SCP-6009

/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  .mobile-top-bar {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block!important;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -19em;
    width: 17em;
    height: 100%;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 0.3em 0.675em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.5s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar:target {
    display: block;
    left: 0;
    width: 17em;
    margin: 0;
    z-index: 10;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
  }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  .close-menu {
    margin-left: 19em;
    opacity: 0;
  }
}
đánh giá: +23+x

MÃ VẬT THỂ:

SCP-6009

PHÂN LOẠI:

TICONDEROGA

main.jpg

Vùng 6009-Catena bao quanh một neuron (2500x)

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do chức năng sinh học của SCP-6009 là thiết yếu đối với con người, hiện chưa thể tìm ra quy trình quản thúc nào có thể áp dụng thành công đối với dị thể này; hơn nữa, việc quản thúc được cho là bất khả thi và không cần thiết. Quy trình quản thúc hiện tại đang tập trung vào việc ngăn chặn rò rỉ thông tin liên quan tới SCP-6009 và vùng 6009-Catena.

Kích thước hiển vi của SCP-6009 và việc dị thể này không sở hữu tính chất dị thường rõ rệt nào đã hạn chế khả năng các nhà nghiên cứu thông thường phát hiện ra dị thể. Việc rà soát các tài liệu khoa học về di truyền học, di truyền học biểu sinh, vi sinh vật học và thần kinh học nhằm phát hiện những văn bản có đề cập đến SCP-6009 cần phải được triển khai, và Phân khu Sinh hệ Vi mô sẽ có quyền quyết định cho phép hay đình chỉ xuất bản các tài liệu này.

Các giáo trình y khoa đã được chuẩn hóa để mô tả vùng 6009-Catena là mô bảo vệ, và không có điều gì đáng quan ngại về vùng mô này. Vì những lý do trên, khả năng cao các bác sĩ trị liệu và phẫu thuật thông thường sẽ khó có thể suy luận ra bản chất dị thường của 6009-Catena; dù vậy, các tạp chí y khoa và bệnh án liên quan tới phẫu thuật thần kinh vẫn cần phải được rà soát nhằm phát hiện những trường hợp đề cập đến 6009-Catena hay SCP-6009.

Mọi nhân sự có quyền truy cập Cấp 3 hoặc cao hơn đều có thể gửi yêu cầu truy cập vào dữ liệu hệ gen học dạng cấu trúc cụm do Dự án Vigenère thu thập. Mọi thắc mắc và thử nghiệm liên quan tới SCP-6009 đều sẽ được Phân khu Sinh hệ Vi mô xem xét.

Đề xuất tái phân loại SCP-6009 từ Ticonderoga1 thành Thaumiel đang chờ được xử lý, và kết luận sẽ phụ thuộc vào kết quả của Dự án Vigenère.

Mô tả: SCP-6009 là ty thể của con người.

SCP-6009 tương đồng về mặt cấu trúc và chức năng với ty thể của các loài sinh vật nhân thực khác, đồng thời cũng có vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp tế bào, điều hòa chu kỳ tế bào, và tham gia một số con đường truyền tin nội bào. SCP-6009 khác với ty thể của những sinh vật nhân thực khác ở một số đặc điểm dưới đây:

Tiêu chí Ty thể thông thường SCP-6009
Hình ảnh mito1 mito2
Kích thước vật lý ~500-1000 nm ~200-500 nm
Khả năng chuyển động (nội bào) Có thể chuyển động nhờ gắn với hệ thống motor/adaptor (MIRO1) Có thể chuyển động nhờ gắn với hệ thống motor/adaptor (MIRO1)
Khả năng chuyển động (ngoại bào) Chưa phát hiện Đã được chứng kiến, chưa rõ cơ chế
Kích thước DNA ty thể (mtDNA) ~16.5 kbp2 ở động vật, ~2 kbp ở thực vật ~16-18 kbp tùy vào vị trí
Khả năng tồn tại bên ngoài tế bào Hiếm thấy, xuất hiện trong máu Xem thêm phụ lục về 6009-Catena
Hợp nhất và phân đôi Rất phổ biến Rất phổ biến

Phụ lục - 6009-Catena: Hiện tượng dị thường đáng chú ý nhất liên quan tới SCP-6009, và cũng là hiện tượng tách biệt dị thể này khỏi lĩnh vực sinh học tế bào thông thường, là sự tồn tại của vùng 6009-Catena. Các nghiên cứu đã thu được bằng chứng về việc SCP-6009 tồn tại bên ngoài tế bào, kết tụ lại với nhau thành những cấu trúc tương tự như khuẩn lạc và cho thấy khả năng chuyển động linh hoạt; cơ chế chuyển động của các cấu trúc này không giống với các cơ chế chuyển động của bào quan thông thường. Các bào quan SCP-6009 đôi khi hợp nhất với nhau thành những cấu trúc dạng mắt xích trong vùng 6009-Catena; hiện tượng này chưa từng được tìm thấy ở bất cứ vị trí nào khác trong cơ thể.

Vùng 6009-Catena là một mạng lưới những chuỗi SCP-6009 trải dài theo chất nền ngoại bào và đan xen giữa những sợi trục neuron thuộc cả hai loại có và không có bao myelin. Phần lớn các SCP-6009 trong vùng 6009-Catena nằm bao quanh hạch đáy não, tuy nhiên các sợi 6009-Catena cũng kéo dài ra theo toàn bộ hệ thống neuron trong cơ thể. Phần lớn các 6009-Catena không chuyển động nhiều, tuy nhiên các đầu mút của những sợi ty thể dạng “thang” này có thể chuyển động linh hoạt và tự do, và mục đích của chúng được cho là duy trì hình dạng và sự liên kết trên toàn bộ vùng 6009-Catena. Các protein, một số ion nhất định, và các chất dẫn truyền thần kinh có thể ra vào 6009-Catena và các neuron một cách tự do, giúp tạo ra một cơ chế truyền tín hiệu thay thế nhằm thực hiện chức năng của chúng. Mặc dù chúng chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng khối lượng chất trắng, chúng được cho là có một vai trò cốt yếu trong hoạt động thần kinh và sự tạo thành hệ neuron.

Bản chất dị thường khác biệt với những sinh vật nhân thực khác của SCP-6009 chỉ được làm rõ khi 6009-Catena được phát hiện. Do SCP-6009 thường phân giải trong vài giờ sau khi một người qua đời, giải phẫu tử thi không cho thấy hoạt động của SCP-6009 trong các vùng 6009-Catena. SCP-6009 có biểu hiện giống hệt với ty thể thông thường khi phát triển bên trong một tế bào được nuôi cấy trong ống nghiệm; vì vậy, cần rất nhiều năm để các nghiên cứu viên phát hiện ra chúng. SCP-6009 hoạt động mạnh nhất bên trong các neuron và bên trong vùng 6009-Catena ở phía ngoài các neuron.

Giải trình tự toàn diện trên DNA ty thể không phân đoạn3 bằng công nghệ ChOMP-Seq đã cho thấy một hiện tượng khác thường; trọng tâm của Dự án Vigenère chính là hiện tượng khác thường này. Phần lớn trình tự mtDNA được tìm thấy bên trong SCP-6009 đã được nghiên cứu chi tiết, và những trình tự này mã hóa cho các protein thực hiện chức năng thông thường của ty thể như NADH dehydrogenase. Tương tự như các ty thể thông thường khác, phần lớn các protein hoạt động bên trong SCP-6009 là protein được mã hóa bởi gen nhân4. Dù vậy, hiện tượng dị bào chất,5 một hiện tượng trước đây vốn được coi là hệ quả ngẫu nhiên tất yếu của sự phân đôi ty thể, hiện tại được cho là yếu tố cốt lõi tác động đến chức năng của SCP-6009. Chức năng và sự phân bố của các gen ty thể chưa được nghiên cứu là mục tiêu nghiên cứu chính của Dự án Vigenère. Các gen này được cho là chịu trách nhiệm cho sự tạo thành của 6009-Catena, cũng như những dị tính khác của dị thể như khả năng chuyển động và tác động đến hệ thống neuron.

Phần lớn những thông tin đã biết về SCP-6009 đều được phát hiện thông qua sự hợp tác giữa Ts. Okami Ryōsuke (trước đây làm việc tại Phân khu Thần kinh học) và Ts. Chiang Wei-Huo (trước đây làm việc tại Phân khu Di truyền học); cả hai người đều được coi là những thành viên sáng lập của Phân khu Sinh hệ Vi mô.

Đề xuất Dự án Đã lưu trữ: Gửi ngày 29 tháng Tám, 2010 (đã từ chối); ngày 4 tháng Chín, 2010 (đã từ chối); ngày 8 tháng Chín, 2010 (đã từ chối); ngày 20 tháng Chín, 2010 (đã từ chối); ngày 1 tháng Mười, 2010 (đã chấp thuận)


Yêu cầu Cấp phép Cộng tác Liên Phân khu


Người gửi Yêu cầu Phân khu Yêu cầu Phân khu Được yêu cầu Tên Dự án
Chiang Wei-Huo Phân khu Di truyền học Phân khu Thần kinh học -

Chi tiết Yêu cầu


Kết quả nghiên cứu ban đầu về hệ gen của SCP-6009 và 6009-Catena đã cho thấy việc nghiên cứu sâu hơn là cần thiết. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi hy vọng có thể tìm hiểu rõ hơn về:

1. Nguyên nhân và cách thức chuyển động của SCP-6009: Chúng tôi đã chứng kiến thấy dị thể này di chuyển trong toàn bộ cơ thể người, và sự di chuyển này có vai trò cốt lõi trong việc tạo thành 6009-Catena, tuy nhiên cách thức chuyển động ngoại bào và nội bào của dị thể không tuân theo những quy luật thông thường được quan sát ở các bào quan bên trong tế bào.

2. Nguyên nhân và cách thức tạo thành 6009-Catena: Dựa trên vai trò của ty thể đối với hoạt động của tế bào, có thể thấy rõ rằng luôn tồn tại sự tương tác giữa 6009-Catena và các neuron mà nó bao quanh, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ một cách chi tiết về sự tương tác này. Chúng tôi cũng có dự định tìm hiểu thêm nhằm phát hiện quy luật hình thành của 6009-Catena nếu có.

Do những tương tác của 6009-Catena, cùng với mối liên hệ giữa nó với các cơ quan khác và chức năng chưa rõ của nó, là một yếu tố then chốt trong hoạt động của SCP-6009, chúng tôi cần hợp tác với các chuyên gia thần kinh học để tái tạo mô hình chi tiết hơn của 6009-Catena và những tương tác có thể xảy ra giữa nó và não bộ.Các Phụ lục Đã lưu trữ: Cuộc trao đổi đã được lưu trữ này có liên quan tới những giai đoạn nghiên cứu đầu tiên của Dự án Vigenère về SCP-6009. Cần lưu ý rằng cuộc trao đổi này có thể bao gồm những thông tin không chính xác hoặc không còn chính xác.

5 tháng Mười, 2010

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Xin chào Ts. Chiang Wei-Huo,

Tên tôi là Okami Ryōsuke, và tôi là một Nghiên cứu viên Cấp-3 thuộc Phân khu Thần kinh học hiện đang làm việc tại Điểm-84. Phân khu đã giao cho tôi nhiệm vụ làm việc với dự án của anh. Tôi đã xem qua những tài liệu anh gửi tới phía chúng tôi về SCP-6009, cùng với giả thuyết của anh về sự tạo thành 6009-Catena.

Tôi đã tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học suốt nhiều năm qua, và đây là lần đầu tiên tôi được biết đến một cấu trúc như vậy bên trong não bộ. Vậy nên, câu hỏi đầu tiên của tôi dĩ nhiên sẽ là: Làm sao hàng ngàn nhà khoa học từ trước tới nay lại có thể không nắm bắt được thông tin gì về nó?

Tôi đã biết về việc anh gửi yêu cầu cộng tác liên phân khu, vì anh tin rằng thành viên Phân khu Thần kinh học có thể hỗ trợ anh trong việc tái tạo mô hình 6009-Catena. Công nghệ quét MRI và PET thông thường là đủ để tạo lập bản đồ toàn bộ chất trắng trong não, và đó là nơi phần lớn 6009-Catena xuất hiện; vì vậy, tôi muốn biết rõ còn điều gì cần phải hiệu chỉnh? Xin anh hãy giải thích thêm.

Mong rằng anh sẽ trả lời gấp nhất trong khả năng cho phép.


Okami

20 tháng Mười, 2010

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Ts. Okami,

Thật tốt khi được hợp tác với anh! Đến cả những đồng nghiệp của tôi tại Phân khu Di truyền học cũng chưa đặt nhiều niềm tin vào thành công của dự án SCP-6009 đến vậy đâu.

