SCP-5979

đánh giá: +8+x

planet

SCP-5979, được chụp lại bằng Space Force 3

Mã vật thể: SCP-5979

Phân Loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Bất kì khám phá khoa học về SCP-5979 phải được ngăn chặn cho đến khi SCP-5979 có thể được quan sát bằng mắt thường.". Bất kì sự sóng liên lạc vô tuyến nào từ SCP-5979 phải được nhận định là tin bịa đặt từ nhà lý luận thuyết âm mưu địa phương và từ các nguồn không đáng tin cậy. Các chương trình quan sát vũ trụ phát sóng trực tiếp cần được kiểm duyệt cho đến khi SCP-5979 đi vào quỹ đạo hệ mặt trời của chúng ta.

Do kích thước và khối lượng của SCP-5979, các công tác quản thúc là bất khả thi. SCP-5979 phải luôn nằm dưới sự quan sát của Tổ Chức trong trường hợp có bất kì thay đổi nào liên quan đến vị trí và vận tốc của đối tượng.

Mô tả: SCP-5979 là mã định danh cho một thiên thể có thể tích xấp xỉ 1,200 lần so với Trái Đất. SCP-5979 hiện đang di chuyển với vận tốc 252,792 km/h và đang trên đường va chạm trực tiếp với Trái Đất. Hiện tại, chưa có một biện pháp được biết tới để ngăn chặn đường bat của SCP-5979.

SCP-5979 có thể giao tiếp qua sóng vô tuyến, và được dịch từ tiếng Đức (Xem Tín hiệu nhận được). Nỗ lực thiết lập đường truyền giao tiếp với SCP-5979 đã được chứng minh là không khả thi, vì SCP-5979 không thể hoặc không sẵn sàng phản hồi lại các đường truyền đi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License