SCP-5549


đánh giá: +7+x
SECONDSINthumbnail.png

{$caption}ĐANG QUÉT VÕNG MẠC…


ĐÃ XÁC NHẬN DANH TÍNH. CHÀO MỪNG, GIÁM ĐỐC RAISA JONES.


Mã vật thể: SCP-5549

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5549 được quản thúc tại Điểm-05, thuộc vùng Tây Siberia.

Mô tả: SCP-5549 là một thực thể có trí khôn với khả năng bẻ cong thực tại. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Giám đốc Sharp.
London Bridge is falling down, falling down, falling down…
London Bridge is falling down, falling down, falling down…


đánh giá: +7+x


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License