SCP-5956

The ListPages module does not work recursively.
Chào mừng, Chỉ Huy Xyank.
Bạn hiện đang truy cập tài liệu từ DTG-5956-X ("Dòng Thời Gian Nghịch Lý").
Mã vật thể: SCP-001
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
apollyon
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
critical

AAFD-1.jpg

Cơ Sở Ổn Định Huyền Bí AAF-D, 08/09/2024.

QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: Do SCP-001 là một thất bại trong việc ngăn chặn nghịch lý, nó được "quản thúc" thông qua việc giảm thiểu tác động của nó lên các mốc thời gian khác.

Hàng năm, vào ngày thứ tám của tháng chín, các hành động sau cần được thực thi tại Điểm-43:

Mọi hành động bó buộc thời gian đến từng giây là vô cùng khó khăn để thực thi.
Thời gian địa phương Hành động yêu cầu
N/A Ts. A. Zlatà cần cung cấp tín hiệu thời gian chính xác tới ĐĐNTG Omega-001 thông qua radio cho từng hành động liệt kê dưới đây.
17:17:52 Ts. D. Deering cần phải được thông báo về nghĩa vụ quản thúc của ông. Một người lưu giữ SCP-001-B cần phải hiện diện.
17:18:22 Ts. Deering phải khởi động Pháo REISNO và thông báo Dòng Thời Gian Chính vào đúng thời điểm này trong năm 2002; ông cần nói những lời sau: "Không có khẩu Pháo1 nào cả"; rồi yêu cầu sở hữu SCP-001-B, sau đó cấp liều nhận thức độc mạnh.
18:21:-- Đặc vụ S. Radcliffe không được phép phản hồi qua radio.
18:22:00 Ts. B. Del Olmo cần liên hệ CH. L. Lillihammer qua radio và nói lời sau: "Có gì đó sai sai."
18:22:29 Trưởng khu A. Mukami cần khởi động khóa cửa ngăn Cơ Sở AAF-D, với toàn bộ nhân sự bên trong.
18:22:36 Trưởng khu Mukami cần thông báo mệnh lệnh sơ tán tới Khu An ninh và Quản thúc, Thần Học Chiến Lược và Lưu Trũ và Kiểm Đối.
18:22:41 Đặc vụ Radcliffe không được phép phản hồi qua radio.
18:22:57 Trưởng khu Mukami cần khởi động khóa cửa ngăn Khu An ninh và Quản thúc, Thần Học Chiến Lược và Lưu Trũ và Kiểm Đối, với toàn bộ nhân sự phía trong.
18:23:01 Ts. D. Markey phải khởi động Quy trình INTERITUS, phá hủy cánh cấp Euclid và Keter của Khu An ninh và Quản thúc.
18:23:17 Đặc vụ Radcliffe phải phản hồi qua radio câu sau: "Xin nói với tôi anh thoát khỏi đó rồi."
18:23:29 Trường khu R. Ambrogi phải khóa khu Hệ thống Tàu Ngầm Liên Khu và kích hoạt cơ chế xả chân không.
18:24:53 Ts. R. Wirth phải bò dưới bàn ông và kích hoạt thủ công cơ chế phóng hỏa Khu Lưu Trữ và Kiểm Đối.
18:25:11 Đặc vụ Radcliffe phải phản hồi qua radio câu sau: "Các buồng chắc vẫn an toàn! Nó ở ngay mạn Bắc phái hành lang thôi."
18:27:-- Trưởng khu Janet Gwilherm phải huy động các ĐĐNCĐ Alpha-43, Beta-43, và Delta-43 để kích hoạt thể thực quang phổ Cơ Sở AAF-A.
18:31:-- Ts. Del Olmo phải truyền tải nhận thức độc tê liệt với toàn bộ nhân sự tại Khu Thần Học Chiến Lược và Lưu Trữ và Kiểm Đối.
18:34:-- Trưởng khu Mukami phải điều phối vũ lực An ninh và Kiểm soát nhằm tiêu diệt toàn bộ nhân sự Điểm tại Khu Thần Học Chiến Lược và Lưu Trũ và Kiểm Đối, trừ Ts. Wirth.

Các nhân sự sau buộc phải nhận án tử :

 • Blank, Ts. Harold
 • Deering, Ts. Dougall
 • Ibanez, Trưởng khu Delfina
 • Lillihammer, Ts. Lillian
 • McInnis, CH. Allan
 • Nascimbeni, Trưởng khu Noe
 • Ngo, Ts. Nhung
 • Okorie, Ts. Udo
 • Wettle, Ts. William

Các cá thể bị tiêu hủy bởi sự xuất hiện mới đến từ SCP-001 phải được thêm vào danh sách.

ĐĐNTG Omega-001 cần phải lưu giữ rõ ràng các nhân sự phía đội không thể giao tiếp, và phải tiếp vòng khuyết tật này liên hồi.

Mọi bề mặt phản chiếu tại Điểm-43 phải được tiêu hủy hoặc loại bỏ khả năng phản chiếu. Chất lỏng phản chiếu phải bị hòa tan đến mức không còn khả năng phản chiếu. Khu Lan Truyền Nhận thức và Phản Lan Truyền Nhận thức phải đảm bảo rằng mọi nhân sự phải sử dụng Giải Pháp 001-A lên mắt họ mỗi 4 tiếng vĩnh viễn.


MÔ TẢ: SCP-001 là một vụ vi phạm quản thúc/ổn định dị thường bất thường thường niên xảy ra ở Khu Ổn Định Huyền Bí, Thần Học Chiến Lược, Lưu trữ và Kiểm đối, và An ninh và Quản thúc của Điểm-43. Biến đổi thực tại địa phương mạnh sẽ hình thành và thực hiện tiêu hủy chín nhân sự đã qua đời của Tổ Chức và gây tổn hại tới hệ thống quản thúc xuyên Điểm.

