Scp 600 Vn

Vật thể:SCP - 600

Phân loại:Keter

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP - 600 phải được giam trong buồng chứa làm từ thủy tinh giày 10 mm và rộng 3 m và buồn chứa phải có nhiệt độ là 14 độ c. Những chất dịch do SCP - 600 tạo ra phải được xử lý ngay lập tức và không cho phép ai chạm vào. Mỗi ngày SCP - 600 phải tiêu thụ 3 tấn chất thải hằng ngày và không được lại gần SCP - 600 trong bán kính 5m. Nếu ai đã tiếp xúc với chất dịch của SCP - 600 phải bị đốt cháy bằng súng phun lửa.

Mô tả:SCP - 600 là một có miệng rộng 1m, có 205 chiếc răng và mỗi chiếc to 4cm, giầy 10 mm và có chiếc lưỡi dài 45 cm, chiếc lưỡi có thể vươn dài đến 4,5m. SCP - 600 luôn tiết ra một chất dịch. Chất dịch là axit với cường độ có có thể ăn mòn mọi thứ nhưng đối với thủy tinh thì nó chậm hơn 2 tiếng. SCP - 600 có thể thở ra một luồng khí, trong luồng khí cũng có chứa axit. KHi hít vào sẽ bị ăn mòn nội tạng và chết. Răng của nó có thể nhai được mọi thứ. Nó rất thích các loại chất thải như chất thải trong sinh hoạt, và các chất thải thừa của cơ thể. Tổ chức dùng SCP - 600 dùng để chứa các loại chất nguy hiểm từ các SCP khác. Mặc dù SCP - 600 là miệng nhưng nó không có khả năng giao tiếp. Các nhân viên cấp D và nhân viên nghiên cứu, lau dọn được cảnh báo là nên cẩn thận khi tiếp xúc với SCP - 600 vì đôi lúc khi vật thể sống lại gần nó trong phạm vi 4,5m nó sẽ vươn dài cái lưỡi của mình và nuốt chửng họ. Hiện tại tổ chức đang nghiên cứu là bên trong SCP - 600 có phải là một chiều không gian khác không hoặc nó chỉ là một cái miệng bình thường.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License