasil phải gác lại mọi bất đồng để ngăn chặn ngày tận thế.

Madam al Fine: Rất tốt. Nó nên như vậy. Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi Điều II, Khoản 5 quy định rằng phương pháp phù hợp để đối phó với những thực thể này là giết hết chúng với một thái độ cực đoan.

O5-1: Vâng. Chính cô đã ép mọi người phải thêm khoản đó trong cuộc thảo luận sáu năm trước.

Vua Delbáeth: Đủ rồi. Giờ không phải lúc để cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh trong quá khứ. Chúng ta phải hành động ngay.

Đội trưởng Rosales: Chúng tôi hiện có một kế hoạch. Chưa từng có thứ gì đánh bại được các LSA trong quá khứ, nên chúng tôi phải dùng đến một con bài… bí mật hơn của mình. Dự án KEY.

Madam al Fine: Tôi đang nghe đây.

Đội trưởng Rosales: Một con robot khổng lồ. Chúng tôi đã phát triển nó trong nhiều năm và nó hiện đang tiêu tốn phần lớn ngân sách của chúng tôi.

Madam al Fine: Thế mẹ nào mà nó lại có tác dụng ?

O5-1: Chà, nói ngắn gọn thì ý tưởng ở đây là xuyên thủng mọi khả năng phòng thủ siêu hình mà các thực thể LSA sở hữu bằng cách tấn công chúng bằng chính một Thực thể thù địch Cỡ lớn khác.

Đội trưởng Rosales: Thực ra chúng tôi chỉ ném mọi thứ mà mình có vào một cục sắt rồi trộn lên.

Tướng Rockefeller: Tôi hy vọng cục sắt đó sẽ làm nên chuyện.

O5-1: Tất nhiên.

Vua Delbáeth: Vậy thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Nếu ông khoác lên nó lớp áo choàng thần thoại, dạy nó cách chiến đấu như một người anh hùng, nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công chúng. Chúng tôi sẽ tặng ông một lưỡi gươm khổng lồ bằng thép lạnh.

Madam al Fine: Việc đó có giúp ích được gì không ?

Vua Delbáeth: Còn tuỳ niềm tin của mọi người mạnh mẽ thế nào.

Madam al Fine: Phải nói là tôi khá thích sự sôi nổi của ông. Nếu vậy chúng tôi cũng rất sẵn lòng hợp tác. Tôi đoán khi chúng ta cùng đứng chung chiến tuyến thì chuyện này sẽ xong trong vài tháng, hay vài năm?

O5-1: Chúng tôi đang tăng tốc xây dựng. Nhiều nhất là vài ngày thôi.

Madam al Fine: Tôi luôn thích cách nghĩ đó của ông, Aaron.

Với sự hỗ trợ của Liên minh Huyền bí Toàn cầu cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều phương pháp dị thường để đẩy nhanh quá trình xây dựng, SCP-5514 đã được hoàn thiện và sẵn sàng chiến đấu vào ngày 12/7/1998.

Phụ lục 5514.1 — Các đặc tính dị thường và vũ khí của SCP-5514.

Một trong những vấn đề ban đầu được đặt ra khi chế tạo SCP-5514 là liệu có nên tích hợp các đặc tính dị thường vào nó hay không. Cuối cùng, Hội đồng O5 (với tỉ lệ 9-3-1) đã quyết định rằng vì viễn cảnh khi cần triển khai SCP-5514 là một viễn cảnh mà trong đó tính toàn vẹn của Giao thức Masquerade đã bị tổn hại nghiêm trọng cho nên việc kết hợp các vật thể dị thường vào SCP-5514 đã được thông qua.

Sau đây là tóm tắt về một số đặc tính dị thường chính của SCP-5514.