Việc tôi phát hiện 6009-Catena là một sự tình cờ; khi đó đội ngũ chúng tôi đang nghiên cứu SCP-3966, và chúng tôi đã tìm thấy những cấu trúc dạng lưới kích thước hiển vi trong thi thể của những nạn nhân mới qua đời. Chúng tôi nghĩ những cấu trúc này có liên quan đến SCP-3966, tuy nhiên việc khám nghiệm kỹ càng tử thi của các Cấp-D đã qua đời với nguyên nhân không liên quan tới SCP-3966 đã chứng minh điều ngược lại. Cấu trúc này chỉ có thể được nhìn thấy thông qua TEM6 vì kích thước rất nhỏ của nó; cũng vì vậy nên nó rất khó phát hiện, tuy nhiên một khi ta đã biết cách tìm ra nó, ta có thể tìm thấy nó ở khắp mọi nơi trong cơ thể.

Chúng tôi đã cố gắng tái tạo lại cấu trúc này trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên không đạt được kết quả gì. Và, dĩ nhiên, thông thường thì ty thể không thể tồn tại độc lập bên ngoài tế bào; đây chính là điều khiến chúng tôi bối rối nhất, hơn cả việc chúng có khả năng tạo thành các cấu trúc dạng thang.

Dựa trên kết quả nhuộm huỳnh quang ban đầu mà chúng tôi thu được, có thể kết luận rằng cấu trúc này xuất hiện ở khắp nơi bên trong chất trắng, và chúng có cách riêng để liên kết với nhau; chúng tạo thành các hạch siêu nhỏ ở một số khớp thần kinh. Tôi không có đủ kiến thức về thần kinh học để hiểu điều đó nghĩa là gì.

Cũng dựa trên những kết quả đó, có thể thấy các cấu trúc này tự chuyển động trong cơ thể mà không dựa vào kinesin hay những cách thức thông thường khác. Chúng di chuyển bằng cách tự mình vặn xoắn liên tục để ra vào não bộ, tuy nhiên chúng hoạt động mạnh nhất ở 6009-Catena; đại loại là chúng tạo thành một mạng lưới hạch ở đó. Dĩ nhiên chúng tôi không thể quan sát hiện tượng này ở người sống, tuy nhiên anh cũng có thể hiểu được hiện tượng này có biểu hiện ra sao khi quan sát thi thể của những người mới tử vong được vài giờ.

Tôi đồ rằng khả năng chuyển động như vậy của chúng có liên quan đến những gen không mấy phổ biến và thường bị bỏ qua trong quá trình nghiên cứu, bởi hiện tượng dị bào chất về cơ bản vẫn luôn được coi là một hiện tượng không có gì đáng bàn về mặt di truyền học. Có lẽ đó là phương án đầu tiên mà tôi nên làm rõ là đúng hay sai trước khi chuyển sang những ý tưởng điên rồ hơn.

Tôi đang cố gắng tìm ra một cách thức giải trình tự gen nào đó có thể cho chúng ta những thông tin mà chúng ta cần. Giải trình tự toàn bộ hệ gen là một phương án gần như đáp ứng được mong muốn đó, tuy nhiên phương pháp này vẫn không đưa ra được kết quả như ý muốn của tôi; anh có gợi ý gì không?

Hai hiện tượng dị thường chính liên quan đến SCP-6009 đúng là không phải chuyện long trời lở đất gì, tuy nhiên chúng không hề tuân theo quy luật nào về hóa học hay sinh học mà chúng ta đã biết; tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đào sâu hơn về cơ chế cụ thể mà các SCP-6009 tạo thành 6009-Catena, có thể chúng ta sẽ chỉ ra được chính xác nguồn gốc của nó chăng?

Tôi nghĩ rằng khả năng chuyển động của chúng và sự tạo thành Catena có liên quan chặt chẽ đến nhau, nên tôi hy vọng rằng khi ta giải quyết được một vấn đề, ta cũng sẽ giải quyết được vấn đề còn lại.

Nếu anh không hứng thú với việc hợp tác, thì từ chối cũng không sao đâu - anh không phải người đầu tiên được giới thiệu với tôi, và tôi cũng đã gửi yêu cầu cộng tác đến Phân khu Thần kinh học vài lần rồi. Ngay cả người đầu tiên phát hiện ra cấu trúc mạng lưới này, Ts. Jenny Hsieh, một nhà thần kinh học, cũng không cho rằng chúng là thứ đáng để nghiên cứu thêm, tuy nhiên tôi thực sự nghĩ rằng có gì đó đáng bàn trong chuyện này đấy.


Chiang

12 tháng Mười một, 2010

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Xin chào Ts. Chiang Wei-Huo,

Tôi không hiểu biết nhiều lắm về sinh học tế bào, và điều tôi sắp nói ra có thể không hợp lý chút nào, nhưng có khi nào sự khác biệt liên quan tới hiện tượng dị bào chất mà anh đề cập đến trong báo cáo nghiên cứu giai đoạn đầu là một chỉ dấu về sự xuất hiện của hiện tượng dị thường phát sinh từ SCP-6009 hay không? Hôm nọ tôi có đọc được một bài báo về việc gần đây người ta đã phát hiện thấy một số intron bị loại bỏ trong quá trình hoàn thiện mRNA, chính những intron mà trước kia người ta vẫn tin là không có chức năng gì, có thể có một vai trò nhất định trong phân hủy mRNA.

Một phương pháp như vậy có khả thi không? Tôi biết bên trong một ty thể có hàng trăm bản sao DNA dạng vòng, và tính toán tỷ lệ DNA dị thường nhỏ đến mức đó sẽ là một cơn ác mộng. Giải trình tự toàn bộ hệ gen đã có thể cho kết quả liên quan tới DNA ty thể; vậy thì cách tiếp cận mới của anh là gì?

Tôi đã gặp Ts. Hsieh vài lần rồi, nhưng tôi không quen thân cô ấy cho lắm.

Còn với việc cộng tác, hiện tại tôi đang không tham gia dự án nào quan trọng, cho nên tôi rất hứng thú với đề xuất này.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng chúng ta có nhiều điều để xử lý liên quan tới SCP-6009. Tôi vẫn có một chút nghi ngờ, tuy nhiên tôi vẫn sẵn sàng cộng tác với anh về sau - dự án này đã có một cái tên chưa?

Mong rằng anh sẽ trả lời gấp nhất trong khả năng cho phép.


Okami

29 tháng Mười một, 2010

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Ts. Okami,

Tuyệt vời! Tôi rất vui mừng khi biết tin rằng cuối cùng cũng có ai đó sẵn sàng tham gia dự án mà tôi đang ấp ủ bấy lâu nay.

Tôi đã đặt tên cho nó là Dự án Vigenère, phỏng theo loại mật mã cùng tên - sau cùng thì, chúng ta đang giải mã một bí ẩn mà không hề biết được điều gì đang chờ đợi ta ở cuối con đường mà! Mật mã học vốn là một lĩnh vực tôi luôn say mê, nhưng tôi lại cực kỳ tệ hại ở khoản khoa học máy tính. Mà về cơ bản, di truyền học lại chính là phiên bản sinh học của mật mã học mà thôi.

Nhân tiện, tôi đã đính kèm ở đây thêm một số thông tin về cách nhận diện 6009-Catena từ mẫu mô não. Tôi vẫn chưa tìm ra cách làm điều đó trên cơ thể người sống, nhưng này, đó là lý do tôi cần anh!

Khi anh hiểu được rằng mình cần phải tìm kiếm cái gì, anh sẽ thấy chúng ngay thôi; tôi không nghĩ rằng trên đời có ai từng thấy được kiểu cấu trúc như vậy bên trong não bộ chúng ta.

Mà này, cứ gọi tôi là Waley nhé! Anh gọi tôi bằng họ tên đầy đủ làm tôi thấy mình già cả lắm đấy.


Waley

2 tháng Mười hai, 2010

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Waley,

Ra vậy, rất vui được gặp anh. Anh có thể gọi tôi là Ryo.

Tôi đã làm theo hướng dẫn anh gửi - khá ấn tượng, và quả thực là tinh tế! Sao mọi người lại không muốn nghiên cứu thứ này cơ chứ? Quả là một phát hiện đáng chú ý trong y khoa.

Về việc lập bản đồ vùng 6009-Catena: Các phương pháp quét MRI và PET thông thường có thể được sử dụng để lập bản đồ toàn bộ chất trắng, và đó cũng là nơi các SCP-6009 tụ lại với nhau để tạo thành 6009-Catena. Có lẽ tôi sẽ thử tìm cách nào đó liên quan đến phương pháp phân tách tế bào chất.
Đồng nghiệp của tôi, Ts. Michael Aguinaldo, nói rằng có thể anh ấy sẽ có vài ý tưởng vì trước kia anh ấy từng tham gia những công đoạn nghiên cứu đầu tiên của dự án mẫu dò Khevtuul. Nhưng tài liệu SCP-2669 lại bị giới hạn quyền truy cập, nên Ts. Aguinaldo nói anh ấy cần liên lạc với Giám đốc Yamataka để xin cấp quyền trước khi tham gia vào dự án của chúng ta.

Dự án Lập bản đồ Não người Toàn cầu mới phát hành mô hình chụp cộng hưởng từ bó sợi thần kinh mới nhất, nhưng mô hình này vẫn không đủ chính xác để phục vụ mục đích của chúng ta, và cũng không giữ lại thông tin gì về vùng không gian giữa các neuron, nơi phần lớn 6009-Catena trú ngụ. Dù sao tôi cũng sẽ nghiên cứu thêm cái đó.

Ở Điểm của anh có máy MRI không? Máy của chúng tôi lại vừa hỏng mất rồi, nên dạo gần đây ngày nào tôi cũng phải đi tàu đến tận Osaka. Điểm-84 là vậy đấy, nên tôi cũng chẳng trông chờ ai tới chữa nó đâu.

Mong rằng anh sẽ trả lời gấp nhất trong khả năng cho phép.


Okami

28 tháng Mười hai, 2010

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Ryo,

Nghe thú vị đấy! Ts. Aguinaldo có muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta không?

Tôi sẽ tóm tắt nhanh cho anh thứ mà từ bây giờ tôi sẽ gọi là ChOMP-Seq. Phương pháp này được xây dựng dựa trên một dự án bị bỏ dở trong quá trình chúng tôi nghiên cứu cách thức hiệu ứng hấp thụ hệ gen của SCP-2946 hoạt động… tôi không nghĩ có ngày tôi sẽ phải dùng đến nó.

Như anh đã thấy, đó là một phương pháp giải trình tự hệ gen khá là tiện dụng. Nó có vẻ hữu ích, tuy nhiên quá trình giải trình tự song song và sự tăng độ chính xác trong giai đoạn khuếch đại đã dẫn đến kết quả là chúng ta sẽ có rất nhiều dữ liệu thừa.

Tôi hiểu vấn đề của Điểm các anh… thiết bị của chúng tôi ổn, nhưng Điểm của chúng tôi chỉ được phép sử dụng bốn nhân sự Cấp-D. Để tiến hành một số so sánh ban đầu và đối chiếu trình tự DNA, tôi đã phải thu thập thêm DNA của một số nghiên cứu viên cấp thấp và của chính tôi, chỉ để kiểm chứng xem ChOMP-Seq có thực sự hoạt động được hay không.

Mong rằng yêu cầu được cung cấp thêm Cấp-D của tôi được chấp nhận, nhưng tôi không chắc chắn về điều đó đâu.


Waley

5 tháng Một, 2011

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản

Gửi Waley,

Tôi hiểu rồi, cách này thông minh đấy.

Anh thật tốt bụng! ChOMP-Seq là một cái tên bắt tai. Dù sao tôi cũng thấy hơi ngượng vì tên tôi có trong tên viết tắt của phương pháp này - đóng góp của tôi chỉ là một gợi ý nhỏ, và tất cả đều là nhờ công sức của anh, đồng thời anh cũng tiến hành mọi thử nghiệm mà.

Có cách nào để ChOMP-Seq đưa ra kết quả dưới định dạng tiêu chuẩn hơn như FASTQ hay VCF, hay thậm chí là file .txt không? Máy tính ở Điểm-84 cũ lắm rồi và có vẻ như còn không chuyển đổi hay đọc được tệp tin CSQ tùy chỉnh của anh.

