SCP-5865

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}

đánh giá: +10+x

Mã vật thể: SCP-5865

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Theo Hiệp Định Điểm Tiếp Cận, việc quản thúc SCP-5865-A được giới hạn trong hoạt động ngoại giao tiêu chuẩn của Phân khu Đa Vũ Trụ. Chỉ nhân sự ngoại giao liên vũ trụ được chỉ định mới được phép tiến vào SCP-5865 vì bất kỳ lý do khác ngoài việc thu nhận nhân sự Cấp-D. Trong mọi trường hợp, nhân sự thuộc Tổ Chức không được thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong cơ cấu tổ chức của Trái Đất-5865. Bất kỳ hành vi chiếm hữu nhân sự thuộc Tổ Chức bởi SCP-5865-A nào đều được coi là vi phạm Hiệp Định Điểm Tiếp Cận dẫn đến việc nó tự động chấm dứt.

Chi tiết về Giao thức Mua lại có sẵn cho nhân sự được chỉ định trong Tài liệu bổ sung 5865-A.

Mô tả: SCP-5865 là mã định danh cho Vũ trụ D-4594A, nguồn gốc của hầu hết nhân sự Cấp-D được sử dụng cho thử nghiệm tiêu chuẩn trong Tổ Chức. Phát hiện lần đầu vào năm 1943, mục đích hiện tại của SCP-5865 được thực hiện theo lệnh của Hội đồng O5 vào năm 1945. Trước ngày đó, Tổ Chức chủ yếu sử dụng những tù nhân bị kết án cho mục đích thử nghiệm; quy trình này đã bị chấm dứt do vi phạm an ninh liên tục và tính phi thực tế của thử nghiệm bí mật dựa trên tù nhân trong một xã hội công nghiệp hóa. Một giải pháp thay thế được đề xuất bởi Phân khu Đa Vũ Trụ sau khi tiếp cận SCP-5865.

SCP-5865 chứa một Trái Đất thay thế giống với đường tiêu chuẩn trước tháng Mười năm 1934, khi SCP-5865-A đến đây và sau đó chinh phạt loài người. SCP-5865-A là những dị thể phi thể chất có khả năng âm nhập và kiểm soát tâm trí của bất kỳ vật chủ có ý thức nào.1 Sau đó, SCP-5865-A có thể chọn mức độ chiếm hữu mà nó mong muốn đối với các nạn nhân của mình, bao gồm cả việc “viết lại” tính cách và ký ức của họ theo ý muốn. Khả năng này đã được sử dụng nhằm cung cấp cho Tổ Chức tại đường tiêu chuẩn một lượng nhân sự cấp D ổn định trong hơn 70 năm; hiện tại, 95% nhân sự Cấp D có nguồn gốc đến từ SCP-5865.

Vì những lý do chưa xác định, SCP-5865-A tuyên bố không có khả năng du hành xuyên vũ trụ và do đó sẽ giải phóng quyền kiểm soát đối với bất kỳ nạn nhân nào trước khi chuyển đến Tổ Chức. Bất kỳ thay đổi nhận thức nào được thực hiện bởi SCP-5865-A đều không thể thay đổi được bởi tất cả các phác đồ xóa ký ức đã biết.

Khu vực Hành chính của Trái Đất-SCP-5865:

Sau khi tiến đến và chiếm đóng Trái Đất-5865, hoàn thành trong vòng chưa đầy 12 giờ, SCP-5865-A đã giải thể các quốc gia tồn tại từ trước và chia hành tinh thành ba khu vực hành chính. Những khu vực này đã được Tổ Chức đặt tên phù hợp với chức năng của chúng; tên gọi thực sự trong ngôn ngữ gốc của SCP-5865-A vẫn chưa được xác định, cũng như chính ngôn ngữ đó.

Khu vực Thử nghiệm (Hoa Kỳ, Iceland và Greenland): Được SCP-5865-A sử dụng để thực hiện các thí nghiệm và mô phỏng trên con người. Những thử nghiệm này từ đơn giản (xã hội hoàn toàn dựa trên gia đình mẫu hệ) cho tới cực kỳ nguy hiểm (một nhóm người được cho tiêu thụ thức ăn không tiêu chuẩn trong thời gian dài nhằm nghiên cứu phản ứng sinh lý). Bất chấp sự ngược đãi, cư dân ở Khu vực này có chất lượng cuộc sống cao hơn nhiều so với cư dân ở các Khu vực khác. Gần như tất cả các Cấp D có được thông qua Giao thức Mua lại đều đến từ Khu vực Thử nghiệm.

Khu vực Lao động (Châu Âu và Châu Phi): Được SCP-5865-A sử dụng để khai thác tài nguyên thiên nhiên của Trái Đất. Con người trong khu vực này được cung cấp chỗ ở tối thiểu và ít thời gian nghỉ ngơi. Tổ Chức ước tính tỷ lệ tử vong của Khu vực Lao động là hơn 70%.

Khu vực Thu hoạch (Phần còn lại của Trái Đất): Thông tin về khu vực này bị giới hạn theo mệnh lệnh của Hội đồng O5 và trưởng dự án SCP-5865.

Phụ lục: Đánh giá của Ủy Ban Đạo Đức: Vào năm 1973, Ủy Ban Đạo Đức của Tổ Chức đã xem xét những quy trình quản thúc SCP-5865 và Hiệp Định Điểm Tiếp Cận được thực hiện với SCP-5865-A. Ủy ban đã chấp thuận việc mua lại Cấp D thông qua SCP-5865 và nên được tiếp tục vô thời hạn, vì những lý do sau:

 • Tổ Chức không có công nghệ cũng như nguồn lực để tiến hành một cuộc xâm lược và giải phóng thành công Trái Đất-5865, và bất kỳ nỗ lực nào cũng sẽ chỉ gây thiệt hại cho Tổ Chức trong khi không giúp ích cho những nạn nhân của SCP-5865-A.
 • Có thể SCP-5865-A đang nói dối về việc chúng không có khả năng du hành xuyên vũ trụ, và việc cố gắng loại chúng khỏi Trái Đất-5865 có thể sẽ kích động chúng xâm nhập vào đường tiêu chuẩn nếu trường hợp này xảy ra.
 • Các đối tượng thử nghiệm Cấp D có điều kiện sống tốt hơn đáng kể so với cư dân trong Khu vực Thử nghiệm.
 • Không có cách thức nào thực tế hơn để có được số lượng nhân sự thử nghiệm Cấp D phù hợp về mặt đạo đức hơn phương pháp hiện tại.

Một cuộc Đánh giá lần thứ hai của Ủy ban Đạo đức được tiến hành sau bản sửa đổi năm 1987 của Hiệp Định Điểm Tiếp Cận rằng toàn bộ nhân sự Cấp-D còn sống phải bị xử tử hàng tháng do một lượng lớn cư dân thuộc Khu vực Thử nghiệm được nhập khẩu từ Trái Đất-5865. Đánh giá này đi đến kết luận tương tự như lần đầu tiên, với việc Ủy Ban Đạo Đức bỏ phiếu tán thành việc tiếp tục sử dụng Giao thức Mua lại.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License