Đặc điểm Tính chất dị thường
Đồ dằn Phần lớn kết cấu vật chất của SCP-5514 đã bị dịch chuyển một phần sang một tiểu không gian bỏ liền kề. Sự dịch chuyển này đã được tính toán cụ thể để không làm giảm khối lượng hoặc mật độ vật chất của SCP-5514 trong khi giảm đáng kể trọng lượng của nó. Điều này cho phép SCP-5514 hoạt động với trọng lượng nhẹ và linh hoạt hơn mà không phải hy sinh tính toàn vẹn của thân máy.
Nguồn năng lượng SCP-0372 đã được cấy vào khoang ngực của SCP-5514. Các lỗ thông hơi được lắp đặt trong khoang ngực sẽ giải phóng khoảng 99% năng lượng đầu ra của SCP-037 sẽ được đưa vào một tiểu không gian. 1% còn lại sẽ được sử dụng để cấp năng lượng cho SCP-5514 một cách ổn định.
Hệ thống Bay Một sai sót trong quá trình phát triển SCP-5514 đã làm một hệ thống điều khiển (ban đầu được lắp đặt để điều chỉnh lưu thông không khí bên trong) có thể kiểm soát và tạo ra một trường trọng lực độc lập. Nguồn gốc của sai sót này hiện chưa biết nhưng việc điều tra có thể khiến nó ngừng hoạt động. Trường trọng lực này cho phép SCP-5514 bay mà không cần thêm trợ giúp.
Phòng thủ Thông qua việc sử dụng kỹ thuật khái niệm, SCP-5514 đã được gán với với những thứ sau: bản thân Trái đất, khả năng phục hồi của con người và sự sắt đá. Vì mỗi khái niệm này đều lớn hơn và cũ hơn SCP-5514 đáng kể, việc chuyển giao khái niệm giữa chúng thực sự là một chiều. Những tính năng này kết hợp với nhau để làm cho SCP-5514 gần như không thể phá hủy và khiến phi công không cảm thấy mệt mỏi.
'Lớp phủ Siêu việt học Thông qua một chiến dịch tuyên truyền rộng lớn và mãnh liệt, 25% dân số toàn cầu đã phát triển niềm tin rằng SCP-5514 được thần thánh gửi đến để tiêu diệt các LSA. Điều này đã cho phép nó 'được khoác lên nguyên mẫu nhân vật trong bộ phim "The Dragonslayer".

Ngoài các hệ thống điều khiển phụ và phương pháp xây dựng dị thường được sử dụng để tạo ra SCP-5514, nó còn được trang bị nhiều loại vũ khí dị thường khác nhau.

Vũ khí Mô tả
Đại pháo Beowulf-Sigurd Một khẩu pháo từ được gắn lên vai SCP-5514. Ngoài việc sử dụng lực điện từ, đại pháo Beowulf-Sigurd lợi dụng sự biến đổi của trọng lực xung quanh để nhắm bắn mục tiêu. Mục tiêu sẽ3 trở nên nặng hơn, làm cho tác động của đầu đạn lên chúng với vận tốc siêu thanh sẽ lớn hơn.
Gươm Thép lạnh Vũ khí chính để chống lại các thực thể. Đây là một thanh kiếm dài hai mươi mét được rèn từ sắt lạnh và do Hoàng gia Hy-Brasil cung cấp, với một tay cầm được chế tạo xung quanh lưỡi kiếm mà không cần rèn. Vết thương do sắt lạnh gây ra là không thể tái tạo.
Vương miện Plasma Được đặt trên đỉnh đầu SCP-5514 như một chiếc mũ, vũ khí này có thể được tháo ra để chiến đấu tầm xa. Phần viền của nó được phủ một lớp plasma, có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bởi phi công điều khiển. Nam châm điện cũng được tích hợp trong vũ khí, vì vậy người sử dụng có thể thu hồi vũ khí mà không cần thực hiện thủ công bằng tay.
Vạn Tiễn Xuyên Tâm Bảy nhà thơ liên tục viết và ngâm thơ về sự thất bại và cái chết của những con quái vật khổng lồ, được phát với âm lượng lớn từ SCP-5514. Việc này nhằm tăng sức mạnh cho "Sát Long nhân" và khiến kẻ thù mất tinh thần.
Dao găm Plasma Luồng Plasma siêu nóng được giữ dưới dạng một lưỡi dao gắn vào cổ tay phải của SCP-5514. Có khả năng cắt xuyên hầu hết mọi dạng vật chất, nhưng tính thực chiến hạn chế. Chỉ sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.
Cổng Mặt trời Các lỗ thông hơi cho SCP-037 sẽ ngưng hoạt động, giải phóng một phần năng lượng đầu ra có trong vùng tiểu chiều không gian dưới dạng một chùm năng lượng khổng lồ. Do thiệt hại tài sản vật chất khi bắn là rất lớn, đây được coi là phương án cuối cùng.

