SCP-5922
rating: +3+x
Vật Thể: 5922
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Ảnh hưởng:
warning

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Trình thu thập web ANGELA.aic của Tổ chức có nhiệm vụ kiểm soát mạng Internet và tin tức về các trường hợp đột tử, đặc biệt tập trung vào các cá nhân chia sẻ không gian mạng. ANGELA.aic phải thường xuyên truy vấn nhật ký trò chuyện do ORPHEUS.aic thu thập nhằm tìm kiếm và quét các tin nhắn tương tự và quét chúng để ngăn ngừa nhận thức độc tiềm ẩn.

Mô tả: SCP-5922 là một tin nhắn chứa nhận thức độc có khả năng gây ra suy tim cho đối tượng nhận được nó. SCP-5922 được phát hiện sau một sự kiện diễn ra vào ngày 22/09/2020 và gây ra cái chết của bảy cá nhân trong độ tuổi từ 18 đến 26 trong khoảng thời gian 7 phút. Tất cả đối tượng được phát hiện đã trò chuyện trong cùng một phòng chat online vào thời điểm tử vong.

Vào ngày 25/09/2020, đội quản thúc tìm thấy Alexandre Castro, một thường dân liên quan đến sự cố. Ông Castro được phát hiện trong trạng thái đau khổ, sau đó được cấp thuốc lú và tư vấn tình cảm.


Phụ lục 5922.01: Bản Sao Nhật Ký Trò Chuyện

Yissod
22/09/2020
Bầu trời
beans
22/09/2020
lần đéo nào cũng vậy
Tohos
22/09/2020
mọi người
PROSP
22/09/2020
@Yissod Tao thề đấy
Tohos
22/09/2020
ê mọi người
xem này
Mấy ông đang tự thở
NICO NICOOOO
22/09/2020
Tao ghét mày
Yissod
22/09/2020
Mày thật to gan khi nghĩ tao có thể thở được
beans
22/09/2020
ông biết là tui luôn để ý cái mũi của ông mừ
mí ngón chân của ông đang không thoải mái đó
Tohos
22/09/2020
AAAAAA
ông đang tự nháy mắt kìa
beans
22/09/2020
ôi ác thật
lưỡi của ông không nằm trong miệng kìa
Yissod
22/09/2020
Giờ ông nhận ra rằng thời gian trôi đi không thể quay lại và từng giây trôi qua là một giây tiến gần hơn tới cái chết không thể tránh khỏi
Tohos
22/09/2020
omg
nhưng giờ ông nhận thức được tầm nhìn ngoại vi của mình :)
NICO NICOOOO
22/09/2020
@Yissod bro…
beans
22/09/2020
KHỐN NẠN THẬT
ok ok xem này…
TIM ÔNG GIỜ ĐANG TỰ ĐẬP
beans
22/09/2020
@Tohos >:)
beans
22/09/2020
helu?
beans
22/09/2020
mọi người?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License