SCP-6147đánh giá: +9+x

Truy Cập Tài Liệu.

.

.

.


Mã vật thể: 6147
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
thaumiel
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Quyền được truy cập vào các hướng dẫn dành cho SCP-6147 sẽ bị hạn chế đối với các nhân sự có giấy phép Cấp 4/6147. Không được phép thực hiện SCP-6147 dưới bất kì trường hợp nào mà không có một thành viên giám sát có đủ năng lực của Phòng Ban Ứng Dụng Huyền Thuật Học.

Việc sử dụng SCP-6147 trong các hoạt động tiêu chuẩn của Tổ Chức đã được phê duyệt. Tất cả các nhân sự muốn sử dụng SCP-6147 cho một hoạt động kéo dài liên tục thì phải gửi biểu mẫu yêu cầu thích hợp đến hội đồng Uỷ Ban Đạo Đức.1 Các yêu cầu trong việc sử dụng SCP-6147 sẽ được xem xét và xác định xem bằng một cách nào đó nó sẽ thực hiện sứ mệnh của Tổ Chức và sẽ duy trì tất cả các tiền lệ đạo đức được thiết lập trước đó bởi phân ban nói trên. Trong trường hợp đang cần gấp, sự chấp thuận từ ba Nhân Sự Cấp 4 trở lên là đã đủ để bỏ quy trình xem xét.

Cập nhật (06/30/2021): SCP-6147 đã được chấp thuận để sử dụng cho mục đích cá nhân. Bất kì nhân sự nào muốn sử dụng SCP-6147 cho mục đích cá nhân đều phải có được sự chấp thuận từ những người sau:

  • Người giám sát trực tiếp của họ
  • Người liên lạc của Uỷ Ban Đạo Đức được chỉ định tại điểm của họ
  • Nhà tâm lý học được Tổ Chức chỉ định

Mô tả: SCP-6147 là một nghi lễ huyền thuật cho phép người tham gia (sẽ được gọi là đối tượng) truy cập vào ký ức của từng cá nhân mà họ chọn (sẽ được gọi là mục tiêu). Thử nghiệm đã xác nhận được rằng ký ức được phục hồi thông qua SCP-6147 thể hiện được chính xác những ký ức trước đó của mục tiêu. SCP-6147 sẽ không có hiệu lực nếu như mục tiêu vẫn còn sống.

Sau khi nghi lễ được thực hiện thành công, đối tượng sẽ vào trạng thái như bị thôi miên, trong thời gian đó họ sẽ có thể lựa chọn ký ức mà họ muốn truy cập vào của mục tiêu. Đối tượng sau đó sẽ được trải nghiệm ký ức đó từ góc nhìn của mục tiêu. Việc này thường bao gồm cả ảo giác về mặt thính giác được cho là đại diện cho những suy nghĩ riêng tư của mục tiêu về mặt trí nhớ. Trải nghiệm này thường được ví như một giấc mơ và thường sẽ để lại cho đối tượng cảm giác deja vu một cách mãnh liệt.

Việc sử dụng SCP-6147 rất nhạy cảm về mặt thời gian, vì có một vài loại ký ức nhất định sẽ nhanh chóng bị tổn thương khi mục tiêu trải qua. Những ký ức liên quan đến những câu đố chung chung hoặc là các chi tiết cụ thể, chẳng hạn như là ngày tháng và địa điểm của các sự kiện đó, sẽ không thể được khôi phục tronng vòng một tuần. Các thông tin rộng hơn đến cuộc sống của mục tiêu như thói quen hằng ngày, thông tin tự truyện sẽ bắt đầu bị tổn thương trong vòng ba tháng, và hoàn toàn sẽ không thể phục hồi lại sau một năm. Cho đến tận bây giờ, những ký ức duy nhất được cho là miễn nhiễm với sự tổn thương đó là những ký ức gắn liền với cảm xúc đối với những người quan trọng trong cuộc đời của mục tiêu và những mô tả lý tưởng về những khoảnh khắc mà họ cho là có tầm quan trọng lớn trong cuộc đời họ.


Phụ Lục 6147-1: Phát Hiện

Dựa theo các cuộc đàm phán với GOI-5917 ("Lãng Khách") một sáng kiến chia sẻ thông tin tình báo hạn chế đã được thiết lập.2 Hướng dẫn thực hiện SCP-6147 đã được đưa ra như một phần của hiệp ước này. Sau đây chính là cuộc thảo luận về bản chất của SCP-6157.

Phụ Lục 6147-2: Sự Cố 6147-1

Vào 06/18/2021, Nghiên cứu viên Thompson đã phát hiện ra các nguyên liệu từ kho thuốc thử chung của Phòng Ban Ứng Dụng Huyền Thuật Học đã bị mất tích. Một cuộc điều tra với tất cả các nhân sự có quyền tiếp cận kho đã được tiến hành.

Ts.Jeon, hiện vẫn đang nghỉ và khôg thể nào liên lạc được nên Đặc vụ Kevin Hayes đã được cử đến nhà cô. Khi đến nơi, Đặc vụ Hayes tình cơ nghe được Dr.Jeon đang thực hiện một nghi lễ bên trong. Để phản hồi lại thì anh đã nhanh chóng tiến vào bên trong và giam giữ cô lại vì tội sử dụng
huyền thuật mà không có uỷ quyền.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License