AAFD-2.jpg

Bản ghi an ninh bị hư hại của Bộ phận Ổn Định Huyền Bí Cơ Sở AAF-D, 08/09/2027.

Vào ngày 08/09/2002, Ts. Dougall Deering qua thần giao cách cảm nhận được loạt các chỉ dẫn từ bản thể tương lai của ông tại dòng thời gian điều phối khác. Ông được yêu cầu:

 • phân giải và ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện, nguyên văn;
 • dập thủ công các hệ thống van huyền bí hướng về Cơ Sở Ổn Định Huyền Bí AAF-D;
 • thông báo nhân sự Lao công và Bảo dưởng về khối lượng lớn chất thể huyền bí lớn mắc kẹt chưa qua xử lý, và sẽ dẫn đến sự vụ vi phạm quản thúc nghiêm trọng;
 • đảm bảo rằng AAF-D ngừng hoạt động hoàn toàn.

Ông cũng được yêu cầu thực hiện các hành động sau sau hai mươi năm:

 • thu hồi từ Điểm-120 một thiết bị được phát triển bởi 'Ts. P. H. McDoctorate' biết đến với cái tên 'Pháo REISNO';
 • sử dụng Pháo REISNO để liên hệ bản thể của ông hiện thời (2002);
 • thực hiện lại các chỉ dẫn ông đã đưa ra một cách chính xác, thêm vào đó phải đảm bảo luân hồi thời gian ổn định hoặc không sẽ gây nên một viễn cảnh vi phạm quản thúc vô cùng lớn.

Sau khi Ts. Deering xác nhận rằng ông đã hiểu toàn bộ chỉ dẫn, bản thể tương lai của ông ngắt kết nối. Dù kí ức của Ts. Deering về sự việc dần tan mờ, ông vẫn thực hiện đầy đủ các chỉ dẫn dựa vào bản ghi chính xác ông viết nên khi đang kết nối. Sự việc ngày 08/09/2002, thông tin chi tiết ở dưới, là kết quả.

Báo cáo Sự cố AAFD-I-117
NGÀY: 08/09/2002
NHÂN SỰ LƯU THU: D. Ibanez (Trưởng khu An ninh và Quản thúc)
THAM VẤN: Ts. A. McInnis, N Nascimbeni (Trưởng khu Lao công và Bảo dưỡng), Ts. D. Deering
TÓM TẮT: Lúc 17:19, Ts. D. Deering phát hiện hiện tượng tắc cục bộ tại ông thả orphic qua xử lý bởi Cơ Sở Ổn Định Huyền Bí AAF-D.. Đường thải orphic là một nguyên chất dị thường. Độ đặc sánh của nó có thể tạo dựng hiện tượng dị thường gây ngoài tầm quản thúc của khối hình Euclidean. Ts. Deering thực hiện xả cấp chất thải trên sang các cơ sở khác, phòng tránh được một vụ vi phạm quản thúc.

Sau qua đo lường nguy hại bởi Ts. Deering, Cơ sở AAF-D đã bị buộc ngưng hoạt động. Lúc 18:22, trong một cuộc kiểm tra thường nhật trước khi buộc ngưng, một ống ngầm chưa chất đã phát nổ. Gây nên án tử cho mười bốn nhân sự khu Lao công và Bảo dưỡng.
PHỤ LỤC: Sau sự cố, bảy nhân sự trung cấp Điểm-43 theo sát sự cố ngừng hoạt động tại AAF-D đã được trao huân chương và thực hiện tưởng niệm đối với các nhân sự không may qua đời. Lễ tưởng nhớ sẽ được thực hiện lại sau 10 năm, ngày 8 tháng 9 năm 2012, và các năm sau.

Trong vòng hai mươi năm đổ lại, không có thêm bất cứ sự vụ liên quan đến Cơ sở Ổn Định Huyền Bí xảy ra.

Trước ngày 08/09/2022, Ts. Deering yêu cầu Chỉ Huy Asheworth của Điểm-120, nhằm chuyển Pháo REISNO tới Điểm-43 để như ví dụ về phương thức hoạt động thời gian. Tuy vậy, vào ngày 08/09/2022, khi đang chuẩn bị các chỉ thị cuối, ông được báo cáo rằng thiết bị cũng như các dấu hiệu tồn tại của nó đã biến mất. Sự kiện 08/09/2022, chi tiết phía dưới, là kết quả tức thời xảy ra.

Báo cáo Sự cố 001-I-1
NGÀY: 08/09/2022
NHÂN SỰ LƯU THU: A. Mukami (Trưởng khu An ninh và Quản thúc)
THAM VẤN: Dr. X. Du (Trưởng khu Cơ học Lượng tử), Ts. D. Deering (Chủ tịch Ổn Định Huyền Bí)

TÓM TẮT: Ts. D. Deering đã vô tình tạo ra nghịch luận thời gian nghiêm trọng và vi phạm quản thúc liên qua do việc quản lý điều khiển thời gian kém qua một thiết bị biết đến với tên "Pháo REISNO."

Vào 17:18 ngày 08/09/2022, Ts. Deering nhận ra rằng hành động của ông vào 08/09/2002 đã bằng cách nào đó nghịch luật xóa đi sự tồn tại của cô mãy ông sẽ sử dụng. Nghịch luật tạo ra từ đó đã tạo ra sóng trận của hệ nhân quả độc, gian thời và năng lượng thuật tường, nếu không được kiểm chế, sẽ gây nên tái cấu trúc thực tại toàn thế Tuy vậy, sóng trận này có khởi nguồn tại điểm Ts. Deering thực hiện hành động nghịch lý, Cơ sở Ổn Định Huyền Bí AAF-D. Thay cho phản ứng nguyên liệu bí truyền còn sót lại trong cơ sở ngừng hoạt động, một hiệu ứng khác đã xảy ra.