Ts. Aguinaldo đang hoạt động ở nhiều dự án khác, nhưng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ tôi trong việc hoàn thiện mô hình 6009-Catena. Anh ấy đã được cấp quyền sử dụng những kết quả trước đây, nên vậy là tốt rồi! Nếu mọi chuyện ổn thỏa, bây giờ anh đã có thể xem được một số mạng lưới Catena của các nhân sự Cấp-D trên thư mục lưu trữ đám mây của chúng ta; kiểm tra xem đó có phải thứ anh cần không nhé. Nhân tiện, tệp nào cũng lớn khủng khiếp, nhưng không thể tránh được điều đó đâu. Quá trình quét mất khoảng hai mươi phút, nhưng tất cả các máy tính của chúng tôi phải mất đến cả một buổi chiều để xây dựng toàn bộ các mô hình. Nếu những máy tính của tôi không phải hàng từ hai chục năm về trước, thì có lẽ sẽ chẳng mất đến cả buổi chiều đâu.

Mong rằng anh sẽ trả lời gấp nhất trong khả năng cho phép.


Okami

20 tháng Một, 2011

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Ryo,

Nghĩ ra những tên gọi và tên viết tắt hay ho là cách mà tôi giết thời gian… nghe thảm hại phải không? Họ của anh bắt đầu bằng một nguyên âm, và vì thế nên có nhiều cách đặt tên lắm. Rõ ràng là ChOMP-Seq nghe bắt tai hơn nhiều so với một mớ chữ cái ngẫu nhiên mà. Và nhân tiện, FASTQ có lẽ sẽ được đấy; anh hãy cập nhật phần mềm lên bản mới nhất đi.

Tôi đã xem những tệp tin bản đồ hệ neuron - tôi nghĩ anh cần làm rõ hơn sự phân bố các hạch sau khi có kết quả quét lần đầu, nhưng kết quả chụp cộng hưởng từ bó sợi thần kinh anh đưa ra chính xác là thứ tôi cần.

Nhân tiện, tôi không có ý gì đâu, nhưng anh có thấy “gấp nhất trong khả năng cho phép” nghe kì kì không? Phải chăng ý anh là “sớm nhất trong khả năng cho phép?”


Waley

20 tháng Hai, 2011

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Tiếng Anh của tôi không được tốt lắm… Tôi đã nói câu đó suốt nhiều năm trời vì tôi nghĩ câu đó nghe rất lịch sự. Chẳng có ai chỉnh lại cho tôi cả… Tôi ít khi phải chịu cảnh xấu hổ như vậy, nên quả thực là không thoải mái lắm đâu.

Như chúng ta đã thảo luận, đây là một lược đồ cách thức lập bản đồ 6009-Catena. Tôi đã trình cái này lên Giám đốc Yamataka để thuyết phục ông ấy cấp một chút kinh phí cho dự án của chúng ta… Tổ Chức SCP to lớn đến vậy, nhưng moi tiền từ Tổ Chức thì lại thật là khó đến kì cục. Xem ra làm kế toán ở Tổ Chức không phải công việc đáng mơ ước cho lắm đâu.

Tôi tự làm lược đồ này đấy. Đáng buồn là nó hơi thô sơ, nhưng tôi nghĩ như thế là đủ để trình bày được vấn đề một cách dễ hiểu. Tôi có gửi nó cho bộ phận thiết kế, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ trả lời tôi đủ nhanh.

Bản cập nhật mới nhất của phần mềm ChOMP-Seq đã giải quyết được vấn đề của tôi; sao anh làm được vậy? Anh không biết gì về máy tính thật sao?


Okami

27 tháng Hai, 2011

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Này, tôi đâu có hoàn toàn vô dụng chứ, tôi biết VÀI thứ mà.

Được rồi, anh nói đúng. Jenny sửa nó đấy.


Waley


1 tháng Ba, 2011

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Ryo,

Cuộc họp của anh với Yamataka thế nào?

Chữa một cái máy MRI cũng phiền phức đến vậy sao?


Waley

7 tháng Ba, 2011

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Waley,

Đúng vậy, Giám đốc Yamataka đã cấp kinh phí, nhưng ông ấy thực sự chú ý tới phần trình bày của tôi và có hứng thú kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy quan tâm nhiều như vậy đến bất cứ thứ gì tôi từng động tay vào. Nói thật là, tôi nghi ngờ rằng ông ấy gửi tôi dự án của anh vì ông ấy nghĩ rằng nó sẽ sớm thui chột.

Ông ấy gợi ý cho tôi vài điều về cách để cải thiện mô hình, nhưng cũng hỏi tôi rằng liệu chúng ta đã suy tính đến những gen chịu trách nhiệm cho các con đường truyền tin chưa; các gen này cũng có thể khiến cho SCP-6009 có khả năng chuyển động hoặc 6009-Catena được tạo thành. Hình như chúng ta chưa nghĩ đến góc độ này phải không? Vì con đường truyền tin không thể được quan sát trong ống nghiệm; chúng ta đã thử rồi. Chúng ta cứ thử nuôi cấy chúng là chúng lại chết đi; có thể nguồn gốc ban đầu của chúng là vi khuẩn, nhưng chúng cần những thứ như ribosome tự do hay gen nhân để thực sự hoạt động được. Mạng lưới Catena chắc chắn đã ảnh hưởng đến cách chúng tương tác với các neuron.


Okami

10 tháng Ba, 2011

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Chuyện ông ấy đề cập đến điều đó thú vị thật, vì thực ra tôi đang bàn bạc với Jenny về chuyện này… Cô ấy không kể cho tôi về việc cô ấy đang làm, nhưng cô ấy cũng nhắc đến những thứ tương tự liên quan đến các con đường truyền tin bằng chất hóa học. Và cô ấy còn gợi ý rằng tôi nên gửi yêu cầu cộng tác với Phân khu Công nghệ Nano.

Cô ấy có ý tưởng về việc quan sát mối liên hệ của các neuron trong cơ thể sống… Tôi không rõ ý cô ấy là gì cho lắm, nhưng cái đó nghe ngầu kinh khủng nên tôi ủng hộ luôn.

Tôi sẽ cập nhật thông tin với anh thường xuyên.


Waley

25 tháng Ba, 2011

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Có một chuyện buồn cười này, Ryo. Tôi vừa nhận được tin rằng "Ts. Matsunaga Yuko" mới được đưa tới làm việc với chúng ta, và tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ làm việc ở chỗ anh nhưng… không, cô ấy đang ở Đài Loan với tôi. Và cô ấy đã ở Điểm-168 được hai năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ gặp cô ấy? Thú vị thật, Điểm của chúng tôi đâu có đông người đến thế.

Cô ấy ở đây cũng đúng thôi, vì Điểm của chúng tôi chú trọng vào việc nghiên cứu công nghệ nano, nhưng tôi vẫn thấy chuyện đó buồn cười.

Chúng tôi mới chỉ làm việc với nhau được một tuần, nhưng cô ấy đã cải thiện được rất nhiều vấn đề của ý tưởng về mẫu dò dựa trên protein. Còn tôi đang nghiên cứu về một số chlorosome của vi khuẩn lưu huỳnh màu xanh lá cây… Để xem chúng ta có thể làm được gì với cái đó không.

Trong công việc, cô ấy tuyệt vời lắm, Ryo. Tôi nghĩ anh sẽ rất muốn gặp cô ấy đấy.


Waley

15 tháng Tư, 2011

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Waley,

Chắc rằng tôi sẽ gặp cô ấy sớm thôi.

Tôi có tin quan trọng cần báo cho anh đây: Hôm nọ Yamataka tìm tôi và nói rằng tầm một tháng nữa Hội nghị Thượng đỉnh Các bộ môn Khoa học Sinh học sẽ được tổ chức ở Thành Đô, vào khoảng đầu tháng Năm. Ông ấy muốn tôi trình bày về những gì chúng ta đã đạt được với Dự án Vigenère, và ông ấy có thể xin được cho chúng ta khoảng một giờ trình bày. Ông ấy muốn chúng ta gặp nhau, nên tôi và Ts. Aguinaldo sẽ đến đó, nếu như anh cũng đến.

Tôi nghĩ ông ấy chỉ muốn chúng ta trình bày về Mạng lưới Liên kết 6009-Catena, nhưng hình như anh từng nói rằng Matsunaga đã đạt được nhiều thành quả hứa hẹn phải không? Nếu chúng ta có thể trình bày cả những thứ đó, sẽ rất ấn tượng đấy.


Okami

18 tháng Tư, 2012

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Ồ, nếu Giám đốc Yamataka xin được cho chúng ta một suất thì tuyệt thật; tôi đã có mong muốn được đến Tứ Xuyên từ lâu rồi.

Tôi nghĩ thiết kế mẫu dò liên kết mà chúng ta đang làm… cũng khá có hiệu quả đấy chứ? Chúng ta đã có được kết quả thử nghiệm rất hứa hẹn từ những nhân sự Cấp-D mà chúng ta sử dụng. Tôi không biết Matsunaga đã trao đổi với Giám đốc Điểm Chen kiểu gì, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, giờ chúng tôi có tận khoảng 40 Cấp-D. Vi diệu thật.

Tôi chỉ nói rằng như thế là “khá hiệu quả” vì, đúng, nó đem lại kết quả mà chúng ta muốn, nhưng nó có một nhược điểm cực kỳ lớn, như anh thấy đấy.

Chúng tôi đang cố gắng cải tiến thiết kế mạng liên kết MH, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là truyền dữ liệu. Dây dẫn đang là khởi nguồn của mọi vấn đề, vì về bản chất nơi đặt dây dẫn chính là một vết thương hở trên đầu, và tất cả các Cấp-D đều than phiền rằng họ rất khó chịu. Chắc hẳn cũng chẳng có cách nào khác để truyền tải hàng terabyte dữ liệu xuyên qua da thịt yếu ớt của con người một cách dễ dàng!

Tôi không thích mấy cái tên đó lắm, nhưng phần lớn những thứ này là thành quả của Matsunaga, nên để cô ấy đặt tên cũng được thôi.

Anh sẽ thấy các tài liệu liên quan trên máy chủ sớm thôi. Và đúng vậy, tất cả chúng ta đều sẽ tới dự hội nghị.

Anh biết đấy, chúng ta đã hợp tác được mấy tháng rồi, nhưng bây giờ tôi mới nghĩ đến một điều rằng tôi còn chẳng biết anh trông ra sao… Nhưng tôi khá chắc ngoài đời trông anh sẽ sáng sủa hơn bức ảnh khô khan trong hồ sơ của Tổ Chức.


Waley

27 tháng Tư, 2011

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Waley,

Yamataka cực kỳ sốc.

Tôi coi đó là một lời đồng ý.

Hẹn gặp anh ở Thành Đô!


Okami


14 tháng Năm, 2011

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Waley,

Xin lỗi anh vì cả tuần tôi chỉ ru rú ở trong trung tâm hội nghị; ăn đồ cay nóng thực sự khiến tôi thấy không khỏe, và tôi không muốn mạo hiểm để rồi mất đi cơ hội lần này. Có lẽ lần sau tôi sẽ đi cùng anh nhiều hơn, nếu chúng ta gặp nhau ở nơi nào đó bớt nguy hiểm hơn cho cái bao tử của tôi. Và tôi cũng không phải người ham mê thám hiểm ở một đất nước mà tôi không biết ngôn ngữ của họ.. nhưng phố cổ trông đẹp thật đấy!

Nhưng dù sao thì, trong khi anh ngao du ngoài đường phố, Yamataka đã giới thiệu tôi và Ts. Matsunaga với Ts. Everett Mann.

Ts. Mann rất có hứng thú với dự án mẫu dò của chúng ta, và ông ấy đã có một cuộc tranh luận khá nảy lửa với Matsunaga về thiết kế mẫu dò và cấy ghép. Thế nhưng sau đó, ông ấy đã đích thân tìm gặp chúng tôi để nói về Dự án Vigenère. Ông ấy có xem phần thuyết trình của chúng ta đó, Waley!

Ts. Mann đã chú ý đến dự án của chúng ta, và ông ấy nghĩ rằng điều chúng ta đang làm có thể sẽ đem lại một kết quả gì đó quan trọng. Ông ấy còn sẵn sàng giúp chúng ta đệ trình yêu cầu thành lập một phân khu mới chỉ để phục vụ dự án, và ông ấy muốn biết chúng ta có sẵn sàng cho việc đó không.

Hơn nữa, ông ấy cũng nói rằng nỗ lực cộng tác của chúng ta đáng khâm phục nhưng rất thiếu hiệu quả. Ông ấy thực sự ấn tượng với việc chúng ta đã đi xa đến thế này chỉ thông qua việc trao đổi bằng email, và đều làm việc ở hai Điểm thường xuyên thiếu hụt kinh phí; điều đó đáng nể, nhưng không hề có ích cho công việc chút nào. Hãy làm việc thông minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn, ý ông ấy là vậy. Ông ấy nói rằng sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu chúng ta làm việc ở cùng một Điểm, và ông ấy đã nhắn lại với một số giám đốc điểm mà ông ấy quen biết. Có lẽ anh sẽ nhận được vài lời đề nghị sớm thôi.

