SCP-614


đánh giá: +1+x
615.png

Trang chủ của SCP-614

Vật thể #: SCP-614

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-614 không thể được quản thúc cho đến khi có hiểu biết về vị trí máy chủ của SCP-614. Cho đến khi đó, hiểu biết về SCP-614 phải được ngăn ngừa không cho tiết lộ ra bên ngoài công luận. Tiết lộ địa chỉ IP thật của SCP-614 cho nhân sự không có thẩm quyền là bị nghiêm cấm. Các đặc vụ phải kiểm tra thường xuyên để bảo đảm rằng truy cập vào SCP-614 bị chặn ở tất cả nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Mô tả: SCP-614 là một trang web ở địa chỉ IP 57.32.███.███. Phần bắt đầu IPv4 57.0.0.0/8 được quản lý bởi SITA để sử dụng trong viễn thông ngành vận tải hàng không. Hiện vẫn chưa rõ nếu điều này có bất kỳ ý nghĩa gì không. Các bản ghi của SITA không hiển thị rằng địa chỉ IP trên được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào, và SITA hoàn toàn không biết về máy chủ nào hoạt động tại địa chỉ IP trên.

Trang chủ của SCP-614 là một trang giống như trang của những công cụ tìm kiếm bình thường. Có một hộp gõ tìm kiếm, nút Search (Tìm kiếm), nút I'm Feeling Lucky, và ba danh sách thả xuống. Ba danh sách thả xuống cho phép người dùng chọn ngày tháng năm, từ ngày 2/7/2001 đến ngày 25/8 năm 21██. Ngày 2/7/2001 được cho là ngày cho ra mắt client "BitTorrent" đầu tiên, còn ngày cuối, 25/8/21██ là không rõ. Khi một ngày được nhập và nút Tìm kiếm được nhấn, trang sẽ cho ra những kết quả, được biết đến là "torrents", được chia sẻ từ những trang chia sẻ tập tin ngang hàng. Nút "I'm Feeling Lucky" sẽ cho ra 1 kết quả vào 1 ngày ngẫu nhiên. Các thí nghiệm đã có kết quả rằng, xem những kết quả từ những ngày trong quá khứ sẽ rất chính xác, trong khi xem những kết quả từ những ngày trong tương lai sẽ cho ra kết quả 95% chính xác (xem Nhật ký Thí nghiệm 614-1a). Các lần kiểm tra mã nguồn trang web cho rằng trang web hoạt động bằng cách sử dụng một cơ sở dữ liệu. Các lần truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đã thất bại.

Phụ lục:

Nhật ký Thí nghiệm 614-1a
Người nghiên cứu: Tiến sĩ Opus
Ngày: 12/8/2009
Mô tả: Trong khoảng 20 ngày, một loạt các thử nghiệm đã được tiến hành với SCP-614 để kiểm tra tính chính xác. Một chuỗi đã được tạo ngẫu nhiên để thử nghiệm trong SCP-614, và một ghi chú sẽ được ghi nếu tìm thấy một tệp giả. Ngày hôm sau, một trình tạo số ngẫu nhiên đã được sử dụng để xem một torrent có được tải lên hay không. Nếu torrent được tải lên, thì tệp trước đó đã được tải lên một trang web torrent phổ biến hay được sử dụng với chuỗi duy nhất, được tạo vào ngày hôm trước, dưới dạng thẻ. Quá trình này được lặp đi lặp lại 20 lần. Trong lần thứ 20, SCP-614 dự đoán liệu tệp có được tải lên chính xác 19 lần trong số tất cả 20 lần hay không, chứng minh tỉ lệ chính xác khoảng 95%.

Nhật ký Thí nghiệm 614-1b
Ngày: 23/9/2009
Người nghiên cứu: Tiến sĩ Opus
Mô tả: Một bộ phim chưa ra mắt, tên là [DỮ LIỆU BỊ XOÁ] đã được tìm thấy trong SCP-614 và được tải về. Ra mắt đã bị hoãn khoảng [DỮ LIỆU BỊ XOÁ] tháng kể từ khi tải xuống. Phim được xem bởi người nghiên cứu. Khi [DỮ LIỆU BỊ XOÁ] được ra mắt, nó đã được mua một cách hợp pháp và được xem lại, xem cùng với phim được tải từ trước. Một vài thay đổi được phát hiện trong phim đã ra mắt, bao gồm việc nhân vật thứ hai đã bị xoá bỏ, và thêm cảnh.

Ghi chú: Ngoài ra, trong khi tải xuống phim, đã phát hiện rằng địa chỉ IP của những người dùng chia sẻ tệp chính là địa chỉ IP của SCP-614.


Nhật ký Tải xuống SCP-614:

Tên người nghiên cứu: Dr. Opus

Ngày trang được truy cập: 20/2/2011
Ngày được nhập vào trang: ██/██/203█
Từ khoá được nhập: scp
Tệp được tải: wikileaks-scp-203█████████.7z

Mô tả: Toàn bộ bộ sưu tập tài liệu của tổ chức, do tổ chức "WikiLeaks" tải lên. Một số bất thường và không nhất quán với các tài liệu hiện tại đã được tìm thấy, chẳng hạn như bao gồm SCP-unknown chưa biết trước đó, việc liệt kê các SCP, và khi ngừng hoạt động và [DỮ LIỆU BỊ XÓA] của SCP- ███. Nghiên cứu sâu hơn về các tệp "bị rò rỉ" này đang được thực hiện và các biện pháp phòng ngừa bảo mật hơn đã được thực hiện để cố gắng ngăn chặn vi phạm bảo mật này.
Tiến sĩ Opus: Yêu cầu phân loại của SCP-614 được nâng lên cấp Euclid, nhờ vào kết nối internet của nó, nội dung thay đổi thường xuyên trên trang, khả năng tiếp xúc công khai và khả năng xuất hiện các tệp nguy hiểm hơn

O5-█: Đã chấp nhận thay đổi phân loại.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License