AAF-D ngay lập tức được đổi về chế tác năm 2002, bao gồm các ảnh hưởng bí truyền cũ, với biến đổi phục hồi sát giới hạn, và các liên kết ngược đến cơ sở ổn định khác. Vật liệu cải tạo, đa số bao gồm nguyên tố nhân quả, thời gian và thuật tường, phản ứng nổ mạnh với sóng trận. Toàn bộ thiết bị ổn định tại cơ sở đạt độ phục tạo nghiêm trọng, và đa số các biến đổi mạnh của thực tại chưa xác nhận cũng theo đó biến thay. Các ảnh hưởng bao gồm, nhưng không giới hạn trong số dưới đây:

 • Sự tẩy xóa không đối xứng và có hiệu lực hồi tố của một thực thể không xác định.Các đường nét về sự tồn tại của chủ thể này có thể được tìm thấy trong một số tài liệu của Tổ chức và hồ sơ lịch sử, nhưng không có gợi ý nào về bản chất hoặc đặc điểm của nó và hiện tồn tại liên quan đến một sinh vật được gọi là "The Unyielding."
 • Tăng giảm về số liệu các chiều thời giantạm dịch/di động
 • Đơn sắc đỏ biến màu
 • Rước da
 • Sự xuất hiện của các thực thể xuyên thời gian
 • Đảo ngược trình tự thời gian
 • Hình sinh trong các thực thể phản chiếu
 • Nhiều bộ nhận thức ngoại cảm
 • Các hình thức ngôn ngữ và giao tiếp không còn tồn tại
 • Sự ngưng tụ của các chất bay hơi, dẫn đến nhiệt độ tăng mạnh
 • Thoái chức.thoái chức (danh từ): Việc thoái hóa một cá thể xuống bản cấp thấp nhất của họ; chống lại sự tiến hóa của họ.
 • Tăng tiết nước bọt

Một số các ảnh hưởng trên đã biến đổi sang thành vĩnh viến tại thời điểm hiện tại.

BÁO CÁO CHI TIẾT: Ngay trước sự cố, Ts. B. Del Olmo đã tham gia phỏng vấn với một vật thể SCP tại Khu An ninh và Quản thúc. Khi mà vật thể này dẫn biến mất do sự kiện nêu trên, ông không thể nhớ lại chính xác về cuộc hội thoại, nhưng ông đi khỏi buồng và tin rằng một vụ vi phạm quản thúc sẽ xảy ra. Ông tiến đến khu An ninh và Quản thúc để gọi radio tới Ts. Lillihammer và bày tỏ nghi vấn của ông.

Bảy nhân viên trung cấp người đã sống sót sau sự vụ thoái nhiệm AAF-D hiện đang thực hiện lễ tưởng nhớ trong lúc sự vụ vi phạm quản thúc đang diễn ra. Họ ngay lập tức nhận ra sóng trận nghịch lý bởi sự đổi thay thực tế xung quanh; Chỉ Huy Điểm Ts. L. Lillihammer báo đàm radio tới sĩ quan phía ngoài AAF-D, S. Radcliffe, nhằm cập nhật tình hình. Đặc vụ Radcliffe đã quên mất nơi mình đặt radio, và vì vậy không thể thu nhận sóng truyền từ Ts. Lillihammer. Ts. U. Okorie thực hiện tháo nắp một ống thải orphic, để kiểm tra tính tái thiết của nó; sau kiểm tra nhãn ảnh nhanh, cô báo rằng a) một sự kiện ma pháp sắp xảy ra, b) lớp bảo vệ quanh ống đã bị xốp hóa, và c) án tử của cô cũng sắp xảy ra. Cô sau đó rút tay khỏi đường ống và thực hiện tránh xa các thành viên khác trong nhóm; khối cơ cô đã xuyên qua lớp trung bì, đem theo đa số nội tạng và cấu trúc xương của cô, và rồi sụp xuống thành đống phủ tạng. Lớp trung bì của cô vẫn đứng vững.

Tiếng thanh của Ts. Del Olmo sau đó bị chặn bởi tiếng radio từ Ts. Lillihammer, âm hưởng của bộ đàm cao nỗi nó đủ để gây tổn thương thính giác những người xung quanh. Ts. Del Olmo quả quyết rằng "Có gì đó sai sai" trùng hợp với sự sụp đổ trung bì của Ts. Okorie và một chuỗi các dị tính hình ảnh thanh âm biểu thị khởi đầu của một vụ vi phạm quản thúc tại AAF-D. Ts. Wettle, giật mình bởi sự nô vang thanh, bước lùi về sau và ngã vào tường; cơ thể ông thác ra ngoài cùng với bề mặt tường cho đến khi bức tường cùng với hình thể vật lý và bộ đồ ông mặc hợp nhất. Ts. Wettle chỉ hét cho khi hiện tượng xảy ra hoàn toàn; và ông không ngưng hét trong thời gian hiện tượng diễn ra.

Ts. Lillihammer gọi đàm An ninh và Quản thúc với yêu cầu cửa ngăn tại AAF-D phải được đóng. Trưởng khu A. Mukami thực hiện chỉ thị ngay lập tức; sau khi tham vấn với Ts. Del Olmo, người vừa mới bước chân đến cửa văn phòng cô, cô đã ra lệnh sơ tán khỏi khu vực lân cận AAF-D.

Tại thời điểm này, năng lượng thuật thường tích tụ từ AAF-D đến được tủ khóa tài liệu dị thể tại Khu Lưu trữ và Kiểm Đối. Dẫn đến sự hình thành tự phát của hàng trăm hình thái tư tưởng quy mô nhỏ (các cấu trúc cơ bản được sửa đổi); các cá thể phát hình bản thể thân qua các tài liệu dạng in khổng lồ tại Khu.

