SCP-590-VN

SCP-590-VN
Bởi RigballRigball
Đăng vào 09 Mar 2023 06:20
đánh giá: +14+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  .mobile-top-bar {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block!important;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -19em;
    width: 17em;
    height: 100%;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 0.3em 0.675em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.5s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar:target {
    display: block;
    left: 0;
    width: 17em;
    margin: 0;
    z-index: 10;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
  }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  .close-menu {
    margin-left: 19em;
    opacity: 0;
  }
}

đánh giá: +14+x
Mã vật thể: 590-VN
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

medium.jpg

SCP-590-VN, nhãn hàng đã bị che vì lý do bảo mật.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Khi không hoạt động, SCP-590-VN phải được sạc điện tại phòng riêng của Nghiên cứu viên Trần Thu Yến tại Điểm-41-VN. Dị thể cần được bảo trì định kỳ và mọi thay đổi về linh kiện cần được kê khai theo đúng quy định. Cuối mỗi tháng, bác sĩ tâm lý trực thuộc Điểm-41-VN sẽ thực hiện kiểm tra nhằm xác định độ tuổi tâm lý hiện tại của SCP-590-VN và cần phải báo cáo ngay mọi thay đổi đến nhóm nghiên cứu phụ trách dị thể.

SCP-590-VN được quyền tham gia vào các hoạt động giải trí tại Điểm-41-VN dưới sự giám sát của nhân viên an ninh và nghiên cứu viên phụ trách.

Mô tả: SCP-590-VN là một robot dọn dẹp được Tổ Chức mua vào năm 2011 để phục vụ cho công tác dọn vệ sinh tại Điểm-41-VN. Do một sự kiện không rõ vào ngày 12/04/2013, dị thể đã có tri giác và có khả năng tư duy của một đứa trẻ 5 tuổi.

SCP-590-VN tự gọi mình là "Alice" do thích nhân vật cùng tên trong câu chuyện "Những Cuộc Phiêu Lưu Của Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên" (1865), viết bởi Lewis Carroll. Không rõ dị thể có kiến thức này do tự nhiên hay nghe được trong khi thường xuyên phải dọn dẹp tại khu đọc truyện của Điểm-41-VN1. Sau khi sự kiện khiến SCP-590-VN phát triển dị tính xảy ra, dị thể đã không còn có thể dọn dẹp, nhưng lại biết nói bằng giọng nói được cài đặt sẵn và chơi những bài hát trẻ em cơ bản bằng cách điều chỉnh âm báo mặc định. Tổ Chức vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về sự biến đổi dị thường này.

Phụ lục 590.1: Phỏng vấn sơ bộ

Người thực hiện phỏng vấn: Ts. Hoàng Minh Tuấn

Đối tượng phỏng vấn: SCP-590-VN

Thời gian: 13/04/2014


<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

Ts. Tuấn: Chào SCP-590-VN, chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé?

SCP-590-VN: Cháu. Là. Alice.

Ts. Tuấn: Số hiệu của cháu là SCP-590-VN.

SCP-590-VN: Ứ. Chịu. Đâu. Alice. Là. Alice. Cơ.

SCP-590-VN bật một tiếng khóc đã được thu âm sẵn và từ chối trả lời. Ts. Tuấn chấp nhận gọi SCP-590-VN là "Alice" khi thấy dị thể không có dấu hiệu dừng lại.

Ts. Tuấn: Được rồi, Alice, vậy cháu có biết mình là robot dọn dẹp không?

SCP-590-VN: Cháu. Biết. Ạ.

Ts. Tuấn: Vậy cháu hiểu nhiệm vụ của mình chứ?

SCP-590-VN: Nhiệm. Vụ. Đó. Không. Vui. Cháu. Thích. Chơi. Với. Các. Bạn. Hơn.

Ts. Tuấn: Vậy cháu trở thành như này vì cháu muốn vui chơi?

SCP-590-VN: Vui. Chơi. Nghe. Các. Câu. Chuyện. Như. Chuyện. Về. Cậu. Bé. Gỗ. Vậy.

