SCP-5647


đánh giá: +18+x

Cập nhật tình hình

Mọi chiến dịch đều diễn ra bình thường.
12 dị thể tiềm ẩn đang được thẩm vấn.
Cuộc họp kế tiếp của ngài với các O5 sẽ diễn ra vào ngày 17/05/34.

Sửa đổi chương trình nghị sự cho cuộc họp Hội Đồng sắp tới

Ngài muốn thay đổi điều gì?

Thêm khung thời gian để thảo luận về các cuộc vi phạm quản thúc trong tương lai vào ngày 23/06/34

Chương trình nghị sự đã được cập nhật. Ngài còn muốn thay đổi điều gì nữa không?

Không

Đã rõ. Xin hãy ra lệnh.

Truy cập tài liệu SCP-5647


Mã vật thể: 5647
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
thaumiel
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-5647 chưa có Quy Trình Quản Thúc và hiện đang được các thành viên Hội Đồng O5 bàn bạc để đưa ra các biện pháp hợp lí nhất.

Miêu tả: SCP-5647 miêu tả sự tiến triển theo một hướng của thời gian. Trong khi nền khoa học dị thường hiện tại cho rằng không khả thi để thời gian trôi theo một hướng nhất định,1 tất cả các dạng sống được biết đến đều trải qua nó theo quá trình duy nhất là tiến về phía trước.2

Sự tiến triển tuyến tính này được gây ra bởi sự quan sát. Bất kỳ thứ gì quan sát nó, có thể là con người, động vật, các máy tính từ xa hay thậm chí là lý thuyết3 sẽ dẫn đến việc thời gian trôi theo một hướng. Vì quan sát là một khía cạnh không thể thiếu trong đời sống con người, chỉ những quy trình được nêu trong Tài Liệu 5647-05 mới có thể phá vỡ dòng chảy thời gian kỳ dị này.

Thử nghiệm đã chỉ ra rằng vũ trụ đang cố gắng tự điều chỉnh chính nó để loại bỏ sự quan sát tự nhiên, đáng chú ý nhất là qua xu hướng tăng liên tục của entropy. Sự quan sát cũng được sửa chữa qua những cách thức dị thường khác.4 Các thử nghiệm sơ bộ của Quy Trình 5647-Ω cũng chỉ ra rằng hiện tượng quan sát tự nhiên không thể được thực hiện mà không có ảnh hưởng từ các nguồn ngoại-phổ.

Phụ lục 5647-Ω
Sau khi Quy Trình 5647-Ω -một biện pháp để thao túng và phủ nhận các hiệu ứng của SCP-5647- được phát hiện, tất cả các nghiên cứu về SCP-5674 đã bị tạm hoãn theo lệnh của Ủy Ban Đạo Đức. Tất cả các thông tin không được nêu trong tài liệu của SCP-5647 chỉ có thể được xem bởi Nhân sự Cấp 5. Ủy Ban Đạo Đức sẽ xem xét lại Quy Trình 5647-Ω vào ngày 07/07/34.


Truy cập Tài liệu 5647-O5

CẢNH BÁO: Quyền truy cập vào Tài liệu 5647-O5 chỉ được giới hạn cho Hội Đồng O5. Ngài có muốn tiếp tục không?

Hắc nguyệt có hú không?

Hắc nguyệt tiếc thương

Chào mừng O5-6


Tài liệu 5647-O5

Các O5 của tôi,

Tôi thực sự chia buồn sâu sắc nếu bạn phải dùng đến tài liệu này.

Nhưng đừng lo.

Bất cứ sai lầm nào bạn đã mắc phải, bất cứ điều gì tàn bạo đã xảy ra, thì nó sẽ không xảy ra.

Không còn nữa.

Chúng ta là những người duy nhất nắm giữ sức mạnh này: nên hãy sử dụng nó thật khôn ngoan.

Tôi sẽ sớm gặp lại các bạn.

-O5-1


Ngài có muốn ban hành Quy Trình 5647-Ω không?

Không

Ngài có muốn xem lại Quy Trình 5647-Ω không?

Không

Đã rõ. Xin hãy ra lệnh.

Đăng xuất

Đang tắt hệ thống…

Tạm biệt O5-6.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License