Phụ lục 5514.2 — Xung trận.

Song song với việc hoàn thiện, SCP-5514 đã được triển khai để giao chiến vật lý với nhiều Thực thể thù địch Cỡ lớn khác nhau trên toàn cầu. Mọi lần triển khai đều thành công. Hồ sơ của các thử nghiệm này được ghi lại dưới đây.

Thử nghiệm Wake-02


Lời nói đầu: Vào ngày 2/8/1998, LSA-Wake-02 nổi lên từ vùng biển gần Tokyo, tấn công các lực lượng của Tổ Chức và Liên minh Huyền bí Toàn cầu. Cùng với sự xuất hiện của LSA-Wake-02, một số LSA khác nhỏ hơn cũng tham chiến. Do mức độ nghiêm trọng của tình huống, SCP-5514 đã được điều động để chống lại những thực thể này, mặc dù chưa được thử nghiệm đầy đủ trước đó.

Tổng cộng 3,241 nhân sự đã hy sinh trong cuộc chạm trán.


» BẮT ĐẦU BẢN GHI «

SCP-5514 di chuyển đến vùng quỹ đạo thấp ngay bên trên Tokyo, và tự thả rơi xuống bề mặt hành tinh. Bằng cách tạo ra các trường đối trọng hấp dẫn, nó nhanh chóng rơi xuống Vịnh Tokyo.

Đội trưởng Rosales: Chúng tôi đã triển khai thành công đến Tokyo cho cuộc thử nghiệm đầu tiên của SCP-5514. Tất cả bộ phận sẵn sàng giao chiến với mục tiêu.

LSA-Wake-02 được phát hiện đang ở dướ mặt nước ngay phía nam vị trí hạ cánh của SCP-5514. Dựa trên chuyển động của nó, có thể duy đoán nó đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào Cảng Tokyo.

Ts. Kaori: Cảm biến phát hiện mục tiêu ở phía Bắc chúng ta. Bắt đầu giao chiến.

SCP-5514 di chuyển qua vùng nước của vịnh, song song với bờ biển thành phố. Thành phố hiện đang trong quá trình sơ tán, nhưng nhiều cư dân ngừng chạy trốn để quan sát SCP-5514 khi nó di chuyển lên đường phố.

Vạn tiễn Xuyên tâm: Kìa Người anh hùng! Kìa Người anh hùng! Hãy giành lấy vinh quang của Dũng sĩ diệt rồng!

Khi nghe thấy Vạn tiễn Xuyên tâm, LSA-Wake-02 dừng cuộc tấn công về phía Cảng Tokyo. Thay vào đó, nó lùi lại, tạo khoảng cách giữa bến cảng và chính nó. LSA-Wake-02 thét lên, triệu tập một số LSA nhỏ hơn có thể được quan sát trên radar của SCP-5514.

Đội trưởng Rosales: Có vẻ như chúng ta chọc phải ổ kiến lửa rồi. Có mục tiêu nào khác cần chú ý không?

Ts. Kaori: Chỉ Wake-02 thôi.

Đội trưởng Rosales: Đã rõ. Tăng sức chứa Đồ dằn.

SCP-5514 tiến đến gần LSA-Wake-02 và các LSA khác. Nó nhảy lên không trung, tháo Vương miện Plasma rồi ném vào một LSA gần đó. Tia Plasma được kích hoạt, cắt đầu thực thể một cách gọn gàng. Tiếp đó hệ thống nam châm điện kích hoạt, bẻ hướng bay của vũ khí; nó đánh trúng thêm nhiều LSA khác trước quay về với SCP-5514. Tia Plasma ngừng hoạt động và vũ khí được đặt trở lại vị trí ban đầu.

Vạn tiễn Xuyên tâm: Lũ quái vật đang bị tàn sát! Chúng sẽ phải nếm mùi tai ương!

SCP-5514 rút Gươm thép lạnh rồi hướng thẳng về phía một LSA đang tàn phá bến cảng. Thanh kiếm đâm thẳng vào vị trí tim của thực thể, nó gầm lên một tiếng rồi đổ gục xuống đất. SCP-5514 nhanh chóng rút kiếm khỏi người thực thể rồi tiếp tục chém chết thêm một LSA khi nó đang tiếp cận bến cảng.

Ts. Koari: Hướng bốn giờ, bên phải!