Chắc hẳn sắp tới cũng sẽ có thêm nhiều người gia nhập đội ngũ của chúng ta, vì chúng ta sắp trở thành một phân khu thực sự. Các phân khu mới lúc nào cũng nhận được nhiều sự chú ý mà.

Ông ấy bảo rằng mình đã đệ trình yêu cầu thành lập “Phân khu Nghiên cứu Ty thể”, nhưng ngay cả một người nhàm chán như tôi cũng thấy cái tên đó nghe thật ngu ngốc. Anh sáng tạo hơn tôi, nên anh hãy thử nghĩ ra một cái tên hay ho hơn được không?


Okami

1 tháng Sáu, 2012

Điểm-168
Tân Trúc, Đài Loan


Ồ, trời đất, thật là… choáng ngợp đấy. Và dĩ nhiên là tôi đã đồng ý với việc thành lập phân khu rồi! Trời đất, người bảo trợ cho chúng ta lại không là ai khác ngoài Ts. Mann nữa chứ.

Tôi nhận được kha khá lời đề nghị chuyển Điểm, nhưng đề nghị duy nhất mà tôi thấy hứng thú là từ Giám đốc Leep Andrews của Điểm-234; ông ấy đã liên lạc với tôi sau khi biết tin rằng đội ngũ của chúng ta muốn thành lập một phân khu. Ông ấy nói rằng dự án của chúng ta sẽ rất phù hợp với nơi đó. Điểm của ông ấy quản lý rất nhiều dị thể liên quan đến lĩnh vực sinh học. Ông ấy bảo rằng Điểm của ông ấy sẽ là trụ sở hoàn hảo cho một phân khu mới hình thành. Tôi đã đọc qua hồ sơ an ninh cơ sở; trang thiết bị và cơ sở vật chất ở đó thật là… tuyệt đến nao lòng.

Tôi sẽ nhắn cho ông ấy nếu anh sẵn sàng chuyển Điểm. Mọi người bên phía anh có sẵn sàng đi Mỹ không? Tôi biết Jenny cực kỳ hào hứng, vì chúng tôi sẽ trở thành thành viên của một phân khu mới. Thật là buồn cười nhỉ, vì nếu trước kia cô ấy đồng ý với tôi, thì bây giờ những thành viên sáng lập một phân khu mới với những thành quả nghiên cứu chấn động này sẽ là tôi và cô ấy… nhưng đành chịu thôi, vì chính cô ấy đã lựa chọn như vậy mà!

Còn về tên phân khu, thì “Sinh hệ Vi mô” nghe thế nào? Ngắn gọn, đơn giản, bắt tai, và quan trọng nhất là chưa từng được ai biết đến - giống như thành quả từ Dự án Vigenère của chúng ta vậy.


Waley

8 tháng Sáu, 2012

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản

Tôi mê mẩn tất cả. Điểm mới, tên mới, tất cả mọi thứ.

Nhân tiện, khi còn ở Trung Quốc, Ts. Mann hỏi tôi rằng tôi có muốn trở thành giám đốc phân khu không. Mann đã cảnh báo với tôi về tất cả những trách nhiệm mà ông ấy từng gánh vác, và những quyết định khó khăn ông ấy từng phải đưa ra… Và tôi chắc chắn rằng mình chưa sẵn sàng.

Anh có nhiều động lực và nhiệt huyết với dự án này hơn hẳn so với tôi, và anh chính là nhà di truyền học tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.

Vậy nên, kính chào và xin chúc mừng nhé, Giám đốc Chiang!


Okami


29 tháng Bảy, 2012

Điểm-234
Alabama


Ryo,

Anh biết đấy, tôi sẽ không nói dối đâu, tôi khá là giận anh vì anh đã đùn chức giám đốc phân khu đó cho tôi. Tôi cũng đâu có sẵn sàng cho việc đó! Anh có thể hỏi tôi trước mà!

Nhưng không sao, tôi tha thứ cho anh. Giáo hoàng Waley xá cho anh mọi tội lỗi. Đi đi, và đừng phạm sai lầm nữa.

Tôi tha thứ cho anh vì Điểm-234 quả thực là… mọi thứ mà tôi mong ước.

Các nghiên cứu viên cấp thấp ở đây thành thạo cách chụp PET mà không cần anh phải gào thét vào mặt họ. Các máy giải trình tự không đột nhiên ngắt nguồn điện nếu anh không trông chừng chúng từng li từng tí. Các buồng nuôi cấy ở đây còn chẳng có mùi của môi trường nuôi cấy! Tôi chưa từng nghĩ rằng điều này là có thể. Ryo này, chúng ta có những phòng thí nghiệm riêng. Không còn phải dùng chung tủ lạnh nữa, không còn chuyện thử nghiệm hỏng bét vì mấy tên đần độn bên Phân khu Sinh học Ngoại hành tinh làm lẫn tạp chất vào mẫu vật của tôi nữa.

Còn Sherry và Leep thì rất tử tế! Họ rất nóng lòng được gặp anh đấy.

Quả là một phần thưởng tuyệt vời, phải không. Chúng ta làm được rồi.

Quay trở lại với công việc nào: Matsunaga và Jenny đã cố gắng phát triển thứ này trong vài tháng vừa rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, Matsunaga từng nói rằng Ts. Mann đã đưa ra một ý tưởng cực kỳ hữu ích để xử lý sự quá tải dữ liệu khi họ trao đổi với nhau ở Trung Quốc. Tôi chẳng biết gì về công nghệ nano cả, nhưng tôi nghĩ nó rất có tác dụng vì một lý do cực kỳ chính đáng, như anh sẽ thấy.

Nên là, vậy đấy! Không cần phải dùng đến những cổng chuyển dữ liệu gây ngứa ngáy nữa.

Anh sẽ thích nơi này khi anh đặt chân tới đây thôi, Ryo. Hay nói cách khác, Phó Giám đốc Okami. (Chúc mừng, kính chào, và tất cả những lời tương tự - anh không thể nào kỳ vọng rằng tôi sẽ làm quen với mọi thứ nhanh đến vậy được mà!) Tôi cần một người đáng tin cậy để trở thành cánh tay phải của tôi. Anh không thoát được khỏi sự quan liêu tai tiếng đã cắm rễ vào mọi nơi trong cái Tổ Chức SCP này dễ thế đâu!

Tuyệt thật đấy. Tôi thấy nỗ lực của chúng ta cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi.


Waley

9 tháng Tám, 2012

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Waley,

Tôi rất nóng lòng được thấy Điểm-234! Không may là tôi sẽ phải ở lại thêm một tháng nữa. Aguinaldo sẽ sang sớm thôi, và tôi sẽ nhờ anh ấy mang sang một ít bánh mochi đậu đỏ mà anh rất thích.

Tôi phải ở lại đây vì tôi cần quan sát nốt một số Cấp-D mà tôi đang nghiên cứu; Ts. Mann đang ở Nhật, và đã ghé qua Điểm-84 để hỏi han về phân khu mới của chúng ta. Mẫu dò mà Matsunaga và Jenny chế ra đã dựa trên chính gợi ý của ông ấy không lâu sau buổi hội thảo cuối cùng hồi trước đấy. Jenny đã tạo ra được đột phá dựa trên một bài báo mới về chất bán dẫn mà TSMC đã xuất bản, vậy nên ngay khi việc đó thành công, Mann muốn phát triển một cơ chế cấy ghép mới cùng tôi. Chúng tôi đã thử nghiệm vài thứ từ tuần trước, và ông ấy đã hoàn thiện lại quy trình rồi. Tôi… không hẳn là có hứng thú mấy với quy trình mới, nhưng nó rõ ràng là tân tiến hơn hẳn so với quy trình hiện tại.

Như anh đã biết, cổng chuyển dữ liệu của Mạng Liên kết Nexus là bộ phận cồng kềnh và dễ mắc lỗi nhất của một sản phẩm vốn rất thông minh. Đầu tiên, về bản chất nó chính là một vết thương hở xuyên qua màng não. Và vết thương phẫu thuật mới liền lại thường rất gây ngứa ngáy, nên những Cấp-D đó khả năng cao sẽ cố gãi vết thương… và, dù dây nối đã được neo lại ở phía dưới hộp sọ và không thể rút ra được, việc cố kéo nó ra vẫn sẽ ảnh hưởng đến một vài thứ.

Cách làm của Mann… thôi, anh tự xem đi.

Mann nghĩ ra cái tên viết tắt OMNI, và thật tốt khi ông ấy làm vậy, nhưng thực sự thì tôi chỉ liên mồm hỏi ông ấy những câu hỏi ngu ngốc trong quá trình thử nghiệm thôi. Phần lớn đóng góp của tôi chỉ có phần ghi chú về vấn đề cần cân nhắc ở cuối bài viết.

Tôi đã thực hiện tương đối nhiều cuộc phẫu thuật não không gây mê, tuy nhiên chưa lần nào tôi sử dụng hai đèn nội soi cùng lúc, và vì các Cấp-D mà chúng tôi sử dụng đều tỉnh táo, họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thấy thoải mái gì, nhưng những kẻ trên bàn mổ còn cảm thấy hãi hùng hơn thế.

Thuốc lú dĩ nhiên là sẽ gây ảnh hưởng đến các đường thần kinh và ký ức, nhưng những thứ đó lại cực kỳ quan trọng đối với 6009-Catena, vì vậy không được sử dụng thuốc lú thực sự, thực sự là một điều không may - người ta sẽ có thể công kích Dự án Vigenère vì điểm này chăng?

Các Cấp-D đương nhiên là ghét cuộc phẫu thuật này, tuy nhiên không ai trong số họ báo cáo rằng mình bị đau đầu hay đau nửa đầu như sau những cuộc phẫu thuật trước kia cả, và vì hiện giờ không còn cổng chuyển dữ liệu nào nữa, chúng ta cũng không còn phải lo về việc họ gãi vết thương. Nhân sự phụ trách tâm lý học ở đây nói rằng biểu hiện hành vi của họ không có thay đổi rõ rệt nào, và đó là tin tốt với nghiên cứu của chúng ta. Cho phép họ làm những việc khác trong quá trình phẫu thuật thực ra lại cho chúng ta thêm nhiều thông tin về cách SCP-6009 tương tác với hệ gen nhân, và cũng có ích cho Điểm-84 vì chúng tôi không có nhiều Cấp-D. Chúng tôi đã được cấp thêm nhiều Cấp-D hơn vì Ts. Mann đã gửi yêu cầu, nhưng Điểm-84 chỉ đơn giản là không có đủ nơi ăn ở cho họ.

Tôi sẽ ở đây đến khoảng hết tháng sau trước khi tôi có thể tới Mỹ, vì tôi cần hoàn thành nốt việc theo dõi họ sau các ca mổ và lập bản đồ 6009-Catena trước và sau phẫu thuật.

Tôi muốn rời khỏi cái Điểm tệ hại này nhiều không sao tả được. Tôi sẽ nhớ đến Yamataka đấy, nhưng tôi sẽ không tiếc nuối gì 84 bé nhỏ này đâu.

Tôi hy vọng sẽ sớm được gặp anh, và gia đình Sinh hệ Vi mô của chúng ta.


Okami

25 tháng Tám, 2012

Điểm-234
Alabama


Chờ đợi là hạnh phúc. Anh sẽ thích nơi này thôi, Ryo.

Cảm ơn anh vì đã gửi đồ ăn vặt nhé! Tôi hơi tiếc vì ở Alabama chẳng có nhà hàng châu Á nào ngon cả… nhưng bít tết ở đây thì rẻ và ngon; chắc đó là cái giá phải trả đấy.

Mừng là Mann đã giúp anh với quy trình cấy ghép mới… trời ạ, đọc quy trình đã khiến tôi thấy khó chịu rồi, nói gì đến thực hành.

Các mẫu dò rất quan trọng, và chuyện phần ít quan trọng nhất trong quy trình lại là phần gây ra nhiều vấn đề nhất đã luôn khiến tôi bực bội rồi. Tôi nghe nói rằng cảm giác ngứa xung quanh cổng chuyển dữ liệu thật kinh khủng đến phát điên, cho nên giải quyết cái đó cũng tốt thôi… chỉ là giải pháp này không phải thứ mà tôi sẽ nghĩ tới.

