SCP-6000

đánh giá: +43+xTHEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO

Hồ sơ dưới đây được phân loại an ninh cấp 4/6000. Nghiêm cấm truy cập không thẩm quyền.

» XÁC NHẬN DANH TÍNH VÕNG MẠC «
Chào mừng trở lại, Giám đốc Moose.
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (RAISA)

Hai phiên bản hồ sơ dưới đây được tìm thấy tại địa chỉ hồ sơ SCP-6000, sau khi địa chỉ này được tự động khởi tạo bởi hệ thống SCiPnet vào ngày 25 tháng Sáu năm 2022. Không có lịch sử chỉnh sửa nào được lưu lại.

Xét theo nội dung của các tệp tin này và sự xuất hiện đáng ngờ của chúng, Hội đồng O5 đã thống nhất giữ lại hồ sơ này nguyên trạng trên cơ sở dữ liệu. Những sự kiện được miêu tả chưa xảy ra. Địa điểm được nhắc đến là vị trí của SCP-6000 không có hiện tượng gì đáng lưu ý.

— Maria Jones, Giám đốc RAISA
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License