SCP-600-KO
 
 Phải được quản thúc
trong một tài liệu riêng biệt
tránh xa mọi mạng lưới thông tin
 SCP-600-KO Quyền hạn Cấp 4
đánh giá: +4+x

 Điểm Trung Tâm, 
Bộ Chỉ Huy
Khu Vực Hàn Quốc 
 
Mã vật thể
 
 Các tài liệu Kiểm soát toàn bộ cập nhật
cho tài liệu SCP-600-KO.
hàng ngày.
   Euclid  hoặc thông tin khác
về
dị thể phải bị
 tiêu hủy.
Giám đốc Noraemine  
 
 
Phân loại. Nếu có
cập nhật, ĐĐNCĐ
Kappa-6 phải theo dõi
cá thể -A mới và
tiêu diệt nó.

 Điểm

 
  Vàng
  Vật thể
  Thông tin
Quy trình
Quản thúc
Đặc biệt
 
 
Ts. Song Wonjae
Thông tin Chính Chịu trách nhiệm Ts. Seo Ain
ĐĐNCĐ  Kappa-6
 "Tiều Phu Dữ Liệu"
 
 
 
Nhật ký Thu hồi 05/04/2019   
Một khái niệm meta. Mô tả 
 
SCP-600-KO-A
được phát hiện tại
Thư viện █████, Seoul,
và được thu hồi.
Biến mọi tài liệu
đề cập đến nó thành
sơ đồ tư duy dạng cây.
 
Các hình thức truyền thông (kĩ thuật số,
in, viết tay, 
v.v.) đều không liên quan.
Tài liệu bị ảnh hưởng (SCP-600-KO-A) giống hệt nhau
về mặt nội dung.
 
Khi phát hiện, dị thể
đang ở trong hình dạng
với 502 nhánh và 1296 rễ
DĐNCĐ Kappa-6
đã truy vết
và tiêu hủy SCP-600-KO-A, cũng như đã thành công trong việc đơn giản hóa chúng thành dạng hiện tại.
Mỗi tài liệu được tạo ra
bằng cách chỉ để lại phần mô tả
về SCP-600-KO và tập hợp chúng
ở một nơi.
Có thể lan truyền
bởi hyperlink
nếu nó tồn tại
bên trong tài liệu.
03/04/2020 Sự cố
 
Do lỗi hệ thống
cơ sở dữ liệu của
Bộ Chỉ Huy Khu Vực Hàn Quốc
đã bị ảnh hưởng
nặng nề
bởi SCP-600-KO.
 Thẩm- 
  vấn
 
SCP-600-KO
Ts Song Wonjae
12/04/
2020
Ts. Song biến mất,
và ảnh hưởng của SCP-600-KO
nhanh chóng bị loại bỏ.
Ts. Seo đề xuất thêm
nhật ký thẩm vấn vào tài liệu
cố gắng tương tác với
Ts. Song.
Sau sự cố này,
hình ảnh về một người đàn ông
được thêm vào
cái cây trong sơ đồ.
Chấp thuận đề xuất.

Ts. Song đây.
Tôi không rõ mình đã trở thành gì,
nhưng giờ ổn rồi.

Để đồng hóa với SCP-600-KO,
dường như khái niệm về một người là đủ cần thiết.
Hãy nhớ ghi lại để cho các hành động trong tương lai.

Không may thay, tôi cảm thấy rằng lượng thông tin trong đầu
gần như cạn kiệt trong khi
giảm thiểu SCP-600-KO trong cơ sở dữ liệu.

Xin hãy lưu trữ chữ viết của tôi ở trên.
Tôi không chắc liệu khi nó bị xóa,
thể chất của tôi sẽ được phục hồi
hoặc tôi sẽ biến mất như khái niệm

Uh… tôi cần nghỉ một lúc.
Phần còn lại tôi giao cho bạn.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License