SCP-5943

Binary_Star_Loop_Blink.gif

Look at him go!

đánh giá: +8+x

Mã vật thể: SCP-5943

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do dị tính của SCP-5943, việc quản thúc dị thể theo lý thuyết là bất khả thi, bất kỳ nhân sự nào dưới quyền hạn cấp 3+ phát hiện và nghe thấy tín hiệu từ SCP-5943 sẽ bị giam giữ và cấp thuốc lú.

Mọi nhân sự không thuộc Tổ Chức phải được giữ im lặng nếu họ cố gắng báo cáo về dị tượng và được cấp thuốc lú dựa trên thời gian phát hiện ra SCP-5943.

SAO ĐÔI phải tiếp tục nghiên cứu dị tượng của SCP-5943.1

Mô tả: SCP-5943 là một dị tượng được quan sát trong hệ mặt trời và có giả thuyết diễn ra trong các hệ tiên tiến khác. SCP-5943 là sự truyền sóng tín hiệu giữa các hành tinh cho phép chúng giao tiếp với nhau.

Cuộc trò chuyện chủ yếu bao gồm các hành tinh nói về những hiểm họa mà chúng phải đối mặt và đôi khi có thể là những cuộc trò chuyện thông thường hoặc không được hiểu rõ.

Ts. Rynhart đã được giao nhiệm vụ giám sát nghiên cứu của SAO ĐÔI về SCP-5943. Bất kỳ phát hiện mới nào về SCP-5943 đều phải được ghi lại.

Phát hiện: SCP-5943 được phát hiện vào ngày 20/04/2020 sau khi Ts. Tomer phát hiện nhiều đường truyền tín hiệu không rõ nguồn gốc. Việc Ts. Rynhart đề xuất SAO ĐÔI phiên dịch sóng tín hiệu được chấp thuận. Sau khi phiên dịch thành công, tài liệu của SCP-5943 phải được chuyển tới Chương Trình Beholder. Toàn bộ nghiên cứu về SCP-5943 chỉ được thực hiện trong chương trình nói trên.

Phụ lục-01: Sau khi Ts. Rynhart đảm nhận dự án, SCP-5943 đã được chuyển với Cơ sở Dữ liệu Chương Trình Beholder. Phần còn lại của tài liệu này được lưu trữ trong Cơ sở Dữ liệu Chương Trình Beholder, quyền truy cập chỉ được chấp thuận cho thành viên của chương trình hoặc nhân sự nhận được quyền truy cập đặc biệt. Nếu bạn là một trong số đó, xin hãy điền thông tin ủy quyền được chỉ định vào dưới đây.

ID
MẬT KHẨU
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License