Và nhân tiện, tôi đang bắt đầu một nghiên cứu ngắn về VGWAS và ChOMP-Seq trong tương quan với các cấu trúc cụm trên bản đồ 6009-Catena. Tôi đang nghiên cứu về một cách thức phân tích dữ liệu mới, và tôi đã gặp một số nhân sự mới tới làm việc ở phân khu chúng ta để tinh chỉnh lại mô hình này.

Một phần của dự án mà tôi đang nghiên cứu chính là loại bỏ thông tin nhiễu - một trở ngại lớn của Dự án Vigenère là sau khi chúng ta lọc bỏ các gen thông thường, chúng ta không còn lại nhiều dữ liệu hữu ích cho lắm - chúng ta đang xử lý những gen và protein tồn tại với một lượng cực kỳ nhỏ nhưng tác động thì lại rất lớn.

Anh nghĩ sao? Chúng tôi đã có được những kết quả tương đối hứa hẹn về một số con đường tương tác và hệ gen - tôi nghĩ điều thú vị nhất chính là bất kể nhân sự Cấp-D được sử dụng thuộc chủng tộc nào, có vật liệu di truyền như thế nào, hay tiểu sử gia đình ra sao, họ luôn có một tỷ lệ lớn DNA ty thể mang gen MT-A3. Dù rằng phần lớn mọi người đều có gen MT-A3, tôi mới chỉ thấy gen này tương tác với một số gen nhân nhất định: LRI3, PFO4, CRW2, và một số gen không phổ biến khác.

Cũng có một số cụm cấu trúc nhỏ khác thỉnh thoảng xuất hiện - và hoạt động trong quá trình, nói sao nhỉ, ăn một số loại thực phẩm nhất định hay làm những việc nhất định. Tôi không rõ điều đó nghĩa là gì nữa.

Nhân tiện nói về Cấp-D, anh đã thử bịt mắt họ lại trong quá trình phẫu thuật chưa? Không phải như thế sẽ khiến họ cảm thấy cuộc phẫu thuật bớt kinh hoàng, khi họ không phải nhìn hai bác sĩ loay hoay phía trên mình và táy máy não bộ họ hay sao?


Waley

1 tháng Chín, 2012

Điểm-84
Fukuoka, Nhật Bản


Waley,

Anh nghĩ như vậy cũng bình thường thôi, nhưng chúng tôi nhận thấy mức độ căng thẳng lại càng tăng cao ở mọi đối tượng phẫu thuật khi chúng tôi làm điều đó. Tôi nghĩ việc không thể nhìn thấy những điều đang diễn ra còn khiến họ sợ hãi hơn… Tôi luôn có cảm giác rằng mình cần phải xin lỗi họ trong suốt quá trình phẫu thuật. Còn Mann thì lúc nào cũng bình tĩnh, dĩ nhiên rồi.

Nhưng nhìn chung, tôi vẫn rất vui mừng được báo cáo lại điều này: Các đối tượng có thể bình phục hoàn toàn sau khi thực hiện quy trình OMNI, và quy trình này thực sự nên được sử dụng thay thế cho thiết kế ban đầu của chúng ta.

Ngày mai tôi sẽ đi. Tôi cực kỳ, cực kỳ vui vì chúng ta có thể trực tiếp làm việc cùng nhau. Không còn những chuỗi email như thế này nữa.


Okami8 tháng Tư, 2013

Điểm-234
Alabama


Ryo,

Hôm nay, một đại diện của Ủy ban Đạo đức đã đột ngột trực tiếp tới gặp tôi.

Ngày 14 tới anh có thời gian không? Họ muốn quan sát Quy trình OMNI và đánh giá khả năng áp dụng nó đối với thường dân. Hôm đó có ai khác cũng có thời gian để hợp tác không nhỉ? Tôi nghĩ hôm đó Michael bận, vậy còn Graham thì sao? Nếu anh không có thời gian, có lẽ DePaul hoặc Raskin làm cũng được.

Nếu họ chấp thuận, chúng ta sẽ có thể sử dụng những mối liên hệ của Tổ Chức ở Đại học Alabama Birmingham làm bình phong để hợp tác với các đại học và các cơ quan nghiên cứu khác nhằm mở rộng nhóm đối tượng thử nghiệm. Chúng ta đã khai thác hết dữ liệu của các Cấp-D rồi, nên tôi mừng là chúng ta sẽ có những đối tượng mới.

Về chuyện đó thì, đây là bản thảo về các Cấp-D mà tôi chưa viết xong… Chắc là tôi sẽ để những nhân sự mới xử lý chúng, vì nói thật, dạo này tôi không thể nào xem xét được mớ dữ liệu này vì các cuộc phỏng vấn đã lấp kín lịch trình của tôi rồi.

Đây chưa phải tên gọi chính thức đâu, nhưng chúng tôi dự định gọi nó là Cụm cấu trúc D vì nó có ở tầm 80% lượng dữ liệu từ Cấp-D của chúng ta, và họ không có điểm chung hay mối liên hệ nào về mặt di truyền cả. Nhưng vấn đề MT-L2 và MT-F5 lại xuất hiện ở phần lớn trong số họ, dẫn đến tương tác UP4 giống nhau, dẫn đến sự tạo thành 6009-Catena như nhau. Thật kì lạ nếu đó chỉ là một sự trùng hợp, và đó là lý do họ được xếp vào cụm cấu trúc D. Những người đó cũng thường có biểu hiện bạo lực hơn những người khác; những Cấp-D trầm tính hơn có vẻ lại không có sự tương tác gen như thế.

Tôi nhớ việc nghiên cứu lắm, Ryo. Bây giờ tôi phải dành phần lớn thời gian để đảm bảo những đợt cộng tác diễn ra trơn tru, cấp phép thử nghiệm, phỏng vấn những người muốn chuyển tới phân khu chúng ta, rồi còn gặp Leep và Sherry để bàn về việc nâng cấp thiết bị… và này, có nhiều người ở những Điểm khác đang mong muốn trở thành thành viên của Phân khu Sinh hệ Vi mô đấy! Thật nực cười làm sao, khi mà chúng ta chỉ đến Alabama để được làm việc cùng nhau…

Tôi mừng vì lĩnh vực Sinh hệ Vi mô đã trở nên phổ biến, và tôi hết sức tự hào về điều đó, nhưng dạo này tôi bận quá… Dự án Vigenère, đứa con của chúng ta, đã không còn nằm trong tầm mắt chúng ta nữa rồi. Tôi tự hào về tất cả.


Waley

12 tháng Tư, 2013

Điểm-234
AlabamaWaley,

Không, tôi có yêu cầu sử dụng thường dân đâu, tôi làm thế để làm gì cơ chứ? Tôi đồng ý rằng có đối tượng thử nghiệm là thường dân sẽ giúp mở rộng phạm vi nghiên cứu của chúng ta hơn hẳn… nhưng đồng thời, thường dân thường tự nguyện đăng ký tham gia nghiên cứu mà đúng không? Nếu vậy thì ít nhất điều đó cũng bớt kinh khủng hơn so với những chuyện mà chúng ta bắt những Cấp-D đó phải trải qua.

Tôi có thể cho họ trực tiếp chứng kiến OMNI; tôi sẽ làm cùng Graham.

Tôi mới nhận được tin về địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Các bộ môn Khoa học Sinh học tiếp theo - 10 đến 17 tháng Năm, và năm nay tổ chức ở Kyoto! Anh có tin được là mới năm ngoái thôi, chúng ta còn phải van xin Yamataka để có một suất trình bày đầu thừa đuôi thẹo không? Giờ thì chúng ta đã được mời làm diễn giả chính kìa. Chỉ có tôi và anh thôi, đại diện cho lĩnh vực mới, Sinh hệ Vi mô.

Tôi yêu Kyoto lắm! Tôi biết rất nhiều về nơi này. Người ta thường nghĩ nơi này chỉ có những ngôi đền cổ, những con phố cổ, nhưng chừng đó không phải là tất cả đâu. Tôi không thích cảm giác làm khách du lịch ở chính quê hương mình lắm, nhưng tôi sẽ dẫn anh đi khắp mọi nơi, chỉ để anh được trải nghiệm thôi, Waley. Coi như đó là lời xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ khoảng thời gian ở Thành Đô nhé.

Dạo này chúng ta bận thật! Được nghỉ ngơi thế này cũng tốt.


Okami

25 tháng Tư, 2013

Điểm-234
Alabama


Ryo,

Xin lỗi vì đã không trả lời anh sớm hơn; tôi thực sự cần phải ngủ bù. Tôi lỡ quên mất email của anh, nhưng tôi vừa nhận tin nhắn từ UBĐĐ về vụ OMNI, nên là, chúc mừng anh nhé! Tôi nghĩ Leep sẽ phụ trách việc thành lập hợp đồng cho anh.

Và tuyệt thật! Diễn giả chính cơ đấy! Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến ngày này.

Thứ này có lẽ sẽ khiến họ sốc tận óc đấy. Tôi đã ấp ủ dự án này một thời gian rồi, nhưng đây có lẽ sẽ là cú hích cuối cùng để tôi hoàn thiện nó.

Đây có thể là một sự cập nhật hữu ích đối với Dự án Vigenère. Có lẽ chuyện này sẽ khiến nhiều người phát điên vì nó sẽ lật lại hoàn toàn khái niệm “Eve ty thể”, tuy nhiên tôi tin rằng học thuyết của chúng ta là hợp lý nhất: Một chủng vi khuẩn có sức sống cao đặc biệt, hay một loại ty thể từ những tổ tiên chung đầu tiên của loài người, bằng cách nào đó đã được truyền cho toàn bộ nhân loại trong những giai đoạn tiến hóa đầu tiên của chúng ta.

Và nếu xét đến việc phần lớn protein hoạt động trong ty thể được mã hóa bởi gen nhân, không phải việc SCP-6009 có thể đã có cơ chế nào đó để kiểm soát sự đột biến của các gen nhân khác sẽ là điều thiết yếu nhằm thúc đẩy sự tiến hóa của loài người hay sao?

Đúng vậy, nhiều người sẽ cực kỳ tức giận, tôi không thể đợi cho đến khi được thấy điều đó. “Tân nội công sinh” nghe thật vĩ đại làm sao. Tôi sẽ xem xét thêm sự so sánh giữa các đồng hồ phân tử mà Ts. Kirkoff đang thực hiện, nhưng đừng bảo cậu ấy rằng đây là mục đích của tôi nhé. Công việc quản lý thật khiến tôi mệt mỏi, và tôi đang cảm thấy mất hết hứng thú đối với việc thử nghiệm như chúng ta từng làm. Lâu lắm rồi tôi không viết một bài báo đấy.

Lần này tôi muốn anh đi cùng tôi. Chỉ hai chúng ta thôi, quay về như trước kia.


Đã lâu lắm rồi tôi chẳng có lấy một kỳ nghỉ nào. Tôi biết Kyoto là một thành phố tuyệt vời, nhưng đến đó cùng anh sẽ khiến chuyến đi này còn khó quên hơn.Waley1 tháng Sáu, 2013

Điểm-234
Alabama


Ryo,

Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh cho đủ vì chuyến đi vòng quanh Kyoto lần này. Hội nghị thành công rực rỡ, và chuyến đi ấy chính là phần thưởng xứng đáng cho chiến thắng của chúng ta. Anh đã thực sự khiến tôi thay đổi góc nhìn về thế giới này. Chúng ta nên làm như vậy nhiều hơn; chúng ta đang ở cùng một Điểm mà, tại sao chúng ta lại không thể ra ngoài nhiều hơn một chút chứ? Đi để xem nước Mỹ có gì hay!

Và nhân tiện, lại có thêm tin tốt nữa: Tôi vừa mới họp cùng Leep và Tilda Moose. Anh đã nghe nói về bà ấy rồi, phải không? Bà ấy đã là Giám đốc Điểm-17 từ lâu lắm rồi.

Giám đốc Moose đã lắng nghe phần thuyết trình của chúng ta với cương vị diễn giả chính về thuyết tân nội cộng sinh. Bà ấy cực kỳ chú ý đến nó, và nói rằng hiện có một loài sinh vật với thông tin đang được bảo mật ở cấp độ cao mà bà ấy muốn Phân khu Sinh hệ Vi mô nghiên cứu. Đây là một trong số ít những loài đã xuất hiện từ xa xưa, đồng thời vừa biểu hiện trí khôn gần như con người và cũng có lịch sử tiến hóa gần với loài người. Một loài mà Giám đốc Moose từng gặp khi mới vào làm việc tại Tổ Chức… Bà ấy nghĩ rằng nếu chúng ta có thể xem xét liệu một loài họ hàng gần với chúng ta có sở hữu SCP-6009 hay một cấu trúc tương tự hay không, điều đó sẽ là một sự bổ sung thích đáng cho lý thuyết tân nội cộng sinh.