SCP-5514 lùi lại, sau đó kích hoạt hệ thống bay của nó, ở trên không. Một cái đầu thứ hai của LSA-Wake-02 có thể được nhìn thấy mọc ra từ miệng của cái đầu tiên. Một lượng nước dãi nhiều bất thường bắt đầu chảy ra từ miệng của cái đầu thứ hai khi nó phát ra một tiếng kêu chói tai. Nhiều LSA nhỏ còn lại ngừng tấn công Cảng Tokyo và thay vào đó hướng sự chú ý của chúng về phía SCP-5514.

Đội trưởng Rosales: Ồ, nó điên tiết lên rồi.

Đầu thứ hai của LSA-Wake-02 tự kéo dài thêm hơn 40 mét rồi lao thẳng về phía SCP-5514. Một LSA nhỏ khác cũng lao lên hỗ trợ, SCP-5514 ngăn chặn cuộc tấn công bằng cách chém tung nó lên không trung.

SCP-5514 phóng thẳng lên trời và dừng ở vị trí ngay bên trên LSA-Wake-02, sử dụng Đại pháo Beowulf-Sigurd bắn thẳng vào mắt trên cái đầu chính. LSA-Wake-02 gầm lên, rút lại cái đầu phụ. SCP-5514 lợi dụng thời điểm này để xoay người và chuẩn bị tấn công thực thể, đồng thời giảm Đồ dằn để gia tăng động năng tấn công.

SCP-5514 quét xung quanh rồi lao xuống LSA-Wake-02, dùng lưỡi kiếm xiên qua đầu và chẻ đôi thực thể đến tận vây đuôi của nó. Mỗi nửa cơ thể của nó co rúm lại trong giây lát, rồi đổ gục.

Vạn tiễn Xuyên tâm: Và đó là chiến tích của Người anh hùng! Vinh quang! Thật vinh quang thay! Người Dũng sĩ diệt Rồng!

Các LSA nhỏ khác ngừng tấn công Cảng Tokyo sau khi chứng kiến cái chết của LSA-Wake-02. Chúng bắt đầu rút lui về đại dương, một số ít bị tụt hậu bị SCP-5514 tiêu dệt bằng Đại pháo Beowulf-Sigurd

Đội trưởng Rosales: Tiến sĩ Kaori, Wake-02 đã bị tiêu diệt.

Ts. Kaori: Và SCP-5514 hoạt động đúng như chúng ta mong đợi. Có thể nói cuộc thử nghiệm đầu tiên đã thành công.

» KẾT THÚC BẢN GHI «


Thử nghiệm Meta-03


Lời nói đầu: Ngay sau Thử nghiệm Wake-02, một số LSA phản lan truyền nhận thức đã xuất hiện ở Montezuma, bang Georgia, Hoa Kỳ. Dân thường nhanh chóng được sơ tán, và một vành đai được thiết lập xung quanh thị trấn. SCP-5514 đã được điều động đến một cánh đồng gần vành đai an ninh, nơi các thực thể đang đóng giữ.


» BẮT ĐẦU BẢN GHI «

Nhờ có bộ lọc phản-khái niệm, SCP-5514 có thể định vị và quan sát các thực thể LSA. Hiện có 5 thực thể vây quanh SCP-5514. Mỗi thực thể cao hơn hai trăm mét, với các chi phụ màu đen mảnh khảnh hoạt động độc lập và mảnh vỡ nhà cửa xung quanh. Mỗi thực thể chỉ đứng bằng hai trong số các chi này, số còn lại vung vẩy xung quanh, sẵn sàng tấn công. Có những con nhện nhỏ hơn bò ra từ các LSA và rơi xuống đất.

Ts. Kaori: Tôi từng thấy chúng trước đây, gần Điểm-41. Thật may khi bộ lọc của ta nhận diện được chúng. Hệ thống chiến đấu sẵn sàng rồi chứ?

Đội trưởng Rosales: Đương nhiên.

SCP-5514 rút Gươm thép lạnh và xông đến thực thể gần nhất. Thực thể đó đang tấn công con người trên mặt đất, và quay lại đối mặt với SCP-5514 đang lao vào. Nó dùng các chi phụ để tấn công SCP-5514, nhưng chúng nhanh chóng bị SCP-5514 dùng kiếm chặt đứt.

