SCP-5602


đánh giá: +8+x

Mã Vật thể: SCP-5602

Phân loại: Euclid Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Cần thiết lập lập một cơ sở cố định mang định danh Cứ điểm-881 bao quanh địa điểm của SCP-5602. ĐĐNCĐ Lambda-44 (“Điều hướng viên Sang đường”) cần phải đóng quân vô thời hạn tại Cứ điểm-881. Một ranh giới bao quanh diện tích 1x1 km quanh Cứ điểm-881 cần được tạo dựng và được đánh dấu là một bãi xả thải chất nguy hiểm nhằm ngăn cản sự tiếp cận của dân thường. Các đặc vụ của Tổ Chức đã được cài vào các cơ quan bảo vệ môi trường cấp Bang và Liên bang nhằm đưa ra các báo cáo thanh tra giả và duy trì sự bí mật về khu vực này. Các đơn vị của Tổ Chức bên trong Hội Đồng Thành Phố Portland cần phải tích cực ngăn chặn sự phát triển và/hoặc mở rộng của của các khu vực lân cận Cứ điểm-881. Các cá nhân bị ảnh hưởng bởi một sự kiện SCP-5602-P cần được hộ tống đến một vị trí an toàn khỏi khu vực có người ở trước khi được phép đưa vào điều trị loại bỏ tác nhân lan truyền nhận thức độc nhiễm phải.

Mô tả: SCP-5602 là một dị tượng diễn ra định tại Đường Foster, hiện tại đã cho dừng hoạt động, tại Đông Nam Portland, Bang Oregon. Mỗi ngày, chủ yếu là vào khoảng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, một cá thể Gallus gallus domesticus1 màu trắng sẽ xuất hiện ở lề đường phía đông tại đây. Thực thể trên, từ giờ mang định danh là SCP-5602-1, sẽ thực hiện việc đi bộ sang lề tây con đường với tốc độ xấp xỉ 2 mph. Theo sau 68% số lần ghi nhận sự kiện 5602, một sự kiện dị thường sẽ được kích hoạt. Hiện tượng này, dù là ở hình thức nào, đều được định danh là SCP-5602-P. Theo sau kết thúc của SCP-5602-P, một hiệu ứng âm thanh được xác định là tiếng trống comic rimshot2 sẽ phát ra, cường độ dao động trong khoảng 140-200 dB. Các đối tượng đã tiếp xúc với bất kì sự kiện SCP-5602-P sẽ phải miễn cưỡng kể lại một câu đùa với logic trùng với Sự kiện-P (“câu nhấn”) trước đó khi có cơ hội tham gia một cuộc giao tiếp giữa người với người.Việc câu đùa được nói ra sẽ kích hoạt thêm một hiệu ứng âm thanh, thường sẽ đi kèm với hiệu ứng mang tính hủy diệt.

SCP-5602-1 thể hiện khả năng phát cơ chế kháng lại các biện pháp tiêu diệt được sử dụng lặp lại nhiều lần lên nó. Hiện tại, SCP-5602-1 đã phát triển khả năng chống chịu cao đối với các loại hỏa lực yếu, vũ khí gây cháy, súng máy liên thanh và pháo chống tăng cản trở đường đi của nó.

Phiên chữ từ Ghi chú ngày 16/5/19██ từ Giám đốc █████ Điểm-64:

Chào buổi sáng, cả đội,

Theo sau Sự cố P011, khu vực quản thúc bao quanh Mã Định danh SCP Tạm thời-5602 sẽ được ưu tiên triển khai thi công.

Một phần ba số thanh viên còn sót lại từ ĐĐNCĐ Mu-78 (“Sinh vật Kỳ bí”) sẽ được sát nhập cùng với số nhân sự hiện đang được phân công quản lý MĐDSCPTT-5602 và được tái định danh thành ĐĐNCĐ Lambda-44 (“Điều hướng viên Sang đường”). Với những thành viên Mu-78 nào vẫn còn lành lặn tứ chi, xin hãy báo cáo với Tổ Tư vấn Y tế để xác nhận khả năng phục vụ trong Lambda-44

L-44, mệnh lệnh dành cho các bạn rất đơn giản. Giết cái con gia cầm trời đánh đó đi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License