Nhưng đó không phải lý do bà ấy tới gặp trực tiếp chúng ta; bà ấy nói rằng mình tới đây vì Hội đồng Tối cao đã để ý đến phân khu của chúng ta, và muốn chúng ta chuyển trụ sở từ Điểm-234 tới Điểm-17. Ở Điểm-234 này, chúng ta chủ yếu xử lý các vấn đề liên quan đến vi sinh và hóa sinh, những thứ chúng ta có thể giữ an toàn trong một đĩa petri; nhưng còn Điểm-17 thì, chúng ta đều đã nghe kể về những thứ lẩn trốn ở nơi này rồi đấy. Tôi chẳng biết chuyện gì là thật nữa. Bà ấy nói rằng nếu như chúng ta chấp nhận lời đề nghị này, chúng ta sẽ được biết thôi.

Đương nhiên, để bù đắp cho những rắc rối đó, Giám đốc Moose đã đề nghị cho chúng ta mức lương cao hơn, thiết bị mới hơn, quyền truy cập an ninh cao hơn, vân vân và mây mây. Nhưng quan trọng nhất, bà ấy nói rằng vì Điểm đang được mở rộng, chúng ta sẽ có một cánh riêng trong một tòa nhà mới.

Tôi vốn nghĩ Điểm-234 đã xịn lắm rồi, nhưng Điểm-17… trong cánh riêng của chúng ta… Tôi không biết phải xử trí ra sao nữa. Tôi muốn biết ý kiến của anh, cánh tay phải của tôi ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc hành trình phi thường này. Leep nói rằng ông ấy sẽ rất nhớ chúng ta, nhưng, tôi làm sao có thể từ chối đây?


Waley

3 tháng Sáu, 2013

Điểm-234
Alabama


Waley,

Điểm-17? Trời đất, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Nếu như các O5 đã chú ý đến chúng ta, tôi chẳng biết liệu chúng ta có thể từ chối hay không.

Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn là một người với trái tim rộng mở. Lúc nào cũng ở bên tôi, không chỉ với tư cách là một trong những nhà di truyền học thông minh nhất tôi từng biết, mà còn như một người bạn tốt.

Nếu không có anh, có lẽ phân khu của chúng ta sẽ không thể trở thành một nhà máy năng lượng luôn chạy hết công suất như ngày hôm nay. Anh có tin được rằng từ khi chúng ta gặp nhau và khởi động Dự án Vigenère tới giờ, mới chỉ có hai năm rưỡi trôi qua không? Tôi cảm tưởng như cuộc hành trình kì diệu này đã kéo dài suốt cả cuộc đời tôi vậy.

Chúng ta mới chỉ ở đây được… mười tháng? Trời ơi, thời gian dường như trôi chậm hơn thế nhiều. Tôi sẽ nhớ Sherry và Leep lắm đấy. Nhưng dù sao cả phân khu chúng ta vẫn sẽ làm việc cùng nhau. Cái gia đình nhỏ kỳ lạ của chúng ta giờ đã thật to lớn làm sao!


Okami

8 tháng Sáu, 2013

Điểm-234
Alabama


Ryo,

Cảm ơn anh vì đã nghĩ tốt về tôi. Anh cũng vậy! Nếu không có anh, có lẽ chúng ta vẫn đang mắc kẹt ở quê nhà, làm những việc mà có trời mới biết được là việc gì…

Tôi đã trả lời Giám đốc Moose, nhưng bà ấy nói rằng bà ấy đã chấp thuận việc đổi trụ sở, vì rõ ràng là chúng ta sẽ không từ chối đề nghị này. Thực lòng mà nói, nó quá hấp dẫn để bỏ qua; ai lại không muốn được thăng chức theo cách như thế chứ?

Cánh mới vẫn đang được xây dựng, nhưng Giám đốc Moose đã cho tôi quyền truy cập những tài liệu mà chúng ta sẽ được truy cập khi ta chuyển tới đó. Anh là Phó Giám đốc, nên anh cũng sẽ có quyền truy cập đấy.

Sẽ có rất nhiều thứ thú vị dành cho chúng ta. Cứ nghĩ đến việc có những thực thể dạng người nào đang ở đó mà xem. Tôi có cảm giác như thể mình là một cậu nghiên cứu viên cấp thấp chân ướt chân ráo bước vào nơi này, giật mình ngạc nhiên trước những thứ bình thường nhất, và cảm giác đó thật là nôn nao đến khoan khoái.

Tôi sẽ tới Điểm-17 để lo liệu một số việc giấy tờ, và kiểm tra xem cánh mới liệu có phù hợp với những gì chúng ta cần hay không - nếu tôi ở đây, tôi sẽ vướng tay vướng chân lắm, vì tôi muốn cuộc chuyển đổi của chúng ta phải diễn ra trơn tru hết mức có thể. Có lẽ anh sẽ phải phụ trách công việc thay tôi một khoảng thời gian đấy.


Waley

10 tháng Sáu, 2013

Điểm-234
AlabamaWaley,

Chúng ta đã làm việc ở nơi này cũng được khá lâu rồi, nhưng đọc những tài liệu này… đây là lần đầu tiên trong suốt cả sự nghiệp của tôi, tôi cảm thấy rằng cuối cùng tôi cũng đã thực sự trở thành một phần của Tổ Chức.

Tôi đang xem xét những dị thể mà chúng ta được quyền truy cập. Tôi nghĩ SCP-2828 sẽ là một đối tượng tiềm năng - một bộ phận cơ thể đã thoái hóa có đặc tính phản lan truyền nhận thức! Tôi đang có một số giả thuyết về những phương thức tiến hóa xuất phát từ SCP-6009 giúp bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù. Anh có nhớ phản ứng với SCP-3966 hồi đó, thứ mà đã khiến anh phát hiện ra SCP-6009 không? Có lẽ có một cơ chế di truyền nào đó tồn tại nhằm bảo vệ chúng ta khỏi loài nhện trong không gian 4 chiều đó đấy!

Suy cho cùng thì, ta và chúng đồng tiến hóa, và nếu lý thuyết tân nội cộng sinh là đúng, thì đây sẽ là một dấu mốc của sự đồng tiến hóa. Thật kì lạ khi con người là loài duy nhất có những ty thể với biểu hiện như SCP-6009… và vì Giám đốc Moose đã yêu cầu, đúng thế đấy, giờ tôi có thể đọc được tài liệu về dị thể đó; SCP-1000 sẽ là một bước tiến quan trọng đối với chúng ta.

Và, khi mà chúng ta đã có hẳn một trường phái quan điểm mới về sinh học từ góc nhìn của Sinh hệ Vi mô, chúng ta có thể nghiên cứu về SCP-1237. Nó liên quan đến di truyền học và thần kinh học đó, Waley, nó đang van xin chúng ta nghiên cứu nó kìa. Và nếu như chúng ta tìm ra được cơ sở di truyền học và phân tử của một dị thể…

Tổ Chức đúng là một chốn lý tưởng để ta chơi trò săn tìm kho báu.

Tôi cực kỳ hạnh phúc vì chúng ta đã bước chân trên con đường diệu kì này.


Okami

18 tháng Sáu, 2013

Điểm-234
AlabamaWaley,

Tôi đang có một bản thảo chưa hoàn thành mà tôi muốn anh xem xét; nó có liên quan đến những thực thể biến đổi thực tại - nghĩ kĩ ra thì, chúng ta cũng chưa từng thử nghiệm trên dị thể dạng người. Và Điểm-17 lại nổi tiếng vì đang quản thúc rất nhiều thực thể trong số chúng! Thực ra tôi chưa từng tiến hành quét não một SCP dạng người nào; lập bản đồ 6009-Catena của chúng và xem xét liệu sự hình thành cụm cấu trúc có tương tự với con người không có vẻ sẽ thật thú vị!

Tôi chưa từng gặp một thực thể biến đổi thực tại nào cả, và có vẻ như chúng ta cần tham gia tập huấn một chút trước khi chúng ta được phép tương tác với chúng. Tôi đã đăng ký bắt đầu tập huấn từ sau khi ta chuyển tới Điểm-17 rồi, anh có muốn tôi đăng ký luôn cho anh không?

Xin lỗi nhé, tôi đang nghĩ hơi xa rồi.


Okami

29 tháng Sáu, 2013

Điểm-17
Nevada


Ryo,

Tôi rất mừng khi thấy anh háo hức như vậy đấy! Tổ Chức đang thực sự mạnh tay vung tiền để chúng ta chuyển tới đây. Tôi đã phải họp liên tục với các lãnh đạo phân khu muốn hợp tác cùng chúng ta! Tất cả những lĩnh vực và phân khu mà tôi còn chưa từng nằm mơ tới việc gặp họ. Tuần này tôi đã gặp mặt nhiều người hơn cả suốt bốn năm tôi ở Điểm-168. thật đấy.

Và ừ, anh đăng ký buổi học về thực thể biến đổi thực tại đó cho tôi luôn nhé. Những quyền năng và hiểm họa của các dị thể ở nơi này là điều mà ta thực sự không thể nào ngờ được. Hôm nọ tôi phải tham gia luyện tập phòng chống vi phạm quản thúc, và họ cực kỳ coi trọng việc đó ở đây. Không có chuyện chuông báo khẩn cấp reo mà chúng ta vẫn còn nằm ngủ đâu, Ryo!

Dù sao thì, một trong những thứ mà Giám đốc Moose cho tôi xem là hệ thống mà Michael và Matsunaga đã yêu cầu. Tôi còn không nhớ mình từng chấp thuận yêu cầu đó đấy? Tôi không nhớ thật, nhưng thiết kế đó đúng là thông minh tuyệt vời. Về cơ bản, hệ thống này tiếp nhận dữ liệu ChOMP-Seq và tìm kiếm kiểu dữ liệu phân tích cụm VGWAS gần nhất với dữ liệu mà ta có, vì vậy ta sẽ có thể dự đoán cấu trúc của vùng 6009-Catena trước khi tiến hành lập bản đồ mạng lưới liên kết.

Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu tôi có thể biết được hồ sơ của bản thân mình. Anh có nhớ hồi chúng ta kiểm tra phiên bản thử nghiệm của ChOMP-Seq, và tôi đã phải sử dụng DNA của chính mình vì chúng ta thiếu đối tượng thử nghiệm không? Tưởng như chuyện đó đã là dĩ vãng vậy. Hệ gen của tôi vẫn được lưu trữ trong dữ liệu của Dự án Vigenère, nên tôi đã đưa dữ liệu vào, chỉ để thử thôi. Vẫn còn nhiều thứ phải phân tích nữa, nhưng cho tới giờ thì hồ sơ của tôi có các nhóm đơn bội GPK2/MT-UE4, ABCC11/MT-FR2, O-M122, vậy nên tôi có các cụm dữ liệu E-38 “say mê” và E-20 “ham tìm hiểu” có thể tìm thấy trong dân số. Tôi thấy Giám đốc Moose có vẻ hơi nghi ngờ, nên tôi khẳng định với bà ấy rằng dữ liệu đó chỉ không chính xác vì chúng tôi chưa tinh chỉnh. Tôi đã bảo rằng hy vọng trong tương lai chúng ta có thể liên kết hồ sơ di truyền học và hồ sơ tâm lý theo cách chính xác hơn.

Điều này sẽ khá hữu dụng trong việc phỏng đoán mỗi người thuộc về cụm tính cách nào mà không cần đến quy trình OMNI đấy! Dĩ nhiên sẽ còn nhiều thứ phải điều chỉnh, nhưng chúng ta có thể sẽ không cần phải dùng đến kỹ thuật kinh hoàng đó nữa.

Xin lỗi vì tôi chưa về - tôi nhớ anh lắm! Trông chừng mọi thứ giúp tôi nhé. Tôi tin tưởng rằng những quyết định của anh sẽ là hữu ích nhất đối với Phân khu Sinh hệ Vi mô!


Waley

7 tháng Bảy, 2013

Điểm-234
AlabamaWaley,

Aww, tôi cũng nhớ anh lắm đấy!

Tôi rất muốn đến tận nơi chiêm ngưỡng, nhưng tôi còn phải xử lý nhiều giấy tờ liên quan đến việc chuyển nơi công tác của các nhân sự. Từ khi nào phân khu chúng ta đã có hơn một trăm người vậy nhỉ?

Nhiều lúc tôi thấy cực kỳ may mắn vì mình đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu trong Dự án Vigenère.

