SCP-5690


đánh giá: +10+x
Mã vật thể: 5690
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
notice

redlight.png

Lối vào SCP-5690.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do dị điểm nằm bên trong khu vực SCP-4661, SCP-5690 hiện nằm dưới quyền quản thúc của Điểm-616. Theo thỏa thuận trong Giao Ước1 giữa Tổ Chức và SCP-5690-B, Tổ Chức sẽ ngăn cản chính quyền địa phương can thiệp vào hoạt động của SCP-5690. Đổi lại, SCP-5690 sẽ chỉ vận hành trong phạm vi thành phố và đồng ý trao đổi về các thông lệ kinh doanh.

Mô tả: SCP-5690 là một nhà thổ nằm trong thành phố Las Vegas. SCP-5690 có hầu hết nhân viên là các thực thể dạng quỷ cấp-Ardor, với chuyên môn đặc biệt trong Tội lỗi Thứ Ba, tình dục. SCP-5690 hiện tại có 16 nhân viên là thực thể quỷ-Ardor.

Khách hàng trả tiền để đổi lại dịch vụ thỏa mãn tình dục từ các thực thể, nhưng thường không biết đến tính dị thường của chúng. Thực thể được lợi gấp đôi từ việc này; ngoài việc nhận tiền để duy trì kinh doanh thì các thực thể cấp-Ardor còn được nuôi dưỡng bởi Năng lượng Cộng hưởng Tartarus sinh ra từ việc quan hệ với người thường.

SCP-5690 được vô tình phát hiện ra vào tháng Ba năm 1993 bởi Đặc vụ Clark Adams, một trong những người chuyển đến Điểm-616 trong đợt tuyển dụng đầu tiên.

SCP-5690-B là chủ sở hữu của SCP-5690.


Phụ lục 5690.1

BIÊN BẢN THẨM VẤN — ĐẶC VỤ CLARK ADAMSPhụ lục 5690.2

BIÊN BẢN DO THÁM — SCP-5690Phụ lục 5690.3

BIÊN BẢN THẨM VẤN — SCP-5690-BPhụ lục 5690.4

BIÊN BẢN SỰ CỐ — SCP-5690


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License