SCP-5514 nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa nó và LSA, dùng Gươm thép lạnh đâm vào thực thể, rồi xẻ thân của nó làm hai nửa. Nửa trên của thực thể rơi xuống đất, nhưng nó vẫn sống và cố gắng tấn công SCP-5514 bằng các chi phụ của mình. SCP-5514 đâm kiếm liên tục vào thực thể cho đến khi nó ngừng cử động. Khi thực thể được xác nhận đã chết, SCP-5514 lùi lại, với thanh kiếm vẫn cắm trên xác thực thể.

Đội trưởng Rosales: Thế này dễ hơn tôi tưởng.

Một LSA nhỏ hơn nhảy lên và bám chặt vào vai SCP-5514. SCP-5514 kích hoạt trường trọng lực, bay thẳng lên vùng quỹ đạo thấp, hất thực thể trên vai nó ra không gian. SCP-5514 triển khai pháo từ và nhắm bắn LSA ngay khi nó đang rơi xuống trở lại. Thực thể chết sau khi tiếp đất.

SCP-5514 quay trở lại mặt đất và thu hồi thanh kiếm từ thực thể bị tiêu diệt từ trước. Sau đó, nó đứng lên để đối đầu với các thực thể khác, ngay lúc này bộ lọc phản-khái niệm xảy ra vấn đề. Mọi LSA cũng như dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của chúng đều biến mất. Chỉ còn lại xác của hai thực thể đã chết.

Đội trưởng Rosales: Tiến sĩ Kaori, tôi đột nhiên quên mất tại sao chúng ta lại ở đây.

Ts. Kaori: Có gì đó không đúng. Hãy cảnh giác.

SCP-5514 chĩa kiếm ra trước mặt, từ từ quay lại và tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ thù. Tuy nhiên, không có gì được tìm thấy. Đột nhiên, SCP-5514 hứng chịu thiệt hại lớn không rõ nguồn gốc từ phía sau. SCP-5514 nhanh chóng quay xung quanh, chém loạn xạ bằng Gươm sắt lạnh. Các chi nhện lớn rơi xuống đất.

Đột nhiên, toàn bộ khung cảnh chìm trong bóng tối, khi mặt trời bị che khuất bởi một thực thể khổng lồ bay trên chiến trường. Thực thể này có vẻ ngoài như một con rắn khổng lồ với một bộ lông vũ bao quanh. Nó là một LSA mới, chưa từng được Tổ Chức phát hiện trước đây.

Ts. Kaori: Cái đéo gì kia?

Vạn tiễn Xuyên tâm: Một con rắn! Con rắn của Vườn Địa Đàng!

SCP-5514 cố gắng khởi động lại bộ lọc, nhưng chúng vẫn không hoạt động. Thực thể mới xuất hiện sà xuống gần SCP-5514 và quần đảo quanh một vùng không gian trống rồi lơ lửng giữa không trung. Sau đó, nó mở miệng và kẹp mạnh xuống, một LSA giống như con nhện xuất hiện trong hàm của nó. LSA bị cắn quằn quại một lúc rồi chết.

Thực thể Không xác định: Coi chừng sau lưng.

Trước khi SCP-5514 có thể phản ứng, một LSA vô hình bấu chặt vào phía sau thân máy. Trong khi cố gắng xé toạc nó, SCP-5514 đổ gục xuống đất. Phần giáp phía sau bị tổn hại nặng.

Thực thể Không xác định: Có một số điều mà ngay cả ta cũng không thể làm được, nhưng nếu chúng ta kết làm đồng minh, ta sẽ giúp các ngươi nhìn thấy chúng.

Tiến sĩ Kaori yêu cầu tiếp viện và sử dụng hệ thống liên lạc bên ngoài để nói chuyện với thực thể.

Ts. Kaori: Ngươi có thể nhìn thấy chúng?

Thực thể Không xác định: Mãng Xà không bao giờ quên. Ta đã có mặt kể từ thuở bình minh của vũ trụ. Lũ sâu bọ này đời nào che được mắt ta. Ngươi có đồng ý không? Hay ta nên bỏ các ngươi lại đây tự mình chống đỡ những thứ đó?

Đội trưởng Rosales: Kaori, ngừng lại. Chúng ta không đủ thẩm quyền cho—

Ts. Kaori: Bọn ta đồng ý.

The Serpent: Tốt.