Anh với tôi, cả hai chúng ta đều có xuất phát điểm là một nền tảng kiến thức khoa học hết sức bình thường. Chẳng có ai trong chúng ta từng làm điều gì mâu thuẫn với thần kinh học hay di truyền học thông thường cả. Công việc của chúng ta từ trước đến giờ chỉ xoay quanh những kiến thức khoa học thông thường. Không có công nghệ dị thường, không có các cổ thần, không có xã hội biệt lập khỏi loài người nào hết. Tôi từng nghe kể về những chuyện thần diệu vẫn đang xảy ra ở khắp những nơi khác trong Tổ Chức, và tôi ghen tị với họ.

Những công cụ mà chúng ta tạo ra chính là thứ phép màu của riêng chúng ta. Tôi không thể sống như những ngày trước kia nữa, khi mà tôi đã biết trong não bộ chúng ta có thứ gì, và chúng cứ ngọ nguậy xung quanh. Chúng đang cố làm gì vậy? Chúng làm việc đó đến đâu rồi? Dị tính cơ bản của SCP-6009 hết sức dung dị, nhưng chúng ta đã gắng sức đào sâu thêm về nó nhằm cố gắng tìm hiểu điều gì đã khiến nó có được tính chất kỳ lạ ấy, và từ đó, cả một trường phái quan điểm mới đã nảy sinh.

Chúng ta sẽ thay đổi thế giới với dự án này, tôi đã cảm nhận được điều đó rồi.

Nhưng dù sao thì, tất cả mọi người ở Điểm-234 đều nhớ anh! Tôi cần anh ở đây cùng tôi. Sherry đã hỏi thăm tôi về anh. Anh đang ở đâu rồi?


Okami

13 tháng Bảy, 2013

Điểm-234
AlabamaWaley,

Một ai đó từ Ủy ban Đạo đức đã tới để thông báo cho chúng ta về các khuyến cáo thực nghiệm với đối tượng là bào thai. Chúng ta sắp được cấp quyền hạn cho việc đó hay sao?

Chuyện này sẽ thú vị đây… Tôi chưa từng tưởng tượng tới việc áp dụng quy trình OMNI đối với bào thai hay trẻ sơ sinh, và tôi cũng sẽ không cho phép thực hiện quy trình ấy trên một đứa bé. Nhưng nếu chúng ta tìm ra được một cách nào đó khiến quá trình này bớt gây ám ảnh tâm lý, đó có thể sẽ là một phương pháp tuyệt vời để xác nhận cách 6009-Catena được tạo thành từ trước khi não bộ hình thành đầy đủ!

Tôi thực sự cần anh trở lại; các yêu cầu hợp tác và chuyển nơi làm việc đang chất đống, vì tin tức rằng chúng ta sắp chuyển tới Điểm-17 đã lan ra khắp nơi rồi.

Chúng tôi đều rất nhớ anh!


Okami

24 tháng Bảy, 2013

Điểm-234
AlabamaWaley,

Ngày hôm qua, Giám đốc Glass của Phân khu Tâm lý học đã tới đây tìm anh, và ông ấy nói rằng mình rất muốn đề nghị khởi động một dự án cộng tác quy mô lớn. Ông ấy đã biết về những điểm thiếu chính xác trong cách phân loại của chúng ta và đã cho người tìm hiểu cách chúng ta thiết lập các cụm dữ liệu - và ông ấy nói rằng chuyện chẳng có ai trong số chúng ta nghiên cứu về tâm lý học thật rõ như ban ngày, đồng thời tên gọi của các cụm dữ liệu mà chúng ta đặt ra cũng chỉ chính xác ở mức độ thầy bói xem voi.

Tôi không muốn thay anh quyết định chuyện này, vì Giám đốc Glass là một người khá có tiếng, và ông ấy đặc biệt nhấn mạnh rằng mình cần trao đổi với anh. Tôi nói với ông ấy rằng hiện anh đang làm việc ở nơi khác, nhưng khi họ hỏi bao giờ anh trở về, tôi còn không thể nào cho họ một câu trả lời đến nơi đến chốn.

Có chuyện gì đó đã xảy ra ở Điểm-17 phải không? Đã qua tầm hai tháng rồi, ở đó có nhiều việc phải sắp xếp đến vậy sao? Tôi thật sự mong là anh vẫn ổn, tôi bắt đầu lo lắng rồi đấy.

Mong rằng anh sẽ trả lời sớm nhất trong khả năng cho phép.


Okami

10 tháng Tám, 2013

Điểm-234
Alabama


Waley,


Anh có nhận được email hôm nọ của tôi không?


Mong rằng anh sẽ trả lời sớm nhất trong khả năng cho phép.


Okami


17 tháng Tám, 2013

Điểm-234
Alabama


Waley thân mến,

Nếu tôi có từng làm gì khiến anh bực bội, làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi và anh là bạn bè tri kỉ, nhưng tôi không hiểu tại sao gần đây anh lại cứ phớt lờ tôi như vậy.

Tôi biết anh vẫn còn sống, vì nói chung Tổ Chức sẽ không giữ bí mật những chuyện thế này. Một giám đốc đã qua đời cần phải được thay thế sớm nhất có thể để mọi việc tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Tôi biết anh không bị điều chuyển khỏi phân khu, không được thăng chức, cũng không bị giáng chức, không có chuyện gì tương tự như thế hết. Vậy nên, lời giải thích duy nhất khả dĩ cho sự im hơi lặng tiếng của anh chỉ có thể là bằng một cách nào đó, Điểm-17 đã bị xóa sổ khỏi thực tại mà chẳng ai biết cả, hoặc là anh đang chủ động phớt lờ tôi.

Chúng tôi cần anh, Waley. Theo như tôi thấy, Phân khu Sinh hệ Vi mô không phải một mớ hỗn độn đâu, nhưng không có anh, nó không như trước nữa. Anh than phiền rằng đã lâu rồi anh chưa được làm việc trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên anh vẫn là trưởng dự án của chúng tôi, và anh có được cái nhìn tổng thể về hướng đi của Dự án Vigenère tốt hơn tất cả mọi người. Anh không thường xuyên làm việc với các thiết bị và bảng biểu không có nghĩa là những đóng góp của anh không quan trọng. Anh vẫn là một nhà di truyền học nổi bật, và sự quan liêu của Tổ Chức dù có nặng nề đến thế nào cũng không thể che mờ đi điều đó.

Không chỉ phân khu cần anh, mà tôi cũng cần anh. Khi tôi mới tiếp nhận dự án này, tôi là một người rất e dè và có lòng nghi ngờ mọi thứ. Khi ấy gần như mọi cảm xúc của tôi đều đã tê liệt rồi. Tôi không ham mê mạo hiểm, và tôi cũng hiếm khi hứng thú với bất cứ việc gì. Tôi biết mình là một người tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, nhưng tôi không thực sự muốn người khác biết điều đó. Anh đã làm tâm trí tôi rộng mở, không chỉ vì lòng ham mê khoa học, mà còn đánh thức những khía cạnh của tâm hồn tôi mà chính tôi còn chẳng nhận ra.

Tôi không nghĩ mình có người bạn nào khác thân thiết với mình như cách tôi thân thiết với anh, Waley. Và tôi không muốn mất đi anh. Ít nhất thì nếu anh còn có lòng tử tế với tôi, xin hãy nói tôi nghe tại sao anh lại rời đi.

Anh không chỉ là giám đốc của chúng tôi, Waley, mà có lẽ còn là người duy nhất hiểu về SCP-6009 hơn tôi trong phân khu này. Chúng tôi cần được anh lãnh đạo.

Làm ơn hãy trở về đi.

Phân khu Sinh hệ Vi mô cần anh.

Tôi cần anh.


Ryo
THÔNG BÁO TỪ SỞ QUẢN TRỊ TÌNH BÁO AN NINH VÀ THÔNG TIN


Các tài liệu sau đã được đánh dấu bởi cơ sở dữ liệu của RAISA nhằm phục vụ việc xem xét lại do Phản ánh Tình trạng Nhân sự Không chính xác

Theo như Yêu cầu của Giám đốc Phân khu, (các) tài liệu được lựa chọn cần BỊ XÓA BỎ


20 tháng Tám, 2013

Điểm-17
Nevada

Ryo,

Tôi xin lỗi vì đã vắng mặt lâu đến vậy, và tôi vẫn an toàn, đừng lo.

Anh không làm gì sai cả, và tôi mới là người cần xin lỗi. Tôi đã ở Điểm-17 khá lâu rồi, và đúng vậy, tôi đã phớt lờ những email của anh. Tôi đã đọc tất cả, và mừng là anh hào hứng với những công việc đó! Chỉ là tôi không thể ép bản thân mình nói ra những điều tôi đang suy nghĩ mà thôi. Mỗi ngày, tôi đều phải giám sát đội thi công tiếp tục xây dựng công trình gì đó mới, xem xét những chỉ tiêu mới của chúng ta, suy nghĩ về việc phân bổ kinh phí…

Về bản thân Điểm-17… khi đi lại trong những hành lang dài ấy, ta có thể dự cảm về những bí mật nằm ở phía bên kia những bức tường. Điều đó khiến tôi có một cảm giác tự hào đến rùng mình, như thể chính tôi đang bước đi trong lịch sử.

Tôi… không biết phải diễn đạt những ý nghĩ của mình ra sao, và tôi thực sự không muốn làm anh tổn thương. Anh càng hào hứng với việc này, tôi lại càng cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến điều mà tôi sắp nói với anh. Anh là người bạn thân nhất của tôi, và cũng là người tôi tin tưởng nhất, nên tôi muốn anh là người đầu tiên biết tin này.

Tôi sẽ từ chức giám đốc, và không làm việc tại phân khu của chúng ta nữa.

Cũng là chuyện bình thường thôi, vì chính anh đã ném cho tôi cái trọng trách này, nên giờ tôi trả nó lại cho anh. Sau khi tôi chuyển đi, anh, với tư cách Phó Giám đốc, dĩ nhiên sẽ trở thành Giám đốc của Phân khu Sinh hệ Vi mô. Tôi không nghĩ sẽ có ai bất bình đâu; ở phân khu mọi người ai cũng quý anh mà. Kính chào và chúc mừng nhé, Giám đốc Okami!

Chúng ta đã xây dựng nên phân khu này từ hai bàn tay trắng. Anh và tôi, từ hai Điểm lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, đã phát triển dự án này đến một quy mô mà chúng ta không thể nào mường tượng nổi. Ngay cả cái tên “Sinh hệ Vi mô” giờ cũng ẩn chứa đầy ắp sự tôn trọng.

Tôi thật sự tự hào về tất cả mọi người trong phân khu chúng ta - Jenny, Matsunaga, Michael, và cả những thành viên mới - nhưng tôi muốn đặc biệt cảm ơn anh, Ryo. Và tôi vẫn nhớ anh của ngày xưa, đúng vậy. Tôi nhớ như thể ngày ấy mới chỉ là ngày hôm qua: anh ngại ngùng, lịch thiệp quá mức cần thiết, chỉ cộng tác cùng tôi vì đó là việc anh được giao, và thực lòng thì anh cũng từng nghi ngại về dự án này. Ts. Okami của ba năm trước và Ryo mà tôi biết quả là khác nhau một trời một vực.

Dù rằng những điều mà chúng ta đã xây dựng tại Phân khu Sinh hệ Vi mô thực sự vĩ đại, bản thân SCP-6009 lại rất bình thường; mọi điều đáng chú ý mà chúng ta tìm ra ở phân khu đều là công sức của chính chúng ta. Dự án Vigenère đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của nó từ lâu lắm rồi. Khi dự án lớn lên, ánh sáng của sự sáng tạo cũng dần lan tỏa, và hạt giống bé nhỏ mà chúng ta gieo xuống đã lớn lên thành cây đại thụ của chúng ta. ChOMP-Seq, OMNI, mạng liên kết MH nexus… trời ạ, Dự án Vigenère thực sự đã cho chúng ta rất nhiều thứ, phải không? Giờ đây có những con người trong Phân khu đang nghiên cứu những điều mà chính tôi còn không hiểu được. Có một ranh giới nào đó ở một điểm mà tôi không rõ, và chúng ta đã vượt qua ranh giới ấy rồi.

Trong email cuối cùng tôi gửi anh, tôi đã nhắc đến thứ mà Giám đốc Moose đã cho tôi thấy, thứ thiết bị đầu cuối mà họ đang thiết lập. Họ còn chưa đặt tên cho nó, nhưng để tôi tóm tắt cho anh tác dụng của nó nhé: Chúng ta sẽ thu được thông tin về cách mà mối liên kết giữa các neuron hoạt động, và phân loại các hồ sơ tâm lý dựa theo dữ liệu di truyền học ty thể.

Có điều gì trong câu nói đó khiến anh cảm thấy ghê sợ không?

