SCP-579


đánh giá: +7+x

Mã vật thể: SCP-579

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-579 hiện đang được quản thúc tại Điểm-62C, một nơi cách khoảng 80km với Điểm-██, Điểm trung tâm. Thông tin về sự tồn tại của điểm này được coi là không cần thiết đối với tất cả các nhân viên không quan trọng không liên quan đến việc quản thúc SCP-579. Điểm bao gồm tòa nhà quản thúc SCP-579 và một khu nhà ở cho nhân viên. SCP-579 được bọc trong một buồng chứa 30m x 30m x 30m được làm từ [DỮ LIỆU BỊ XÓA], SCP-579 được giữ trong trạng thái treo vĩnh cửu bằng cách sử dụng một hệ thống nam châm điện. Điểm-██ được trang bị một đường dây nóng tới Bộ Chỉ Huy Cấp Cao, tất cả các báo cáo và thông báo sẽ được thực hiện thông qua đó. Nhân viên bao gồm hai đội (mỗi đội gồm mười bảy nhân viên cấp 1, ba nhân viên cấp 2 và một nhân viên cấp 4) được luân chuyển hai tuần một lần.

Tất cả các thiết bị phải được kiểm tra mỗi nửa giờ để đảm bảo chức năng làm việc liên tục. Những thay đổi trong bất kỳ đơn vị đo nào sẽ được báo cáo ngay cho Bộ Chỉ Huy Cấp Cao. Bất kỳ công cụ hoặc thiết bị điện tử nào ghi hơn 0,2% so với phạm vi trung bình của chức năng hoặc hiển thị bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào trong chức năng sẽ dẫn đến tự động tiến hành Quy Trình 326-Israfil. Báo cáo thường xuyên cho Bộ Chỉ Huy Cấp Cao sẽ được thực hiện hàng giờ. Nếu không nhận được báo cáo trong vòng bảy phút kể từ thời gian dự kiến, Quy Trình 10-Israfil-A sẽ được thực hiện.

Tuyệt đối không được thực hiện các hành động liên quan đến SCP-579 ngoài những hành động được nêu rõ ở trên.

Mô tả: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Phụ lục [579-001]:

Quy Trình 10-Israfil-A: Cửa ra vào, cửa sổ và các lối thoát khác có trong Điểm-██ sẽ được niêm phong, ngăn việc luân chuyển nhân viên vào hoặc ra khỏi điểm. Đội và các tài nguyên cần thiết cho Quy Trình 10-Israfil-B sẽ được chuẩn bị và di chuyển vào vị trí.

Nếu các báo cáo được nhận bởi Bộ Chỉ Huy Cấp Cao vào đúng thời điểm hoặc nếu các công cụ hoặc thiết bị điện tử trở về trạng thái bình thường, Bộ Chỉ Huy Cấp Cao sẽ đưa ra lệnh “Tất cả ổn”. Nếu không nhận được lệnh như vậy trong vòng bảy phút kể từ khi bắt đầu Quy Trình 10-Israfil-A, hãy thực hiện Hành động 10-Israfil-B. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ công cụ hoặc thiết bị điện tử nào gần SCP-579 bắt đầu hiển thị các lỗi hoặc sai lệch đáng kể so với hoạt động bình thường, Quy Trình 10-Israfil-B phải được thực hiện ngay lập tức.

Nếu một lệnh “Tất cả ổn” được đưa ra, phải sau ít nhất 72 giờ mà không có bất thường nào trước khi điểm được phép giải niêm phong và các đội Quy Trình 10-Israfil-B có thể ngừng hoạt động.

Quy Trình 10-Israfil-B: Cổng của Điểm-62 (SCP-004) sẽ bị phá hủy. Điều này phải được thực hiện bất kể nhân viên hoặc cơ sở vật chất vẫn còn trong Điểm. Tàn dư của Cổng - hoặc chính bản thân cái cổng nếu việc phá hủy cho thấy là không thể - sẽ được quản thúc tương tự như SCP-579. Bộ Chỉ Huy Cấp Cao sau đó sẽ ban hành hướng dẫn thêm.