Đôi mắt ngọc lục bảo của Mãng Xà chuyển thành màu trắng, và một quả táo xuất hiện trong buồng lái của Tiến sĩ Kaori. Cô ấy do dự, nhưng quyết định cắn một miếng. Ngay lập tức, tất cả các LSA xung quanh Mãng Xà và SCP-5514 đều xuất hiện trở lại. Còn lại bốn thực thể, bao gồm cả thực thể đang bấu trên lưng SCP-5514.

Mãng Xà dùng đuôi quất thực thể ở phía sau SCP-5514 văng ra xa rồi dập nát nó trên mặt bằng một cú quất khác. SCP-5514 đứng dậy. Mãng Xà lao về phía trước và bắt đầu ăn thịt một thực thể khác. SCP-5514 nhắm vào Đại pháo Beowulf-Sigurd vào một thực thể thứ ba, với độ chính xác đến bất thường, có lẽ nhờ sự hỗ trợ của Mãng Xà. Một phát súng duy nhất được bắn ra, trúng trực diện vào LSA và giết chết nó.

Mãng Xà cuốn chặt xung quanh thực thể cuối cùng còn lại, giữ nó ở yên một chỗ.

Mãng Xà: Xử nó đi.

SCP-5514 triển khai Dao găm Plasma và đâm vào cổ họng của thực thể. Nó rít lên một cách yếu ớt, vùng vẫy một lúc trước khi ngừng cử động.

Mãng Xà: Perseus, Mikasa, ta nghĩ đây là khởi đầu cho một tình bạn đẹp đấy.

» KẾT THÚC BẢN GHI «


Thử nghiệm Brasil-12


Lời nói đầu: LSA-Brasil-01 có thể là nguồn gốc của SCP-5391 và được coi là mối đe dọa có ưu tiên cao nhất. Sau khi nó được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Greenland, SCP-5514 đã được triển khai đến để chống lại nó. Mãng Xà cũng đi cùng SCP-5514 đến địa điểm diễn ra trận chiến, làm mồi nhử cho LSA-Brasil-01 - LSA lớn nhất và mạnh thứ hai trên thế giới vào thời điểm đó.


» BẮT ĐẦU BẢN GHI «

SCP-5514 đáp xuống bờ biển Greenland và bước ra đại dương, đứng trên vùng nước cao đến thắt lưng của nó. Mãng Xà trồi lên khỏi mặt nước và rũ lông của nó khô đi. Cả hai tập trung về phía đường chân trời để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của LSA-Brasil-01.

Mãng Xà: Chúng ta đang ở đúng chỗ rồi. Đây là nơi mà Quin Krake được cho là đã chết mười năm trước. Trước Sự diệt vong của Hy-Brasil.

Đội trưởng Rosales: Sao ngươi biết được việc đó?

Mãng Xà: Biết về những thứ cấm kị là nghề của ta.

Đội trưởng Rosales: Ngươi nói đúng. Liên minh đã cố gắng dụ con quái vật đến đây, đến chính bãi biển này trong quá khứ. Ta không biết tại sao họ lại chọn nó. Nhưng ta mong nơi này sẽ làm tốt nhiệm vụ của nó như trong quá khứ.

Mãng Xà: Nó sẽ làm được.

Mãng Xà bay lên không trung, lơ lửng bên cạnh SCP-5514. Đuôi của nó quét xuống nước. Họ cùng nhìn về phía đường chân trời, tìm kiếm LSA-Brasil-01. Khi họ chờ đợi, một đám mây bão kéo đến và trời bắt đầu đổ mưa.

Một lúc sau, đội Jäeger Bombers liên lạc với Đội trưởng Rosales và thông báo cho anh ta rằng đã phát hiện LSA-Brasil-01, nó đang di chuyển đến vị trí của SCP-5514 và Mãng Xà, dự kiến ​​sẽ đến nơi trong vài phút.

Đội trưởng Rosales: Chuẩn bị tinh thần đi. Nó đến vì chúng ta đấy.

SCP-5514 và Mãng Xà vào tư thế chiến đấu. Cơn bão làm tầm nhìn về phía biển trở nên rất xấu. LSA-Brasil-01 được phát hiện đang nhanh chóng tiếp cận trên radar của SCP-5514. Mãng Xà nhìn xuyên qua cơn bão, thẳng vào vị trí của LSA-Brasil-01.