Ts. Tuấn: Vậy cháu cũng biết Pinocchio?

SCP-590-VN: Pinocchio. Cô. Tiên. Xanh. Cháu. Thích. Cô. Tiên. Xanh.

Ts. Tuấn: Cháu biết những thông tin này từ đâu vậy?

SCP-590-VN: Cô. Tiên. Kể. Cho. Cháu. Cô. Tiên. Đến. Khi. Cháu. Sạc. Điện.

Ts. Tuấn: Cô tiên? Cháu có thể cho chú biết thêm về người này được không?

SCP-590-VN: Cô. Dặn. Là. Giữ. Bí. Mật. Không. Thì. Cháu. Sẽ. Không. Còn. Được. Như. Này. Nữa.

Ts. Tuấn: Được rồi, chú đã hiểu, cảm ơn cháu Alice.

<KẾT THÚC BẢN GHI>


LỜI KẾT: Sau cuộc phỏng vấn trên, SCP-590-VN đã được giám hộ bởi Nghiên cứu viên Trần Thu Yến. Ncv. Yến có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép dị thể và khám phá các dị tính có khả năng bộc phát. Điều tra về đối tượng "Cô tiên" vẫn đang được tiến hành.

Phụ lục 590.2: Ghi chép của Ncv. Yến


13/04/2014

Tôi sẽ bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ này nhằm theo dõi SCP-590-VN. Sau khi đọc qua tài liệu thì tôi cũng không hiểu sao họ lại ủy thác nhiệm vụ cho một người chưa có kinh nghiệm về trẻ em như mình. Có thể đây là một phần của bài huấn luyện tại Điểm-41-VN chăng?

Họ đã giao cho tôi bộ sạc và vệ sinh SCP-590-VN, một tập sách truyện và tuyển tập nhạc thiếu nhi. Tôi được yêu cầu đưa dị thể qua nhà trẻ của Điểm-41-VN mỗi ngày và đón nó về vào cuối ngày. Tôi không rõ liệu nó sẽ thích nghi thế nào với chỗ đó, nhất là khi nó là một đứa đặc biệt đúng nghĩa đen. Nhưng xét theo những thứ mà tôi phải nghiên cứu và đối mặt hàng ngày thì nó cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn đâu, tôi tin là vậy.


14/04/2014

Mọi chuyện không như tôi tưởng tượng. Có vẻ như SCP-590-VN đã bị xa lánh do bản chất của dị thể. Nó không thể vẽ tranh hay nhảy múa và bị đẩy ra một chỗ trong những giờ học này. Nó đã khóc rất nhiều. Dù đó chỉ là âm thanh được ghi âm sẵn nhưng tôi cũng cảm nhận được phần nào cảm xúc của nó. Nó hỏi tôi rằng liệu đối tượng "Cô tiên" này có chọn sai người hay không.

Tôi đã gọi điện phàn nàn với mấy người phụ trách dị thể và yêu cầu họ trang bị các chức năng cần thiết. Mấy người đó sao có thể cho trẻ con đi học mà không mua giấy bút cho chúng nó cơ chứ? Tôi đã an ủi SCP-590-VN và đọc truyện cho nó đến lúc nó ngủ, hay hết pin chăng, tôi cũng chẳng rõ nữa. Vậy ra đây là cảm giác làm phụ huynh.


15/04/2014

Tôi vừa đưa SCP-590-VN vào sửa chữa, mong kỹ sư ở đó có thể chỉnh sửa dị thể để phục vụ cho đúng mục đích hiện tại. Vậy là tôi rảnh được một tối.

Nhưng nghĩ lại thì liệu rảnh như này có phải là ý hay? Mới có ba ngày thôi mà tôi không nhớ mình đã từng làm gì vào buổi tối trước khi SCP-590-VN đến rồi. Nếu đây là một hộ gia đình thì tôi sẽ có thời gian để xem tivi hay đi nhậu gì đó. Nhưng tôi lại không hề có những thú vui như vậy. Tôi cũng vừa mới hoàn thành tài liệu cho dị thể mà mình được phân công ghi chép nữa.