Phụ lục [579-002]:

Trong trường hợp Quy Trình 10-Israfil-B thành công, tất cả các tài liệu được niêm phong liên quan đến SCP-579 sẽ được phát cho tất cả các nhân viên liên quan đến Quy Trình. Các thủ tục được nêu trong tài liệu sẽ được thực hiện (cùng với các kế hoạch dự phòng nếu cần thiết). Xin lưu ý rằng ngay cả khi thực hiện thành công Quy Trình 10-Israfil-B, các ước tính dự đoán sự xuất hiện của [DỮ LIỆU BỊ XÓA] sau 1 năm hoặc ít hơn.

Nếu SCP-579 được đề cập, trong bất kỳ trường hợp nào, bởi SCP-███, bất kỳ nhóm chống lại Tổ Chức hoặc nhóm công khai nào hoặc [DỮ LIỆU BỊ XÓA], khuyến nghị rằng Quy Trình 10-Israfil-A được thực hiện theo kế hoạch ngay lập tức.

Trong trường hợp Quy Trình 10-Israfil-B không thành công, sẽ không cần thực hiện thêm Quy Trình nào khác. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Phụ lục [DÒNG THỜI GIAN-579]:

Sự kiện 0: SCP-579 được phát hiện. Điểm Gốc là [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 1: Đánh giá ban đầu về SCP-579 được thực hiện. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 2: SCP-579 vô tình bị xóa khỏi Điểm Gốc. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 3: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 4: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 5: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 6: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 7: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 8: SCP-579 được quản thúc thành công. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 9: SCP-579 được chuyển đến Điểm-04. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 10: Quản thúc thất bại. Mất Điểm-04. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 11: SCP-579 được quản thúc thành công. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 12: SCP-579 được chuyển đến Điểm-31. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 13: Quản thúc thất bại. Mất Điểm-31. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 14: SCP-579 được quản thúc thành công. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 15: SCP-579 được chuyển đến Điểm-26. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 16: Quản thúc thất bại. Mất Điểm-26. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 17: SCP-579 được quản thúc thành công. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 18: Nỗ lực được thực hiện để tiêu diệt SCP-579. Thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 19: Nỗ lực được thực hiện để tiêu diệt SCP-579. Thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 20: Nỗ lực được thực hiện để tiêu diệt SCP-579. Thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 21: Nỗ lực được thực hiện để tiêu diệt SCP-579. Thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 22: Quản thúc thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 23: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 24: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 25: SCP-579 được quản thúc thành công. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 26: SCP-579 được vận chuyển đến vùng lân cận Điểm Gốc. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 27: Cố gắng đưa SCP-579 trở về Điểm Gốc. Thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 28: Cố gắng đưa SCP-579 trở về Điểm Gốc. Thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 29: Cố gắng đưa SCP-579 trở về Điểm Gốc. Thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 30: Cố gắng đưa SCP-579 trở về Điểm Gốc. Thất bại, dẫn đến mất Điểm Gốc. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 31: Quản thúc thất bại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 32: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 33: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 34: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 35: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 36: SCP-579 được chứa thành công. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 37: SCP-579 được chuyển đến Điểm-██. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 38: SCP-579 trải qua những thay đổi chưa từng thấy trước đây, được cho là liên quan đến [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Quản thúc thành công, mặc dù điều này được xác định là không thể dùng cho thủ tục quản thúc. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 39: Bộ Chỉ Huy Cấp Cao ban hành niêm phong lên Điểm-██. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 40: Đặc vụ ███ - █ xây dựng kế hoạch quản thúc hiện tại. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 41: Điểm-62C được xây dựng. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 42: SCP-579 được chuyển đến Điểm-██ [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sự kiện 43: Bộ Chỉ Huy Cấp Cao niêm phong tất cả dữ liệu không cần thiết để quản thúc SCP-579. Việc tử hình các đặc vụ để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu liên quan đến SCP-579 được coi là không cần thiết, vì chỉ còn 7 đặc vụ liên quan. Các đặc vụ trên được giữ lại làm cố vấn nếu các sự kiện trong tương lai liên quan đến SCP-579 xảy ra. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License