Mãng Xà: Nó đang ở đây.

LSA-Brasil-01 lao lên từ mặt biển và chạm trán với Mãng Xà. Nó là một thực thể giống động vật thân mềm khổng lồ một cái đầu cá sấu. Nó có năm xúc tu ở phía sau và năm cánh tay. Phần thân và hộp sọ của nó đã được biến đổi điều khiển học. Cả hai LSA quấn quanh nhau, Mãng Xà cuộn quanh LSA-Brasil-01 và LSA-Brasil-01 cũng quấn các xúc tu phía sau của nó xung quanh Mãng Xà. Chúng vật lộn với nhau dữ dội, khuấy động cả một vùng biển. Cả hai lôi nhau về lại bờ biển.

Vạn Tiễn Xuyên Tâm: Một trận chiến được mong đợi từ lâu! Một trận chiến của những con quái thú! Sẽ chỉ có một trong hai được tồn tại!

SCP-5514 lao qua mặt biển, quay trở lại bãi biển để hỗ trợ Mãng Xà chiến đấu với LSA-Brasil-01. Khi quay trở lại, nó cố gắng nhắm bắn LSA bằng Đại pháo Beowulf-Sigurd, nhưng do LSA-Brasil-01 và Mãng Xà ở quá gần nhau, nó không thể khai hoả.

SCP-5514 đến bãi biển và chộp lấy LSA-Brasil-01, giật nó khỏi Mãng Xà. SCP-5514 kéo LSA-Brasil-01 lên không trung ném nó trở lại mặt biển. Nó nhanh chóng đứng dậy và quay người lại đối mặt với cả hai. SCP-5514 rút kiếm chĩa về LSA-Brasil-01. Nó đang nhìn chằm chằm vào Mãng Xà, bị cắn trúng và đang chảy máu rất nhiều.

Mãng Xà: Chúng là những vết thương sâu. Nhưng đừng lo, ta sẽ ổn.

Đội trưởng Rosales: Rất tốt. Hãy cẩn thận.

Cả hai hướng sự chú ý của họ trở lại LSA-Brasil-01, nó đang bơi đến một cách chậm rãi. Bây giờ tầm nhìn đã rõ ràng, Đại pháo Sigurd-Beowulf khoá mục tiêu vào LSA-Brasil-01 và khai hỏa. Khi thực thể bắt đầu đứng lên, nó bị tấn công bằng hai phát pháo làm nó đổ gục. Khi phát thứ ba đang nạp, LSA-Brasil-01 mở miệng.

Miệng của LSA-Brasil-01 bắt đầu phát sáng. Một quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện bên trong, sau đó co lại thành một chùm sáng dài và mỏng, phóng thẳng vào Đại pháo Beowulf-Sigurd, làm nó tan chảy ngay lập tức. LSA-Brasil-01 đóng miệng và sau đó tiếp tục đứng.

Sau đó cả ba bên đồng loạt lao vào nhau. Khi giao chiến, LSA-Brasil-01 tóm lấy Mãng Xà bằng hai cánh tay của nó, trong khi sử dụng hai cánh tay khác để vật lộn với SCP-5514. Gươm Sắt Lạnh bị hất ra khỏi tay SCP-5514 và bay lên bãi biển. Cánh tay thứ năm đập liên tục vào đầu SCP-5514, khiến tấm kính trong buồng lái bị nứt.

Đội trưởng Rosales: Bình tĩnh! Kính này được thiết kế để chống vỡ, nó sẽ giữ được.

Ts. Kaori: Anh có nghĩ thế này hơi quá sức với chúng ta không, Percy?

Đội trưởng Rosales: Tôi không nghĩ nhiều về mấy thứ vớ vẩn đó. Chúng ta phải cố được chừng nào hay chừng ấy.

SCP-5514 kích hoạt Dao găm Plasma, và, sau một hồi chiến đấu ngắn, đã cắt được một tay của LSA-Brasil-01. Sau đó, SCP-5524 nhanh chóng chặt đứt bốn cánh tay khác rồi đạp ngã LSA-Brasil-01 xuống đất. LSA-Brasil-01 lăn qua bãi biển cách Mãng Xà và SCP-5514 một đoạn ngắn. Sau đó nó bắt đầu tái tạo những cánh tay bị đứt lìa.