Khi mà thực tại xung quanh AAF-D sụp đổ, Ts. Lillihammer lần nữa gọi đàm Ts. Del Olmo nhằm tìm kiếm khu vực an toàn nhất tại Điểm để sơ tán. Khi Ts. Del Olmo không phản hồi (radio của ông đã biến thành kính), Ts. Lillihammer gọi đàm Đặc vụ Radcliffe, người vẫn chưa tìm thấy radio của mình. Ts. Blank áp giải thủ công Ts. McInnis và cáo buộc anh tội gây sự kiện biến đổi thực tại vì sự yếu kém của bản thân trong sự kiện 2002. Ts. McInnis có vẻ như không còn khả năng trả lời. Cựu Trưởng khu Nascimbeni đã cố gắng xen ngang họ khi một sự kiện biến đổi cấu trúc mạnh mẽ diễn ra tại khu vực ông cùng với một lượng lớn nhân viên khác, hóa hơi nội tạng và giết ông ngay tức khắc.

Trưởng khu Mukami đóng khóa Khu Lưu trữ và Kiểm đối. Cô rồi nhận được thông báo rằng toàn bộ nhân sự An ninh và Quản thúc tại cánh quản thúc phía trên khu Thần Học Chiến Lược, toàn bộ nhân sự Thần Học Chiến Lược, đã bị tẩm chất thải orphic do hệ thống xả cấp từ cơ sở AAF-D quá tải và chuyển hóa sang dạng chất lỏng. Những thực thể này hiện đã tham gia vi phạm quản thúc cho các thực thể cấp Euclid và Keter còn sống sót. Liến tiếp, hai buồng quản thúc đã bị hủy hoại bởi siêu hỏa nhiệt và những thành phần trước đó đã bị xóa sạch. Trưởng khu Mukami cũng thực hiện khóa ngăn cả hai Khu này. Chuyên viên quản thúc Ts. D. Markey kết luận rằng những dị thể hiện giam giữ không thể bị chuyển hóa bởi những nhân sự đã chuyển thể, và kích hoạt giao thực Quy trình INTERITUS. Năng lượng tích tụ hình thành đã xóa sổ toàn bộ nhân sự cũng như dị thể hiện cư ngụ phía trong, gây nên thiệt hại toàn bộ khu vực Điểm.

Đặc vụ Radcliffe tìm thấy radio của mình, và để ý hai lần truyền tin thất bại của Ts. Lillihammer. Anh cô gắng liên hệ cô; tin nhắn của anh không được thu nhận, khi tiến vào AAF-D sóng radio chuyển thể hình thái vật lý và thực hiện định vị những bộ hệ thống còn xót lại, gây nên một vụ nổ toàn điểm.

Trưởng khu Lao công và Bảo dưỡng R. Ambrogi để ý rằng cửa ngăn AAF-D khỏi Hệ thống Tàu Ngầm Liên Khu đã bị hở, và tàu ngầm có chứa chướng khí vật liệu cải hình. Anh ngắt kết nối hệ thống và thực hiện xả chân không. Vật liệu cải hình đã bị hút đến cơ sở AAF-A, gần bở Hồ Huron; hệ thống đường dẫn đã bị đặc hóa thành xương người, còn AAF-A đã bị xả đầy chất cải hình. Trong vòng một phút, toàn bộ nhân sự tại cơ sở đã chết ngạt.

Trưởng khu Ibanez bước vào một khu đầy khí ấm, nhưng cô lại dần bị lạnh cóng. Ts. Lillihammer cố đẩy cô ra, nhưng cơ thể Trưởng khu Ibanez đã hóa dẻo; cuốn quanh Ts. Lillihammer như một quả bóng bay sắp nổ, bao quanh nội tạng cô. Ts. Blank ngã khụy xuống tường, than khóc đến mất kiểm soát.

Khu vực khắp LT&KĐ hiện đã hoàn toàn hợp thể, hợp nhất thành một cấu trúc vật lý duy nhất được cấu tạo chủ yếu bởi các xúc tu của giấy in báo papier-mache. Nó tăng thể tích bản thân bằng cách tiêu thụ quần áo mặc bởi nhân sự LT&KĐ sau khi biến đổi họ thành vật chất hữu cơ, và thải ra ngoài. Hợp thể này có khả năng di chuyển, và phát âm liên thanh biểu cảm đau khổ và/hoặc kích động. Ts. Wirth quay về văn phòng của ông, trốn dưới bàn, vfa kích hoạt tự pyroclastic phía dưới LT&KĐ. Vật thể dạng giấy đã bị thiêu rụi; Ts. Wirth thoát nạn, do bàn kim loại của ông đã chịu hầu hết các tác động nhiệt khi một lượng khói mù dạng rắt che phủ.

Một vật thể cấu hình Ts. Wettle tiếp cận những nhân viên trung cấp tại AAF-D, cầm theo vũ khí của AN&QT. Tiếng hét của Ts. Wettle thật vẫn có thể nghe thấy vang vọng qua các bức tường. Vật thể nói những lời sau với Ts. McInnis: "Cậu đã làm hết sức mình. Nó không phải lỗi của cậu, và sẽ không ai trách cậu cả. Ta sẽ sửa sai cùng nhau nhé." Ts. McInnis không trả lời. Vật thể chĩa vũ khí vào Ts. McInnis, và bấm còi. Xác Ts. McInnis ngã xuống mặt đất, và rồi biến mất cùng lúc với sự hiện diện của Ts. Wettle. Ts. Lillihammer và Ts. Blank tiếp tục trốn chạy qua AAF-D.

Đặc vụ Radcliffe nhận được lời cầu cứu cuối của Ts. Lillihammer, và phản hồi thành công. Anh khuyên cô và Ts. Blank trú ẩn tại buồng tập chung AAF-D, nơi được trang bị thiết bị giảm hại tối tân. Anh cấp cho họ hướng dẫn đầy đủ cách để tiếp cân buồng, không biết rằng toàn bộ cơ sở đã qua một đợt biến đổi Euclidean và đảo ngược chính hướng.

