SCP-610-IT-J


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-610-IT-J

Phân loại: Safe (?)

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một hộp sắt, bảo lưu tại Điểm Plutone; hiện chờ lưu chuyển tới Điểm Mania.

Cập Nhật: Theo như nghiên cứu được ghi chép tại Sổ Ghi Chép Nghiên Cứu, các quy trình trên đã được thay đổi, và hiện đảm bảo tính quản thúc tuyệt đối đối với SCP-610-IT-J.

Mô tả: SCP-610-IT-J là một vật thể hình trứng tròn mịn, tìm tại một điểm khảo cổ tại Val Camonica và mang tính cổ điển, khoảng 5000 năm TCN. SCP-610-IT-J được trang bị một nút bấm, và khi được bấm, sẽ khiến SCP-610-IT-J vô hình và có khả năng đi xuyên qua các vật chất rắn.

CHỈ THỊ TỪ SIÊU GIÁM SÁT S5


Cấu trúc vô hình có thể tùy biến để tạo nên vũ khí sử dụng tại Chi Nhánh Ý.
Hội Đồng Siêu Giám Sát đã ban lệnh thực hiện triển khai vũ khí tầm xa có thể bắn SCP-610-IT-J, giúp cho đạn không bị cản bởi bất cứ vật cản nào.
Chúng tôi gọi nó với cái tên: "Thể Bắn Hoàn Hảo"!!1

S5-██


Oh, giống như mấy ông siêu nhân bay xuyên tường ấy hả.

Ts. Bellini


CHỈ THỊ TỪ SIÊU GIÁM SÁT S5


Chúng tôi khuyến khích thử nghiệm vật thể cẩn trọng nhất, do tính quan trọng của vật thể, và không có lỗi hoặc hại tính nào được phép gây ra với vật thể.

S5-██


Chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện thí nghiệm ngay lập tức!

Ts. Bellini


Ghi Chép Nghiên Cứu:

— Thử Nghiệm #00001
Mục tiêu của thử nghiệm là xét khả năng của SCP-610-IT-J để đi xuyên qua tường đặc hoặc bê tông thép. Ts. Bellini sẽ bắt đầu thực hiện thử nghiệm với các quy trình sau: anh sẽ kích hoạt nút của SCP-610-IT-J và rồi ném nó vào phía tường thử nghiệm; từ phía bên kia tường, các nghiên cứu viên khác sẽ đợi vật thể xuyên qua để tính toán quỹ đạo và tốc độ của vật thể.

<Bắt đầu bản ghi>

  • Ts. Bellini đặt lên bàn anh chiếc hộp đựng SCP-610-IT-J;
  • Anh mở chiếc hộp, và ngay lập tức cầm SCP-610-IT-J lên một cách nhẹ nhàng;
  • Anh bấm chiếc nút trên bề mặt của SCP-610-IT-J;
  • SCP-610-IT-J đi xuyên qua tay của Ts. Bellini và rơi thẳng xuống dưới;
  • SCP-610-IT-J đi xuyên qua bàn và rơi thẳng xuống dưới;
  • SCP-610-IT-J biến mất trên mặt sàn;

<Kết thúc bản ghi>Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License