SCP-582


đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-582

Phân loại: Keter

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Do nguy cơ lây lan cao, bất kỳ các thông tin và tài liệu liên quan cụ thể đến các chi tiết của SCP-582-Delta bao gồm bản ghi chép trải nghiệm cá nhân, hiển lộ, khả năng và lịch sử ngăn chặn được đánh giá có lợi cho sự tồn tại của trào lưu truyền nhật thức của vật thể này sẽ được xử lý bởi Đội Tình Báo Đặc biệt "Cú Chấn Động Trong Đêm" (Theo Lệnh 817-2 ký bởi Trưởng An ninh, ngày ██/██/██). Quyền Truy cập vào Tài liệu Lưu trữ Bảo Mật 582 của nhân viên không phụ trách vật thể chỉ được thông qua khi có giấy phép chấp thuận của ít nhất 2/5 các O5.

Tất cả các công cụ tìm kiếm Internet thông dụng đều phải được theo dấu nhằm phát hiện bất kỳ tài liệu tham khảo nào đề cập đến SCP-582 dưới bất kỳ tên gọi nào được biết đến của nó. Bản sao của tất cả các phương tiện truyền thông liên quan đến SCP-582 sẽ được lưu trữ trong Tài liệu Lưu trữ Bảo Mật 582. Các nguồn gốc của các tài liệu này, và tất cả các hồ sơ liên quan đến những cá nhân chịu trách nhiệm tạo ra chúng, sẽ bị xóa bỏ như đã nêu trong Tài liệu 582-RP.

Miêu tả: SCP-582 là một meme tự thích nghi và tự phổ biến dưới dạng một thực thể thường được gọi là ████████. Năng lực chính của SCP-582 là sự thay đổi thụ động theo thông tin thực tế. Bất kỳ bản ghi chép của tác giả ẩn danh nào về SCP-582 sẽ trở thành những bản báo cáo thực tế về hiển lộ của một thực thể, trong đó SCP-582 sẽ thực hiện tất cả các hành động được cho là trong câu chuyện. Những hiển lộ này sẽ xảy ra theo bất kỳ thời gian và địa điểm nào được chỉ định trong bản ghi chép: nếu không có vị trí cụ thể hoặc mốc thời gian nào được đề cập, hiển lộ sẽ xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào đáp ứng gần nhất các tiêu chí của bản ghi chép.

Các đặc tính của SCP-582 trong các bài viết mang tính tích lũy và bất biến theo thời gian. Nếu một bản ghi chép chứa các mô tả mâu thuẫn với các chi tiết đã được xác lập trước đó, nó sẽ không có tác động gì đến SCP-582, hoặc hiệu quả sẽ giảm thiểu đến mức mà các sự kiện như vậy có thể xảy ra theo một cách hợp lý. Thông qua hiệu ứng này, SCP-582 có tính chân thực nhất quán, do nó lợi dụng các mô tả khái quát về chân dung thực thể này được phổ biến trong tác phẩm của nhiều tác giả trước và sau khi bị Tổ Chức phát hiện ra.

Năng lực thực sự của SCP-582 trong các bản ghi chép nói chung là mơ hồ và thiếu chi tiết. Kịch bản thông thường nhất của câu chuyện liên quan đến hậu quả của một lần hiển lộ của SCP-582, hoặc kể về một cuộc chạm trán ngắn với SCP-582, chứ không hẳn là những diễn giải hoặc chứng minh cho các sự kiện xảy ra. Những gì được biết đến là SCP-582 thường xuất hiện với khả năng hiện hữu hoặc biến mất ở bất cứ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào, và rằng không có phương pháp nào nhằm kết liễu hoặc tổn hại SCP-582 thành công trong bất kỳ bản ghi chép nào.

Phụ lục 1:
Phụ lục 2:
Phụ lục 3

Tất cả nhân viên, xin lưu ý: SCP-582 là thứ tương phản. Nó đã không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của ý thức thực tế hoặc ý chí tự do. Tất cả mọi thứ nó đã từng nói, thực hiện, hoặc suy nghĩ là bởi vì ai đó đã viết ra như vậy.
-Ts. ██████

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License