Khu Hành động và Áp chế được cử đến AAF-A để khám nghiệm cơ sở. AAF-A trống vắng. Cách đó một km, tại Biển Ipperwash, các ĐĐNCĐ Alpha, Beta và Delta-43 bắt gặp các nhân sự trước thuộc AAF-A, giờ hoàn toàn không còn bản năng, tham gia vào cuộc hành sát tại sự kiện Gấu Trắng Bơi Lội..Không có sự kiện nào như trên được dựng lên ở khu vực Điểm-43. Các nạn nhân được xác định là đã bị giết chính xác theo cách tương tự tại một sự kiện vào 09/2002 ở Reykjavík, Iceland. Do số lượng chất lỏng tiếp xúc ít hơn nên nhân sự không có mấy thương vong, tuy vậy cả ba ĐĐNCĐ gặp phải thương vong đáng kể khi mực nước tại Hồ Huron dâng lên nhanh chóng và nhấn chìm họ, và thực thể tồn hình giống với Kỹ thuật viên LC&BD Philip E. Deering thực hiện kéo chìm họ xuống từng người một.

AAF-D đã bị nhấn chìm bởi ánh đỏ sắc và các tác động biến đổi thực tại lớn; Ts. Blank mất thăng bằng và cố gắng giữ vững bản thân trên một ống dẫn nối đất. Tay của ông bị xuyên thẳng qua, và ông biến đổi thành một trái giống solanum lycopersicum (cà chua) ngoại cỡ rơi xuống sàn, nảy vào hướng đi của Ts. Lillihammer, và bị nát do giày cô đạp vào. Ts. Lillihammer ngưng chạy, nhìn xuống tồn dư của Ts. Blank, và thực hiện giám nghiệm dù cho các ống chất xung quanh liên tục phát nổ, chắn cô khỏi tầm nhìn máy quay. (Sau đó cô vẫn được tìm thấy tại vị trí trên, biến đổi cấp nguyên tử thành một con ma-nơ-canh cấu từ ván ép và sơn dầu.)

AN&QT phát hiện rằng vách ngăn với Lưu trữ và Kiểm đối và Thần học chiến lược bị vênh dần; mặc dù hệ thống máy quay không còn trả về dữ liệu hình ảnh, dữ liệu âm thanh truyền về liên tục bao gồm a) tiếng gõ của thịt và xương, và b) tiếng bơm chất lỏng. Thuyết luận rằng nhân sự biến đổi vẫn được tính là dạng người, Ts. Del Olmo truyền tải nhận thức độc tê liệt tới cả hai Khu trên; sau ba phút, đoạn âm thanh kết thúc. Vách ngăn bị xé toang ra, và nhân sự AN&QT trang bị chất lỏng ổn mòn và súng phun lửa đã tiêu hủy toàn bộ nhân sự còn xót lại tại khu vực bị ảnh hưởng, trừ Ts. Wirth.

Blank.jpg

Tàn dư của Ts. Harold Blank (đầy đủ).

Trong sự hỗn loạn của sự kiện, Ts. Deering thú nhận với nhân sự Điểm trung cấp về việc ông là người có trách nhiệm việc tạo ra nghịc lý gian thời. Trong khi các dạng nghịch lý gian thời thường sụp đổ và chuyển biến thời gian về lại lúc trước, có vẻ như vụ vi phạm này đã tạo một hiện tượng ổn định dị thường ngoài dự đoán nhằm giữ nó ổn định. Hiện tượng chống cự này diễn ra liên tục toàn thế giới; hệ thống kinh tế và xã hội của quần chúng sụp đổ trong một ngày, do sự biến đổi liên tục và các loại sự kiện phản nhau sẽ tồi tệ hơn khi về lâu dài. Viễn cảnh Cấp-K và vi phạm tạo ra viễn cảnh này được gán danh SCP-001. Điểm-43 trở thành trung tâm ổn định nhất cho nhân loại; nhân sự tồn dư dự đoán rằng SCP-001 đã đạt được cấp tinh khôn, có lẽ có được từ những sinh vật mà nó đã tiêu diệt, và cố tình bảo tồn nơi nó sinh ra bằng cách tiêu hủy toàn bộ.

Ts. Deering đề nghị rằng nhà phát minh của Pháo REISNO, Ts. Placeholder McDoctorate, cần phải được định vị và tra khảo về vị trí của thiết bị. Việc giúp Ts. Deering thực hiện nghĩa vụ và đảo ngược nghịch lý là được hi vọng. Ts. McDoctorate được triệu hồi từ Điểm-87 trong trạng thái hoang tưởng và rối loại và được lưu chuyển về Điểm-43, dành ra toàn bộ thời gian trên chuyến đi cố gắng thuyết phục rằng "những tác giả họ [đã] bỏ rơi ta." Khi được tra hỏi, Ts. McDoctorate cho rằng ông không có hiểu biết gì về 'Pháo REISNO'; khi được cho biết bởi Ts. Deering rằng một bản thể tương lai của Ts. McDoctorate đã phát minh ra thiết bị, và được cho rằng đã chỉ thị bản thể quá khứ thông tin cần thiết về thiết bị, Ts. McDoctorate cho rằng không có liên kết nào như trên từng xảy ra.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ts. McDoctorate thực hiện thử chế tạo Pháo REISNO với sự giúp đỡ của Khu Cơ Học Lượng Tử Điểm-43. Trong thời gian trên (và trải qua vài vụ vi phạm đáng kể), một sốl lượng các biến thể dị thường từ SCP-001 hiện hình.

NOCANNON.jpg

Pháo REISNO.

