SCP-5956


Chào mừng, Chỉ Huy Xyank.
Bạn hiện đang truy cập tài liệu từ DTG-001-A ("Dòng Thời Gian Chính").
Mã vật thể: SCP-5956
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
antithesis
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
caution

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do SCP-5956 là một hậu thực. hậu thực tiễn (danh từ): một khái niệm nguyên nhân và hệ quả trong đó một tác động trong thời gian trước nguyên nhân tạo cấu gây nên ảnh hưởng sau hậu quả tác động lên hậu quả chính gốc. nên ta có thể định trước quản thúc, nó được "quản thúc" qua chính các hiệu ứng của nó tạo dựng.

SCP-5956 chỉ được phép khởi động bởi nhân sự qua huấn luyện và có giấy phép, kể cả trong những tình huống khẩn cấp. Các phân tích về hướng sử dụng vật thể cung cấp tại phần mô tả dưới hiện không đủ để thiết lập hoạt động an toàn.

Bất kì sự kiện liên quan đến việc sử dụng SCP-5956 trong tương lai cần được ghi lại với mức chính xác cao và, thực hiện việc tự thông hiểu cần thiết, thông báo tới Phân Khu Dị Thể Thời Gian. Trong sự kiện Phân Khu Dị Thể Thời Gian không còn tồn tại, hoặc chưa bao giờ tồn tại ở dòng thời gian hiện tại, phía dòng thời gian chính cần phải được thông báo rằng đối thời gian còn lại cần được lên án phó.

Sau sự hoàn tất lặp vòng nhân quả. lặp vòng nhân quả (danh từ):một chuỗi các sự kiện tự nó xảy ra, qua hậu thực tiễn hoặc dịch chuyển thời gian. cần đến SCP-5956, vật thể sẽ được quản thúc tại một địa điểm đặc biệt mà chỉ có CH. Xyank ở Dòng Thời Gian Chính biết.

Thông Cáo từ Ủy Ban Tuyệt Mật: Sau cuộc đàm thoại với CH. Xyank, Ủy Ban Tuyệt Mật đã liệt SCP-5956 dạng Antithesis, nghĩa rằng dị thể buộc sử dụng để chặn quản thúc các dị thể khác (và chính nó).


REISNOCANNON.jpg

Pháo REISNO.

Mô tả: SCP-5956 là một dạng pháo REISNO.Chế Hậu Thực Tiễn Đồng Nội Thường Tính Thuyết Lý, một cỗ máy biến đổi thời gian cho phép sự đồng bộ hóa một trí khôn riêng biệt tại hai thời điểm khác nhau trong thời gian. Khi kích hoạt, pháo REISNO liên kết trí bộ của người dùng hiện tại với người đấy tại điểm thời quá khứ; hiệu lực khiến, kiến thức và trải nghiệm "kinh điển" của một người có thể được điều chỉnh thông qua truyền thông liên thời và sự hợp tác của bản thể khác của chính họ.

SCP-5956 không thể tạo nên dòng thời gian khác. Thử nghiệm điều chỉnh sự kiện trong quá khứ qua pháo REISNO có thể kiến tạo liên thời hình hoạt, dẫn đến sự sụp đổ dòng thời. Thay vào đó, vật thể được dùng để kích hoạt lặp vòng nhân quả.Theo định nghĩa, lặp vòng nhân quả không thể bị 'kích hoạt' do việc khởi động Pháo REISNO là do thúc đẩy bởi các sự kiện cho phép nó xảy ra. thứ mà đã hiện bán kích hoạt.

Một tác dụng phụ khác liên quan đến việc sử dụng Pháo REISNO là việc một bản thể quá khứ không thể nhớ được sự tác động từ một bản thể tương lai. Khi mà liên kết tạo bởi SCP-5956 bị cắt đứt, bản thể quá khứ bị nhiễm nhận thức độc khiến quên đi việc đã có liên kết với dòng thời gian của chính họ. Điều này không xảy ra do việc thiết kế; mà do, hiện tượng xảy ra nhằm ổn định định luật liên thời có kết nối bản thân. Định luật này giúp giảm thiểu việc xảy ra nghịch thời, vì khi bản thể quá khứ không còn trí nhớ nó sẽ hoạt động thiếu thông minh khi không bị bản thể tương lai điều dẫn.

Phân tích khái niệm dưới dây cho ta khả năng sử dụng Pháo REISNO an toàn:

Quy trình Pháo REISNO (Giản hóa)

(đặt bản thể quá khứ là p và bản thể tương lai là f):

  • p trở nên đồng bộ với f và nhận các chỉ dẫn;
  • p thực hiện các chỉ dẫn, cẩn thận phiên âm chúng;
  • p ngắt đồng bộ khỏi f và dần quên đi sự vụ tương tác;
  • p trở thành f thông qua phát triển the gian thời;
  • Phân Khu Dị Thể Thời Gian thông báo f rằng họ cần phải liên hệ p, theo như tương tác gốc;
  • f khởi động Pháo REISNO để đồng bộ với p, cung cấp họ các chỉ dẫn;
  • f đảm bảo rằng p phiên âm và thực hiện đầy đủ các chỉ dẫn;
  • f tắt Pháo REISNO, lưu giữ trí nhớ của họ về cuộc tương tác.

Khám phá/Nguồn gốc(?): Vào ngày 23/11/2020, Ts. Daniil Sokolsky của Điểm-43 hạ sĩ Ts. Place H. McDoctorate của Điểm-87 nhằm kiến tạo Pháo REISNO để sử dụng cho nhiệm vụ thay biến cấp cao. Mặc cho không được thông báo trước, Ts. McDoctorate có vẻ như đã đang chế tạo dị thể từ trước; khi được tra hỏi, anh cho rằng anh đã liên kết đồng bộ với bản thể tương lai trong quá khứ, người đã hạ lệnh anh chế tạo Pháo từ mấy tuần nay. Khi hoàn thiện, Pháo REISNO được thuyên chuyển tới Điểm-120 do độ tiêu thụ năng lượng lớn, sau đó Ts. McDoctorate ngắt liên kết khỏi bản thể tương lai, quay về Điểm-87, và quên đi sự vụ tương tác. Như vậy, Ts. McDoctorate phải được Phân Khu Dị Thể thời Gian yêu cần kích hoạt SCP-5956 vào ngày 01/01/2034, hoàn thành hậu thực tiễn của sự vụ đã xảy ra.


Theo như bản ghi nội bộ, có (2) tệp tin liên quan ở trong dòng thời gian hiện thời hoặc dòng thời gian phụ.
Để xem tệp tin liên quan kế, bấm vào đây.


đánh giá: +22+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License