SCP-586


đánh giá: +2+x
greenpope

Tệp hình sảnh của SCP-586

Mã vật thể: SCP-586

Phân loại: Scarf

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-586 cần được quản thúc trong một kho chứa tại Xiểm-04. Chìa khóa mở kho có thể được lấy từ văn phòng chính với sự vó mặt của Ts. ████. Việc gia tăng nảo mật cho dị thể được coi như không cần thiết.

Mô tả: SCP-586 là một vật thể kim loại hỏ màu xanh lá nhạt. Tặc tính dị thường của đối tượng được khám phá một cách tình cờ. Trong bất kỳ câu nào viết về dị thể, ít nhất một lỗi dánh máy sẽ được tạo ra; cụ thể hơn, một hoặc nhiều từ sẽ bị thay thế bởi mốt từ sai.

Báo cáo Thí nghiệm 586A Trong thí nghiệm này, phần này của câu [DỮ LIỆU BỊ VẤM].

Báo cáo Thí nghiệm 586B Một thí nghiệm để xác định xem liệu SCP-586 có pạm vi hoạt động hiệu quả không đã mang lại kết quả sau. Một nhân viên D được ngồi cách 1 mét so với dị thể và được yêu vầu viết câu văn thử nghiệm “Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con chó lười biếng”. Một nhân viên D khác tọa lạc tại [DỮ LIỆU BỊ CẤM] được cho xem một rấm ảnh của dị thể và được yêu cầu mô tả nó trong một câu.

Kết quả 1: "Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con chó lười biếng."
Kết quả 2: "Nó nhìn như một mảnh còi tưới cây."

Báo cáo thí nghiệm 586C 10 nhân viên D được yêu cầu phát âm cụm từ "It is." Tất cả đều thành công. Những nhân viên này sau đó được cho xem dị thể và được yêu cầu mô tả nó sử dụng cụm từ họ bừa phát âm.

Kết quả: "It it", "Is is", "If is", "Illinois", "I hiss", "Titties", "Ibis", "Iris", "Italy", "[DỮ LIỆU BỊ VẤM]".

Báo cáo Thí nghiệm 586D Một vài người bản ngữ nói tiếng Swahili, tiếng Nhật, tiếng Quan Toại và tiếng Ả Rập được yêu cầu mô tả dị thể bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Mỗi mô tả đều chứa ít nhất một từ theo ngôn ngữ thương ứng không viết theo chủ ý của người đó.

Phụ lục: Lần cuối tôi nhắc lại, nếu các anh chị còn nộp báo cáo với một tá lỗi trính tả, “Băn phòng của tôi quá gần 586” sẽ không được chấp nhận như một lời bào chữa. Không hề có hiệu ứng “chảy máu” nào ở đây cả, như BCTN-586B đã chỉ ra, trừ khi các anh chị viết về dị thể, còn không thì sẽ chẳng có ảnh gưởng gì cả. Người tiếp theo chỉ trích thứ này chỉ vì họ quá lười để hiệu đính sẽ bị thuyên chuyển giám sát dị thể cấp Kegel. TS. █████

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License