SCP-5935


đánh giá: +18+x
warning01.png
Mã vật thể: 5935
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
thaumiel
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
critical

header.png

SCP-5935.


Điểm Quản thúc Giám đốc Điểm Trưởng Nghiên cứu viên Đội Đặc nhiệm Cơ động
DỮ LIỆU BỊ GIẤU DỮ LIỆU BỊ GIẤU DỮ LIỆU BỊ GIẤU DỮ LIỆU BỊ GIẤU

Ca?nh báo Nhận thức độc: Để đảm bảo an toàn cho mọi nhân sự truy cập tài liệu này, một số cái tên đã được lấy lại. Những cái tên này hiện không còn có thể được tiếp cận.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Chỉ các thành viên của Hội đồng Giám Sát Viên Tổ Chức SCP được phép tiếp cận Điểm Aleph. Việc giới hạn quyền tiếp cận phải được đảm bảo từ xa bởi Đội Đặc nhiệm Cơ động Alpha-1 "Xích Hữu Thủ". Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không có ngoại lệ, không ai được phép tiếp cận SCP-5935 khi chưa được chấp thuận. Tất cả các cá nhân cố gắng xâm nhập Điểm Aleph khi chưa được chấp thuận phải bị tiêu diệt ngay khi bị phát hiện.

SCP-5935-1 hiện đang được quản thúc bên trong SCP-5935. Không có quy trình quản thúc nào khác là cần thiết.

Mô tả: SCP-5935 là một địa điểm ngoại không gian nằm bên trong một vùng có kích thước khoảng 0.23km x 0.31km ở Nam Đại Dương, được gọi là Điểm Aleph. Chiều không gian bên trong SCP-5935 có kích thước lớn hơn rất nhiều so với bề mặt bên ngoài. Việc đo đạc chính xác kích thước của vùng không gian này là gần như bất khả thi. Sự tồn tại của dị thể này gần như không thể được xác định. Vùng không gian này không thể được tiếp cận qua đường biển. Vùng đại dương bao quanh SCP-5935 luôn được bao phủ bởi một màn sương mù dày che khuất tầm nhìn hướng vào bên trong ranh giới của dị thể.

Bên trong SCP-5935 là một vùng đất rộng và tương đối bằng phẳng duy nhất. Tọa lạc tại vùng đất này là Pandaemonium, một siêu đô thị bao phủ toàn bộ diện tích hòn đảo này.

Pandaemonium bao gồm hàng trăm triệu tòa nhà chọc trời giống hệt nhau. Mỗi tòa nhà chọc trời trong số này cao khoảng 430m, với những tòa nhà cao nhất có chiều cao lên tới trên 1.12km. Dân số của Pandaemonium không thể được xác định, và không quan trọng.

Mục đích tồn tại của Pandaemonium được xác định là để quản thúc SCP-5935-1.

SCP-5935-1 là một thực thể được quản thúc bên trong Pandaemonium.1

Phụ lục 5935.1: Thông tin đã thu thập
Phụ lục 5935.2: Các bản ghi âm đã thu thập

Phụ lục 5935.3: Phân tích đối tượng đã tiếp nhận

Phụ lục 5935.4: Thông tin được thu thập bổ sung

Phụ lục 5935.5a: Bản ghi tự động cuộc họp khẩn cấp

Phụ lục 5935.6: Bản ghi đánh giá tình trạng y tế

Phụ lục 5935.5b: Bản ghi tự động cuộc họp khẩn cấp

Phụ lục 5935.7: Phỏng vấn

Phụ lục 5935.8: Các bản ghi âm đã thu thập

Phụ lục 5935.9: Thông tin được thu thập bổ sung

Phụ lục 5935.10: Triê?n//2. khai khẩn cấp Đội Đặc nhiệm Cơ động Alpha-1

Phụ lục 5935.??: Lỗi hệ thống
Hơi ấm của con đâu rồi?

Nhịp đập trái tim con đâu rồi?


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Sau sự kiện ngày ██/██/████, SCP-5935 đã được phân loại là EXPLAINED. Không có quy trình quản thúc nào khác cần thiết.

Mô tả: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Phụ lục 5935.1: Khi Chúng Ta Về Nhà


Ngươi là ai?Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License