SCP-5812
đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-5812

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các cá thể SCP-5812 cần được hoàn toàn quản thúc bên trong Glasgow Necropolis thuộc Vương Quốc Anh.

Bốn Neo Hằng Thực Scranton có phạm vi hiệu quả rộng cần đươc đặt trong phạm vi của Necropolis nhằm đảm bảo các cá thể được giữ bên trong.

Mô Tả: SCP-5812 là định danh chung cho một nhóm các dị thể siêu linh bị giới hạn bên trong Glasgow Necropolis. Mỗi cá thể SCP-5812 đều mang hình dạng của thực thể dạng người; việc chúng mang đặc tính phi vật thể không ảnh hưởng đến đặc tính trước đó. Các cá thể sẽ hiện diện trong khoảng 280 ngày trước khi biến mất.

Phụ Lục: Điều tra nguyên nhân về sự xuất hiện của SCP-5812.

Nguyên Nhân Giả Thuyết Hệ số tương quan1
Hoạt động của các thực thể bẻ cong hiện thực tại Glasgow 0
Sự thay đổi mức độ bức xạ Akiva bên trong Glasgow 0.04
Sự thay đổi mức độ bức xạ Akiva tại Necropolis 1
Các ca tử vong Glasgow -0.001
Các ca tử vong Scotland 0
Các ca tử vong tại Bệnh Viện Hoàng Gia Glasgow Royal (GRI)2 -0.02
Các trường hợp được nhận vào GRI -0.4
Các cuộc hẹn có lên lịch tại GRI -0.01
Các ca phẫu thuật khẩn cấp tại GRI -0.2
Các ca sinh tại GRI -1

Nguyên nhân chính xác dẫn đến mối liên hệ giữa các ca sinh tại Bệnh Viện Hoàng Gia Glasgow và sự biến mất của các cá thể SCP-5812 đang được nghiên cứu.

Cập Nhật: Sau nhiều trường hợp các ca mang thai tại khu vực địa phương kéo dài tới 400 ngày mà không diễn ra sinh sản, việc quản thúc SCP-5812 sử dụng các Neo Hằng Thực bị định chỉ vô thời hạn theo chỉ đạo của Ủy Ban Đạo Đức.

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt sẽ được sửa đổi trong vòng 3 ngày.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License