Trong vòng một năm trở lại đây, Ts. McDoctorate (thông qua phát triển thử nghiệm cực nhọc và brute force) phát triển thành công bản thử nghiệm.Trong những ngày cuối chế tạo, Ts. McDoctorate đã được bản thể tương lai đưa cho các chỉ định hỗ trợ hoàn thiện thiết bị. Việc trên được phỏng đoán là các chỉ thị chưa được gửi về quá khứ cũ do bất ổn thời không. của Pháo REISNO. Tuy vậy, để phục vụ lượng năng lượng thiết ý khổng lồ, một vài chức vụ Điểm (bao gồm nhiệm vụ Ổn Định Huyền Bí và An ninh và Quản thúc) bị tạm thời ngắt; việc trên được phỏng đoán cung cấp điện năng đủ cho 30 giây kết nối xuyên thời đồng bộ với khoảng cách gian không là 21 năm.

Vào ngày 08/09/2023, Ts. Deering chuẩn bị sử dụng Pháo REISNO để đồng bộ với bản thể quá khứ (2002). Ông đã nói với nhân sự Điểm trằng ông không còn tin vào chỉ thỉ năm 2002, và không có ý định phòng ngừa vi phạm quản thúc mà ông phòng ngừa hồi năm đó. Thay nào đó, ông định cho bản thể để vụ vi phạm 2002 xảy ra, với hi vọng sẽ phục hồi dòng thời gian chính. Sau khi tỉ mỉ đọc lại kế hoạch của mình, Ts. Deering bước vào Khu Cơ Học Lượng Tử Điểm và kích hoạt khẩu Pháo.

Harry.jpg

Ảnh khôi phục gương mặt của Ts. Blank từ nhận thức độc của Ts. Lillihammer..Nhân sự mô tả hình ảnh như đang "đốt cháy vào võng mạc của họ"; đây không phải một cách nói thông thường.

Trong khi đó, nhân sự Điểm dần để ý mức tăng dần trong cả hoạt động dị thường khu vực và độ bất ổn thời không. Lúc đầu cho rằng là các triệu chứng của việc sửa chữa dòng thời của Ts. Deering, những biến đổi thực tại này không được kiềm hãm cho đến lúc 18:21, lúc thời điểm mà ba Khu đã bị ảnh hưởng bởi sự kiện chính gây biến đổi dị thường về chế cài 2002, toàn bộ nhân sự bị chết tại thời điểm đó lần lượt được hồi sinh, và vụ vi phạm quản thúc bị diễn ra lần thứ hai.

Chưa chuẩn bị cho sự tái diễn này, nhân sự Điểm không lặp lại chính xác hành động của họ từ năm ngoái. Dẫn đến sự sống sót của hai Ts. H. Blank và L. Lillihammer, những người đã bị hợp nhất với năng lượng phóng ra trong vụ vi phạm trước. Ts. Blank đã đạt được khả năng tạo ra ký ức sai; Ts. Lillihammer có khả năng điều khiển nhận thức độc. Họ sử dụng khả năng mới để đe hại sức khỏe thể xác và tinh thần của nhân sự Điểm, hiển thị ý định độc hại và theo chủ nghĩa cô lập mà không rõ lý do.

Theo sau các sự kiện trên, Ts. Deering được tìm thấy tại cơ sở thí nghiệm Cơ Học Lượng Tử, đã chết do gặp phải nhận thức hình ảnh độc. Được biết rằng ông đã kích hoạt Pháo REISNO trước khi tự sát và, trong lúc thực hiện, có thể đã tiêu hủy dòng thời gian chính của ông trước khi ngăn chặn vi phạm năm 2002. Hành động của ông có thể đã ngăn chặn sự kiện được ghi rõ trong tệp này khỏi ảnh hưởng thực tại nền; chúng cũng có thể đã gây sụp đổ dòng thời gian phụ, thứ đã không xảy ra cho đến nay.

Ts. Deering để lại ghi chú sau giải thích cho hành động bản thân:

Philip,

Anh có thể nghĩ rằng em không yêu anh. Sau những gì em chuẩn bị làm đây, anh có thể chắc chắn rằng em không yêu anh. Anh sẽ không còn thấy em một lần nào nữa, và anh có thể mãi không biết được nguyên do. Em mong một ngày nào đó, bằng cách nào đó, anh có thể hiểu được lý do của những việc em đang làm đây.

Em nghi rằng các chúa tể thời gian vô biên đã luôn che chở bờ vai ẩn dụ của em, mong đợi rằng lời thú nhận này sẽ giúp họ hiểu chuyện gì đã xảy ra tại cái dòng thời gian tồi tệ nhất này. Họ có thể sẽ cho anh đọc bức thư này. Em sẽ cố tin vào một thứ mơ hồ rằng em đang nói chuyện với anh, dù sao thì, Philip, bởi vì ý tưởng án tử em nhận sẽ nghĩa lý rằng án sống của anh là thứ mà thúc đẩy em bước tiếp.

Em luôn phẫn uất thay anh khi em đạt đến thành công. Anh còn có thễ nghĩ thứ gì nhỏ mọn hơn vâth không? Em, với hai cái bằng tiến sĩ và một phòng thí nghiệm siêu tối mật, được kích thích đến khó tin qua tham vọng và bức bối từ anh. Khi em càng trở nên quan trọng đối với Tổ Chức, thì em lại càng nhức mắt khi phải nghĩ đến anh cùng cây chổi lau và đang thu dọn cái cổng bẩn dính đâu đó. Như rằng việc có anh làm lao công sẽ bằng cách nào đó hạ bệ thành tực em giữ giờ.

Và rồi em tự hạ bệ chính em. Để em kể anh câu chuyện của sự thất bại em có.

