SCP-5884

[[iftags +component]]

This is a component to make the mobile sidebar button active on desktop-size screen.
To use, put the following:

[[include :scp-wiki:component:toggle-sidebar]]

If used with a theme, it's recommended to put said theme after this [[include]].

(Use this version by WoedenazWoedenaz if you're using Black Highlighter)


/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 44.5rem;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 17rem;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
}

[[/iftags]]
đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-5884

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các hành động sau đây đã được cho phép nhằm vô hiệu hóa SCP-5884:

Nếu các hành động kể trên không thể vô hiệu hóa SCP-5884, tất cả các nhân viên chưa bị ảnh hưởng sẽ không được sống hay chết cho đến khi có thông báo mới.

Mô tả: SCP-5884 là một cơ chế bí ẩn được kích hoạt vào ngày 30/6/2021. Bản chất của nó là ‘đảm bảo sự sống còn của nhân loại’.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License