Đội trưởng Rosales: Tin xấu đây, Mãng Xà. Tụi này đã hết plasma để làm lại trò vặt vừa nãy. Bọn ta đang cố gắng lấy nhiều nhất có thể từ ông mặt trời trong khoang ngực của mình, nhưng ta nghi nó sẽ tự hồi phục lần nữa.

Mãng Xà: Chuyện này khó khăn hơn ta tưởng. Nó sẽ không dễ chết như thế đâu.

Để đáp trả, LSA-Brasil-01 gầm lên với hai người. Nó lao về phía Gươm thép lạnh, tóm lấy nó bằng các xúc tu. Ngay sau khi cánh tay đầu tiên hồi phục hoàn toàn, thanh kiếm được nó cầm lên. Nó giơ kiếm ra trước mặt, bắt chước tư thế mà SCP-5514 đã sử dụng trước đó.

LSA-Brasil-01 lao đến với tốc độ còn nhanh hơn trước. Nó thu hẹp khoảng cách với SCP-5514 và chém vào chân người máy. Thanh kiếm cắt qua chân, làm SCP-5514 mất thăng bằng và đổ xuống đất. Thanh kiếm tạo thành một vết nứt dài trên đôi chân. LSA-Brasil-01 bỏ kiếm xuống và quay lại phía Mãng Xà.

LSA-Brasil-01 dùng xúc tu tự đẩy mình lên không trung. Nó bay thẳng lên chỗ Mãng Xà, ghim kẻ thù xuống đất bằng tất cả mười cánh tay và xúc tu. Tuy nhiên, thay vì tấn công Mãng Xà, nó ngửa đầu và phun thẳng lên trời một luồng lửa lớn.

Ts. Kaori: Hệ thống sập hết rồi— mẹ nó! Chúng ta làm gì đây?

Đội trưởng Rosales: Phương án dự phòng. Chúng ta phải dùng đến nó khi còn có thể. Mãng Xà không trụ được lâu nữa đâu.

Ts. Kaori: Anh nói đúng. Tôi không nghĩ chúng ta phải làm đến mức này, nhưng…

SCP-5514 tự đỡ mình dậy, nghiêng ngực về phía đầu của LSA-Brasil-01.

Vạn Tiễn Xuyên Tâm: Vũ khí mạnh nhất là trái tim của chúng ta.

Ts. Kaori và Đội trưởng Rosales: Bắn.

Cổng Mặt trời được đặt trong khoang ngực bật mở, giải phóng một luồng nhiệt và plasma được tạo bởi SCP-037 về phía LSA-Brasil-01. Ánh sáng tạo bởi phát bắn chói đến mức che mờ toàn bộ chiến trường, chỉ có tiếng gầm của LSA-Brasil-01 là có thể nghe thấy.

Cổng Mặt trời đóng lại vài giây sau, SCP-5514 ngã gục xuống đất vì hết năng lượng. Nửa trên của LSA-Brasil-01 đã biến mất, còn nửa dưới thì nổi lênh phềnh trên mặt nước. Mãng Xà trở dậy, dù bị bỏng nhưng còn sống. Nó bơi về phía xác của LSA-Brasil-01, quan sát một lúc.

Mãng Xà: Nó toi rồi.

» KẾT THÚC BẢN GHI «

Sau khi SCP-5514 tiêu diệt LSA-Brasil-01, tác động của SCP-5391 bắt đầu suy yếu. Một số LSA khác đã quay trở lại trạng thái không hoạt động, mặc dù số còn hoạt động vẫn cao hơn đáng kể so với mức trước khi SCP-5391 xuất hiện. Viễn cảnh Cấp-MH được tuyên bố đã được ngăn chặn về căn bản.

Vì SCP-5514 đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, các LSA thù địch còn lại cũng bị tiêu diệt với sự hỗ trợ của Liên minh Huyền bí Toàn cầu và Mãng Xà, kể từ giờ SCP-5514 sẽ chỉ được triển khai trong các tình huống khẩn cấp theo yêu cầu của Hội đồng Overseer.

Cần lưu ý rằng sau khi LSA-Brasil-01 bị tiêu diệt, tất cả thực thể LSA đang hoạt động đã thể hiện những hành vi ngoan ngoãn, tránh né hơn. Các chiến dịch vô hiệu hóa chúng không còn cần thiết.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License