Khi em nhận được cuộc gọi trung thành từ tương lai chính em, anh còn không biết anh em ta đang làm việc chung một cơ sở. Em đã giấu nó từ anh. Em không muốn thấy anh. Em không muốn họ biết anh là anh em. Và rồi giọng nói vang lên trong đầu em…

Có hai bản thể của em, cậu ta và em, em và em, và cậu ta nói rằng nếu em không làm những thứ cậu ấy bảo một cách nhanh, nhanh nhất có thể, thì tai họa sẽ ập đến. Nó sẽ sát hại bảy người, và bỏ rơi anh trong một nơi hoang tàn đổ nất. Và hai mươi năm say, em đã cố cứu vớt anh khỏi gánh nặng… và điều đó chính là đặt án tử cho anh.

Em còn không nhớ được cảm giác lúc ấy, có được tri thức đó, nhưng mà có một máy quay an ninh trong văn phòng em nên em biết được cảm nhận lúc đó như nào.

Cảm như rằng ai đó đang nói với em rằng là thế giới quanh em sắp đặt dấu chấm hết.

Em ước rằng anh thấy được thứ đó đã thay đổi em như nào. Em ước rằng anh còn nhớ về em, không còn lạnh lẽo và nhẫn tâm và không thể chấp nhận được, nhưng mà run sợ khi nghĩ đến việc đánh mất anh, nhìn anh chìm dần vào một cái chết bất ngờ. Anh sẽ hiểu rằng anh không tài nào hiểu được, giờ, những gì em không tài nào hiểu được cho đến thời điểm đây: Em yêu anh, và em không thể đánh mất anh.

Nhưng em vẫn đánh mất anh.

Em đã làm theo tất cả những gì con quỷ ấy nói. Em đã chặn vụ vi phạm thứ mà nó nói sẽ khiến em mất hết, và cả mạng sống em. Em đã dừng hoạt động nó, và em thấy được sự phấn khởi khi anh được tháo rỡ nó đi, từng ống một.

Em đã đứng đấy và thấy anh chết. Khi họ đều đã đặt dấu chấm hết.

Và giờ anh thấy em, mỗi phút mỗi giờ và mỗi ngày. Một phản chiếu giày xéo của anh, người đàn ông hay châm biếm, một lời nhắc nhở cho em thấy em đã là một người đàn ông tồi tệ như nào khi em đã nhấc máy gọi và gọi cắt xuyên thời gian.

Và anh biết điều tuyệt nhất là gì không? Vào năm 2022, có một đại họa đã giết hơn bảy người. Không vì em không làm gì cả, lần này; bởi vì em đã làm gì đó. Đó là lý do tại sao anh dõi theo em, đương nhiên rồi. Bởi tất cả là do lỗi lầm em.

Anh giờlaf chú hải âu của riêng em, Philip ạ. Em không muốn tin rằng đó thực là anh, đương nhiên rồi. Những gì anh đã làm, những gạch đầu dòng anh tạo thêm cho danh sách thất bại của em… nhưng… nhiều hơn một gạch đầu dòng, lúc tôi muộn, khi những bức tường viền đỏ đóng lại và em không thể ngủ, em không thể nhắm được đôi mắt khi những cơn đau ngói vẫn giật lên trong đầu em, em mở tủ đồ và đứng nhìn trực diện trước gương còn tồn tại duy nhất tại Điểm-43.

Và anh không thèm nhìn em.

Em đã quyết định rằng nếu là anh thì cũng không còn quan trọng gì, hoặc nó có. Nó sẽ không còn là anh lâu nữa. Em sẽ đem anh trở về, không phải vì em, không phải vì ai khác trong cái địa ngục quỷ ám này, nhưng đối với những người ở đầu kia của con đường ba nhánh này. Em sẽ đem anh trở về, em sẽ đem tất cả bọn họ về, bằng cách làm một lỗi lầm cuối ngay từ đầu đã nên thực hiện.

Em sẽ đặt một viên đạn vào não người đã cấu nên toàn bộ sự vụ này, và anh sẽ không phải chết vào năm 2002, và cả năm 2022, nữa. Em sẽ viết nên một câu chuyện tốt hơn.

Em không thể sống nếu thiếu anh. Nhưng, sau những gì em đã gây nên cho anh, em mong anh hãy sống mà không có em.

Em trai anh,

— Dougall


PHỤ LỰC: Báo cáo Sự cố 001-I-2
NGÀY: 08/09/2027
NHÂN SỰ LƯU THU: A. Mukami (Trưởng khu An ninh và Quản thúc)

TÓM TẮT: Ts. R. Wirth đã bị chấn thương nghiêm trọng gây nên bởi SCP-001-A trên đường tiến hành nghĩa vụ quản thúc. Ts. N. Ngo thực hiện thay thế vị trí anh tại Khu Lưu trữ và Kiểm đối, nhưng bị muộn. Do bởi thể trí khôn chính, cô không thể tiếp cận nguồn sạc pyroclastic. Thay vào đó cô kích hoạt hệ thống dập lửa tại Điểm, dẫn đến tràn vật chất từ cơ sở AAF-D.

Sau buổi tổng kết sự kiện vi phạm, đặc vụ An ninh và Quản thúc thực hiện giải cứu Ts. Ngo. Họ phát hiện rằng toàn bộ cánh LT&KĐ đã bị lấp đầy bởi vật thể dị thường biểu thị băng quay tạo thành từ gang. Họ đã thu thập được vài trăm ngàn mét (đa số) dây băng. Việc xóa bỏ đoạn băng, tổng là 2128, đã cho ta thấy Ts. Ngo đã không ở trong văn phòng Ts. Wirth.

Ngo.jpg

Tàn dư của Ts. Nhung Ngo (một phần).