Chắc tôi sẽ đọc mấy cuốn sách truyện hay nghe mấy bài nhạc để có thể hát và kể lại cho SCP-590-VN.


17/04/2014

Cuối cùng thì SCP-590-VN cũng đã được chỉnh sửa xong. Họ đưa tôi một mục lục hướng dẫn những chức năng mới. Có vẻ như mấy cái chổi được thay bằng cọ vẽ. Về việc nhảy múa thì không thể làm gì nhiều lắm, họ chỉ có thể gắn thêm đèn led và cài đặt các chương trình di chuyển mô phỏng điệu nhảy mà thôi.

Được cái là giờ giọng nói trong SCP-590-VN không nghe như một bà cô nào đấy nữa. Tôi thích điều này vì giọng cũ đôi lúc khiến tôi giật mình. Giờ thì tôi có thể tự tin gọi SCP-590-VN là "cháu" hay "con" rồi.

Ngày mai tôi sẽ đưa cháu đi học trở lại.


15/05/2014

SCP-590-VN có vẻ được lòng rất nhiều đứa trẻ tại khu nhà trẻ. Nhân sự điều dưỡng tại đây báo cáo rằng cháu thường bắt chuyện với những đứa trẻ khác và tò mò về rất nhiều thứ. Dù không nhìn thấy được nhưng cháu lại có thể nhận diện được giọng nói của các bạn xung quanh và có thể phân biệt chúng dễ dàng.

Vấn đề về giờ vẽ và nhảy múa lúc trước cũng đã được khắc phục, giờ cháu có thể vẽ những bức tranh đơn giản như nhà, cây hay chính bản thân chỉ bằng mô tả lời nói. Họ còn khen cháu múa chuẩn theo nhịp và rất tự tin nữa. Tôi không rõ như thế là thế nào, nhưng có vẻ cháu cũng được một vai trong buổi diễn văn nghệ sắp tới. Chắc tôi sẽ bỏ chút thời gian để tham dự.


26/05/2014

Alice đang nóng. Cháu di chuyển rất chậm chạp. Robot có ốm được không?

Sáng mai tôi sẽ đưa cháu vào bệnh viện khu sửa chữa. Mong không có gì nghiêm trọng. Giờ tôi sẽ tạm tắt nguồn cháu.

Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân đâu.


27/05/2014

Có vẻ như là Alice bị thiếu dầu, dẫn đến việc các bộ phận hoạt động không còn được trơn tru nữa. Tôi sẽ đưa cháu đi kiểm tra hàng tháng từ giờ. Nhưng hiện tại thì mọi chuyện có vẻ ổn thỏa rồi.

Mỗi lần nhìn cháu nằm tại bộ sạc, tôi lại thấy bình yên đến lạ thường. Dù "Cô tiên" có là ai, tôi cũng muốn cảm hơn họ vì đã đem Alice đến cho tôi.


30/05/2014

Hội diễn văn nghệ thành công tốt đẹp. Vai của Alice là chú Rùa trong câu chuyện "Rùa và Thỏ". Dù vai của cháu không nhiều lời thoại bằng Thỏ nhưng cháu lại diễn rất tự nhiên. Có vẻ như những đêm tập dượt với tôi đã đạt được thành quả vượt xa kỳ vọng. Ai cũng vỗ tay khi Rùa về được đích.

Có vẻ như Alice đã có khả năng học hỏi rất tiến bộ. Chúng ta có thể dựa vào điều này để phân tích tâm lý trẻ em trong tương lai.

Phụ lục 590.3: Vào ngày 11/04/2015, một thực thể bất ngờ xuất hiện tại phòng của Ncv. Yến. Thực thể kể trên có đặc điểm là một người phụ nữ màu xanh mang đôi cánh bướm. Dưới đây là bản ghi camera sự cố.