Tôi có thể tưởng tượng rằng anh đã không nghĩ nhiều khi anh đọc đến đó. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về những gì tôi đã nói với Giám đốc Moose. Tại sao lại phải suy nghĩ, đúng vậy, tại sao, về việc liên kết hồ sơ di truyền với hồ sơ tâm lý chứ! Đó là một bước tiến hết sức tự nhiên của việc chúng ta đã làm mà. Tôi đã thật sự ấn tượng với thiết kế đó! Rồi tôi nghĩ đến những việc xa hơn mà chúng ta có thể làm… và rồi tôi nhận ra tất cả.

Tôi đã có thể tưởng tượng được viễn cảnh ấy: chỉ cần lấy mẫu, cho mẫu chạy qua hệ thống, và chỉ sau một hay hai ngày thôi, cái máy tính chạy mượt như nhung đó sẽ cho ta thấy hồ sơ tâm lý và cả xu hướng đưa ra quyết định của đối tượng mà ta thử nghiệm. Chẳng cần phải xin sự đồng thuận cho việc đục khoét não bộ của bất cứ kẻ tội nghiệp nào mà Tổ Chức quyết định khai thác thông tin. Và phương pháp đó hiệu quả nhất với những con người bình thường, những người như chính chúng ta! Giờ đây, khi chúng ta đã tới Điểm-17, có lẽ chúng ta sẽ biết được liệu thứ này có hiệu quả đối với dị thể dạng người không. Cả nhà cùng vui đấy nhỉ!

Và vì chúng ta đã và đang thử phản ứng để tìm hiểu cách 6009-Catena thay đổi sự liên kết của các neuron, Jenny đã gửi tôi bản mẫu về phiên bản thử nghiệm của mạng liên kết MH thế hệ thứ ba: Nếu như bản mẫu đó thành công, nó sẽ có thể được sử dụng để thay đổi sự liên kết của 6009-Catena, trực tiếp thông qua một phiên bản mới của mẫu dò CMH được chèn vào. Tôi không nghĩ cô ấy đã hiểu được rằng điều gì đang ẩn giấu phía sau phát hiện của cô ấy đâu.

Tôi chưa từng được ngủ ngon kể từ khi tôi nhận ra chúng ta đã phát hiện thấy điều gì với Dự án Vigenère. Tôi đã từng có rất nhiều ý nghĩ mâu thuẫn với nhau về kết thúc của tất cả chuyện này. Chúng ta còn từng đưa ra miếng mồi béo bở về triển vọng rằng chúng ta sẽ hiểu rõ được những mánh khóe tiến hóa mà SCP-6009 sử dụng trước mặt biết bao người trong cuộc hội nghị vừa rồi…

Nó chưa hoàn hảo, nhưng nó đủ hấp dẫn để khiến tôi phải lo. Hơn nữa, điều này sẽ có nghĩa lý gì đối với sự hình thành tính cách của con người, nếu như tất cả đều là do di truyền?

Tôi hiện giờ có thể tự coi mình là một người theo chủ nghĩa “di truyền tất định” - một người quan niệm rằng những loại tương tác khác nhau trong hệ gen có thể được phân loại thành các cụm biểu hiện hành vi khác nhau. Tôi biết điều này là hư ảo hơn hẳn so với tính cách của tôi, Ryo, và tôi hiểu nếu như chuyện này khiến anh lo lắng cho thần trí của tôi, nhưng tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ mà vẫn không thể nào tự thuyết phục mình rằng điều đó là không đúng.

Trong những đêm không ngủ ấy, tôi đã lái xe ra sa mạc Nevada, và nhìn lên bầu trời. Chúng ta đều là những ký sinh đô thị, Ryo, và chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Sao trời là những người bạn tuyệt diệu để đàm đạo về lẽ đời.

Tôi đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng điều đó là sai. Thôi nào, não bộ của chúng ta đâu có giữ nguyên cấu trúc suốt cả cuộc đời, đó là kiến thức thần kinh học đại cương mà. Chẳng bao giờ có chuyện người ta sinh ra đã có sẵn tất cả những phẩm chất của bản thân mình. Tính cách của mỗi người được hình thành từ những niềm vui, ký ức, nỗi đau, tất cả những điều như thế! Thế giới ngoài kia biến đổi chúng ta! Đây là vấn đề đấu tranh giữa bẩm sinh và nuôi dưỡng!

Nếu điều đó là đúng, thì chẳng phải sự phát triển bản thân chỉ là một trò đùa thôi sao? Chẳng lẽ con người đã được định sẵn là sẽ trở nên thế nào, và điều đó đã được mã hóa sẵn trong hệ gen của họ?

Tôi cứ tự nói với bản thân mình rằng chẳng có cách nào sự nhập nhằng của tâm trí chúng ta có thể được diễn giải thành những hóa chất và những con số trong một cỗ máy theo cách ấy. Nhưng tôi biết chúng ta đang nghiên cứu cái gì, và anh cũng vậy, Ryo. Chúng ta đã tìm thấy thư viện bị giấu kín đằng sau những mã di truyền kín đặc này, và việc chúng ta giải mã thành công thư viện ấy chỉ còn là vấn đề thời gian và công sức.

Mỗi ngày, tôi đều có cảm giác như mình bị theo dõi. Tôi đột nhiên lại trở nên dè chừng đến cực đoan trước mọi việc mình làm. Như thể chính ty thể của tôi đã phản bội lại tôi, và tôi thì lại biết rằng ý tưởng ấy thật vô cùng kỳ cục.

Có lẽ tôi đang nghĩ quá nhiều, Còn rất, rất nhiều trở ngại mà chúng ta sẽ phải vượt qua để đến được ngày đó. Có lẽ chúng ta đã đi đến cực hạn của tất cả những điều mà ta có thể giải mã, và những nét phác họa thô sơ nhất đã chính là ranh giới rồi. Hay có lẽ tôi chỉ đang hoảng loạn vì những chuyện không đâu, thổi phồng tầm quan trọng của phân khu chúng ta, và Dự án Vigènere sẽ chẳng làm được gì to tát cả.

Nghĩ đến việc này quả thực rất đau lòng, nhưng tôi đang có ý muốn giải thể phân khu. Tôi có (đúng hơn là, từng có) quyền hành để bắt tất cả mọi người phải dừng lại. Đình chỉ tất cả các nghiên cứu, chôn vùi những dữ liệu của chúng ta, giải tán phân khu, và chúng ta lại quay trở về cuộc sống trước kia. Quên đi tất cả những chuyện này, và lại thêm một dự án nữa tan biến trong dòng lịch sử của Tổ Chức. Có thể tôi sẽ quẳng việc này cho một ĐĐNCĐ với một trình quét dữ liệu để đảm bảo rằng sẽ không một thường dân nào có thể tiếp cận sự thật. Nói với Giám đốc Moose rằng chúng ta xin lỗi vì đã khiến cho Tổ Chức hoang phí ngần ấy tiền của vào cánh mới, dọn dẹp đồ đạc, và rời khỏi nước Mỹ này mãi mãi. Tôi thậm chí còn định gửi một bức thư cho Hội đồng Tối cao với đề nghị thực hiện theo phương án này, nhưng rồi tôi nhận ra khả năng cao họ sẽ không bao giờ hồi đáp theo cách mà tôi mong muốn. Tổ Chức đã đầu tư quá nhiều cho phân khu của chúng ta rồi, và giờ tôi đã hiểu tại sao.

Tôi là một thằng ngu, Ryo. Đáng lẽ ra tôi phải hiểu điều này sớm hơn. Moose, Mann, Andrews, Yamataka… Tại sao tất cả những kẻ chóp bu này lại hứng thú với dự án của chúng ta đến thế? Không phải vì tiến bộ của khoa học, không phải vì lòng tốt xuất phát từ trái tim họ đâu, tôi có thể khẳng định với anh là như vậy.

Tôi không nghĩ họ có âm mưu gì xấu với tư cách cá nhân… nhưng tôi không thể khẳng định điều đó khi họ làm việc với tư cách một tập thể, tư cách là Tổ Chức. Có thể họ không hiểu cơ sở khoa học đằng sau mọi thứ trên đời, nhưng họ biết một cơ hội tốt là như thế nào khi họ đánh hơi thấy nó.

Chúng ta cứ nghĩ rằng công sức của chúng ta đã được đền đáp, nhưng sự thật là, tất cả đều chỉ vì Tổ Chức thấy chúng ta hữu dụng thôi. Nếu như những phát hiện của chúng ta không đem lại lợi ích cho Tổ Chức, họ có đầu tư cho chúng ta nhiều đến vậy không?

Chuyện này quả thực khá buồn cười - anh có nhớ bản đề nghị đầu tiên của tôi trước khi thứ này trở thành Dự án Vigenère không? Tôi đã đặt ra hai mục tiêu: Tìm hiểu xem tại sao đám ty thể phiền nhiễu đó cứ bò qua bò lại, và tìm hiểu xem chúng tạo nên một mạng lưới phức tạp như vậy trong não bộ chúng ta bằng cách nào. Giờ đây, chúng ta hẳn đã trả lời được câu hỏi thứ hai, nhưng cho tới tận bây giờ dường như chẳng ai biết được điều gì về chuyện tại sao chúng lại có thể tự chuyển động, và chuyện đó thật sự quá vặt vãnh để bất cứ ai có thể quan tâm. Các Giám Sát Viên sẽ không phí tiền để chúng ta tìm hiểu xem chúng tự mình ngọ nguậy bằng cách nào đâu.

Chúng ta không chỉ phát hiện ra một thứ làm chấn động nền tảng của mọi hiểu biết về con người, mà chúng ta còn phát triển một công cụ để khai thác nó đến tận cùng.

Anh mạnh mẽ hơn tôi. Anh có đủ lòng dũng cảm để theo đuổi Dự án Vigenère tới tận hồi kết. Tôi có những dự cảm đầy mâu thuẫn về thứ công cụ vô cùng giá trị này. Tôi tin rằng Tổ Chức sẽ tìm ra cách sử dụng nó để phục vụ cho sự phát triển của nhân loại.

Tôi không nghĩ bất cứ ai trong số những người có liên quan đến sự thăng tiến thần tốc của chúng ta từng có ý xấu. Nhưng tôi biết rằng chúng ta, với tư cách là một tập thể, đã có một quá khứ đầy tội lỗi.

Tôi chắc chắn rằng nếu mọi thứ cứ tiếp tục mãi thế này, ngay cả những tình thế khó xử về mặt đạo đức mà tôi nếm trải hiện giờ cũng có thể được dự đoán.

Tôi và anh đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp khi ta xây dựng nên đế chế này. Tôi cực kỳ, cực kỳ trân trọng tình bạn của chúng ta. Chuyến đi Kyoto sẽ mãi mãi là một trong số những ký ức mà tôi trân quý nhất. Chúng ta vốn dĩ thực sự nên nghỉ ngơi và khám phá nước Mỹ nhiều hơn, nhưng chỉ cần ở bên anh thôi, tôi đã cảm thấy công việc không còn là một gánh nặng rồi.

Tôi thật sự mong một ngày anh sẽ tha thứ cho tôi.

Tôi thật lòng quan tâm tới anh, Ryo, không chỉ như một người đồng nghiệp, mà như một người bạn.Cảm ơn anh vì đã khiến cuộc đời tẻ nhạt của tôi thêm rực rỡ.Tôi đã mở đường đến Miền Đất Hứa, và đứng nhìn từ đỉnh cao là đủ với tôi rồi.

Tôi không hối hận về những năm tháng mình dành cho Sinh hệ Vi mô. Nhưng tôi không thể nào bước tiếp.Tôi hy vọng rằng anh sẽ giữ liên lạc với tôi, nhưng tôi hiểu nếu như anh không làm vậy. Hoặc nếu như anh không thể.

Tôi chúc anh bình an ở Điểm-17. Một lần nữa, chúc mừng anh. Và chúc anh may mắn.


Có những chiếc hộp đóng kín mà ta không bao giờ nên mở ra.


Mãi mãi là bạn anh,

Waley ChiangĐính chính: Ts. Chiang Wei-Huo đã được thuyên chuyển trở lại Phân khu Sinh hệ Vi mô.

Ủy ban Đạo đức đã yêu cầu Giám đốc Okami Ryōsuke chỉ định việc Ts. Chiang tham gia một liệu trình cải tạo bằng thuốc lú để anh quay trở lại với công việc.

Giám đốc Okami đã được yêu cầu trả lời sớm nhất trong khả năng cho phép.
Hiện thời, Dự án Vigenère chưa đạt đến tiến độ đủ để tái phân loại SCP-6009 thành Thaumiel.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License