Nội dung các băng lần lượt như sau:

 • 1322 đoạn Ts. Ngo phục hồi lại ý thức của cô như mọi ngày;
 • 324 đoạn Ts. Ngo nói chuyện với một nhà tâm lý học câm lặng về những giấc mơ và suy nghĩ buồn phiền, ăn năn, hối lỗi mà cô đã trải qua;
 • 198 đoạn Ts. Ngo nói chuyện với tâm lý viên nói trên về những sự cố vô cùng riêng từ, và thường hung bạo, tổn thương diễn ra trong cuộc đời cô;
 • 184 đoạn một giọng nam châm biếm các đoạn đã định sẵn từ 1844 đoạn khác với tốc độ gấp 10 lần;
 • 122 đoạn vi phim tốt chứa những dòng ý thức sâu hơn, trong bản mẫu ghi phim, tóm tắt đa phần cuộc đời của Ts. Ngo;
 • 98 đoạn tiếng hét, một số rất ngắn, vài lại rất dài, đều từ âm biến của Ts. Ngo;
 • 1 bản ghi hình ảnh cá thể khóc liên túc, lần nữa được xác nhận là của Ts. Ngo;
 • 1 đoạn với không nội dung gì hết, tạo thành từ tế bào thành kinh và tế bào đệm của Ts. Ngo.

Những đoạn băng và tệp băng chúng có không thể bị phá hủy; việc cố tiêu hủy chúng qua ổn định thần bí đã gây tạo một luồng khí ga cực độc không thể xử lý, gây nên cái chết của bảy nghiên cứu viên cấp thấp.

CẬP NHẬT 08/09/2031: Cái chết của Ts. Ngo đã được thêm vào SCP-001, và tái hiện mỗi năm; những đoạn băng được tái tạo lại, nhưng những đoạn đã được hình thành lại không biến mất. Đề nghị tiêu khử tàn dư của Ts. Ngo trong một trong hai SCP-001-C hoặc SCP-001-D, nhưng những hậu quả gây ra khi thực hiện hiện chưa rõ. Thêm nữa, khai phá của Ts. Wirth từ Lưu trữ và Kiểm đối đã trở nên vô cùng phức tạp sau sự vụ tàn dư Ts. Ngo, điều mà khiến anh bị thương nặng; khoảng sau hai tiếng từ khi gây sát lực anh mới có thể được giải phóng, trong lúc ấy sát thương trên anh không thể được chữa khỏi. Khu Hành động và Áp chế đã cung cấp cho anh giáp thân nhằm cải thiện các tác động. Ts. Wirth cũng báo cáo rằng Ts. Ngo nhận thấy anh trước khi cô tử nạn, và thể hiện sự khó hiệu cũng như thù hận tronh lúc đó. Anh đã không thể hẹn các buổi tham vấn cho sự việc này, do khi Tổ Chức không còn nhân sự tâm lý học có phép.

Đoạn băng tạo thành từ tế bào thành kinh và tế bào đệm có dấu hiệu bị ăn mòn và tồi tệ dần sau mỗi lần SCP-001 xảy ra, đồng nhất với mỗi cá thể mới. 2127 đoạn băng còn lại không bị thoái cấp.

"Ta luôn có hi vọng," Nhung? Cô còn cảm thấy vậy không?
Về phía tôi, tôi hi vọng cô không còn cảm thấy gì nữa.

Reuben Wirth, Lưu Trữ và Kiểm Đối

Chắc chắn phải có cách thoát khỏi đán hỗn loạn này, và tôi sẽ kiếm ra nó. Cho đến ngày đấy, hãy tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ, tiếp tục giữ vững tinh thần, và cố tiếp tục giữ vững mạng sống mình.

P.H. McDoctorate, Cơ Học Lượng Tử

PHỤ LỤC: Báo cáo Sự cố 001-I-3
NGÀY: 08/09/2033
NHÂN SỰ LƯU THU: A. Mukami (Trưởng khu An ninh và Quản thúc)
TÓM TẮT: Place hiện mất tích2.

Sau phát minh Pháo REISNO vào năm 2023, P. H. McDoctorate đã không còn có lợi trong khả năng của ông với tư cách Chủ tịch Cơ học Lượng tử. Trong các năm qua ông đã quá tập chung vào phát minh một thiết bị mới, khiến cho tinh thần cũng như sức khỏe thể xác của ông tụt dốc. Ông đã giữ chức năng của cỗ máy như một bí mật, và, khi kích hoạt, ông quả quyết rằng ông sẽ "tìm cách viết một câu chuyện tốt hơn".

Ts. McDoctorate được nhìn thấy cuối cùng bởi Đặc vụ S. Radcliffe ngày hôm nay khoảng lúc 18:00 khi anh đang chuẩn bị thực thi nghĩa vụ quản thúc của mình. Sau khi cải thiện quản thúc thành công, Ts. McDoctorate, cỗ máy ông đang chế tạo, và Pháo REISNO đều đã mất tích. Hệ thống giám sát tại thời điểm đều đã bị ngưng hoạt động, không rõ nguyên do.

Sự mất tích của Ts. McDoctorate không tạo nên một điềm báo tốt cho những hi vọng mong muốn thực tại ta sụp đổ dưới bề đỡ một cách nhẹ nhàng. Dù cho vậy, nếu các hiểu biết của ta về SCP-001 là chính xác, Pháo REISNO nên xuất hiện tạm thời nhằm giúp Ts. Deering thực hiện nghĩa vụ quản thúc của bản thân.
CẬP NHẬT 10/09/2033: Sau cuộc khám xét văn phòng của Ts. McDoctorate, chỉ có một tài liệu liên quan đến dự án cuối của ông được tìm thất, lưu chú viết tay ghi đúng năm từ: ENGINE DI TRÚ NGHỊCH LÝ
CẬP NHẬT 08/09/2034: Không có khẩu Pháo nào cả.

Theo như bản ghi nội bộ, có (2) tệp tin liên quan ở trong dòng thời gian hiện thời hoặc dòng thời gian phụ.
Để xem tệp tin liên quan trước, bấm vào đây. Để xem tệp tin liên quan kế, bấm vào đây.


đánh giá: +20+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License