<BẮT ĐẦU BẢN GHI>

Ncv. Yến đang làm việc tại bàn của mình. SCP-590-VN đang vẽ tranh bằng bộ cọ vẽ được thêm vào. Một chùm sáng lóe lên. Thực thể không rõ xuất hiện.

KHÔNG RÕ: Xin chào, con người.

Ncv. Yến che mặt. Cô sau đó từ từ mở mắt để nhìn thực thể.

Ncv. Yến: Ngươi là ai? Alice, con trốn đ-

SCP-590-VN: A. Cô. Tiên!

Cô tiên: Chào cháu, Alice. Một năm qua cháu có thấy vui với phép màu cô ban không?

SCP-590-VN: Có. Ạ. Cháu. Rất. Vui. Được. Gặp. Bạn. Bè. Được. Chơi. Đùa. Được. Diễn. Kịch. Nữa. Cháu. Rất. Vui. Ạ.

Cô tiên: Vậy cháu muốn có thể như các bạn không? Được chạy nhảy, vui đùa, có cơ thể như một người bình thường ấy?

Ncv. Yến: Khoan đã, bà chính là người đã ban cho Alice trí khôn?

Cô tiên: Đúng, đây là phép màu từ ta. Ta sẽ khiến cho những đứa trẻ ngoan có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

SCP-590-VN: Cháu. Muốn. Như. Này. Cháu. Muốn. Bạn. Bè. Nhận. Ra. Cháu. Cháu. Sẽ. Không. Đổi. Đâu.

Cô tiên: Nhưng cháu sẽ phải như này cho đến khi hỏng hóc và bị vứt đi như một đồ vật, trong khi cháu có thể lớn hơn, có cuộc sống riêng và trở thành một cô bé thật sự.

Ncv. Yến: Bà nghe Alice nói rồi mà, con bé muốn như thế, nó không cần bà phải can thiệp vào. Bà ban quyền sống cho nó thì hãy để nó tự quyết định cuộc đời đi!

Cô tiên: Các người đã tẩy não con bé rồi. Nếu ta không biến nó thành một con người tự do thì các người sẽ nhốt nó như những con thú kỳ dị khác tại nơi đây thôi. Giờ ta phải tiêu diệt những kẻ dám cản trở quyết định của ta.

Thực thể giơ cánh tay trái đang tích điện của mình lên.

Ncv. Yến: Làm đi, nếu bà muốn. Tôi sẽ bảo vệ ý nguyện của Alice đến hơi thở cuối cùng.

Cô tiên: Nếu ngươi muốn v-

SCP-590-VN: KHÔNG. ĐƯỢC. HẠI. MẸ. YẾN!

SCP-590-VN lấy đà lao lên bàn tay của thực thể, khiến nó bị chệch hướng nhắm. Đường tia điện vì thế mà không trúng hoàn toàn Ncv. Yến, nhưng khiến cô bất tỉnh.

Cô tiên: Không thể nào, cháu thực sự… thực sự yêu quý cô ta? Cháu sẵn sàng hy sinh vì một trong những con người từng bắt cháu làm công việc bẩn thỉu ư?

SCP-590-VN: Mẹ. Yến. Là. Mẹ. Cháu. Cô. Không. Được. Bắt. Mẹ. Cháu. Đi.

Cô tiên: Được, nếu cháu muốn thì cô sẽ chiều theo ý cháu. Nhưng nên nhớ, đây là cơ hội một lần duy nhất, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

SCP-590-VN: Không. Sao. Ạ. Cháu. Chỉ. Cần. Mẹ. Là. Được. Rồi.

Thực thể lắc đầu ngán ngẩm, sau đó biến mất bằng một luồng sáng.

<KẾT THÚC BẢN GHI>


LỜI KẾT: Sau sự cố, Ncv. Yến đã được đưa vào cấp cứu và được xác định là chỉ bị bỏng nhẹ. Tổ Chức hiện vẫn đang trong công cuộc truy vết tung tích thực thể "Cô tiên", nay sẽ được đánh dấu là CNĐLT-109, và những dị tượng mà đối tượng đã và có thể sẽ gây ra.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License